17:49 ICT Thứ bảy, 20/10/2018

Trang nhất » Tin tức » HD kê khai tai sản thu nhập

Hướng dẫn kê khai tài sản năm 2014

Hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập (Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ)

Kê khai tài sản thu nhập năm 2013

Quyết định kê khai tài sản

 

Liên Kết

 

 

Tuyên truyền

---

Âm Nhạc

Thắng cảnh Bình Phước

Thành viên