18:02 ICT Thứ bảy, 20/10/2018

Trang nhất » Tin tức » Đánh giá công, Viên chức

Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức

Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2015

Phiếu đánh giá công chức năm 2014

Mẫu đánh giá công chức, viên chức năm 2014

 

Liên Kết

 

 

Tuyên truyền

---

Âm Nhạc

Thắng cảnh Bình Phước

Thành viên