20:27 ICT Thứ năm, 20/06/2019

Trang nhất » Tin tức » Hoạt động gia đình

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2015

Thứ tư - 28/12/2016 10:11
Ông Nguyễn Tuấn - Giám đốc Sở VH,TT&DL - Phó ban chỉ đạo phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Tuấn - Giám đốc Sở VH,TT&DL - Phó ban chỉ đạo phát biểu tại Hội nghị

Sáng ngày 27/12/2016, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban vận động “Toàn dân toàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2015.

Đến dự hội nghị tổng kết có ông Nguyễn Quang Toản chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Giám đốc sở VH,TT&DL  Phó Ban thường trực BCĐ phong  trào tỉnh; Ông Nguyễn Văn Tư Phó Trưởng ban  Tuyên giáo tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, trưởng ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” các huyện thị xã.

nguyentuan

Ông Nguyễn Tuấn - Giám đốc Sở VH,TT&DL - Phó ban chỉ đạo phát biểu tại Hội nghị

Trong 15 năm qua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh được phát động có nội dung toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, có quy mộ rộng lớn nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách , pháp luật của nhà nước tại địa bàn dân cư, đã mang lại nhưng hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt, thu hút được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo nên sự đồng thuận trong toàn xã hội. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào ngày càng được tăng cường. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đối với phong trào. Ban chỉ đạo phong trào ở các cấp được củng cố, sự tham gia và phối kết hợp của các ngành từng bước chặt chẽ, đồng bộ. Việc triển khai thực hiện phong trào đã đạt được những kết quả tích cực, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phong trào của Trung ương và của tỉnh được ban hành, triển khai thực hiện đã tạo ra sự thống nhất cơ bản về nhận thức, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và thực hiện phong trào. Phong trào tiếp tục được chỉ đạo, triển khai và thực hiện sâu rộng trong phạm vi toàn tỉnh; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, các đoàn thể, sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân đối với phong trào; khẳng định tác động tích cực, sâu sắc và toàn diện của phong trào đối với đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của các địa phương. Hiệu quả mang lại trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong trào của Ban chỉ đạo các cấp được nâng lên; việc công nhận lại các danh hiệu văn hóa, phát triển rộng khắp các tổ chức tự quản cộng đồng; tăng cường xã hội hóa văn hóa; sự phối kết hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo các cấp trong quá trình triển khai thực hiện phong trào trên địa bàn khu dân cư được tăng cường có tác dụng tích cực hướng phong trào vào nâng cao chất lượng, thực sự là những tiền đề lý luận và thực tiễn sinh động, tạo cho phong trào có bước phát triển mới trong những năm tới.

Nhân dân hưởng ứng thực hiện phong trào ngày càng đông đảo. Phong trào đã tập hợp, đoàn kết các lực lượng nhân dân, khơi dậy và phát huy được tính tích cực, sáng tạo, nguồn lực của nhân dân tạo ra sức mạnh đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Nổi bật là nhân dân các địa phương đã đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, tạo sự thay đổi nhanh chóng về bộ mặt văn hóa mới ở cộng đồng dân cư, nhất là khu vực nông thôn.

 Phong trào tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện phát huy dân chủ ở cơ sở, ổn định chính trị, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội. Thông qua phong trào, các yếu tố văn hóa và nhân tố con người được khai thác, phát huy tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần thực hiện “xóa đói giảm nghèo”, giải quyết các chính sách xã hội.

 Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển văn hóa, quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhất là các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa… làm cho các tiêu chuẩn, tiêu chí văn hóa đi vào cuộc sống, góp phần hình thành và phát triển các nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo ra những chuẩn mực văn hóa, dư luận xã hội tích cực dần thấm sâu vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và từng cộng đồng dân cư, tạo nên môi trường văn hóa, nếp sống văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, nâng cao một bước đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân ở cơ sở.

 Phong trào ngày càng phát triển sâu rộng khắp, kế thừa và phát huy các phong trào hiện có, hình thành các phong trào mới với nội dung phong phú, thiết thực; những thành quả đạt được qua 15 năm thực hiện phong trào, tạo đà cho việc triển khai thực hiện phong trào những năm tới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong những năm qua còn bộc lộ những hạn chế như: Phong trào phát triển chưa đồng đều, còn mang tính hình thức; việc đăng ký xây dựng các danh hiệu văn hóa vẫn còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ, công tác kiểm tra thiếu sâu sát và thương xuyên; một bộ phận người dân chưa thực sự nhận thức đúng ý nghĩa về phong trào, chưa quan tâm đến gia đình và cộng đồng dân cư nên tỷ lệ đạt danh hiệu văn hóa chưa cao. Phong trào phát triển về bề rộng chưa đi vào chiều sâu, số lượng chưa tương xứng với chất lượng. Chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa ở một số địa phương còn thấp nên chưa phát huy hết vai trò tác dụng trong đời sống xã hội. Một số nơi lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa tích cực triển khai thực hiện, chưa thấy hết tầm quan trọng của cuộc vận động xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và xây dựng “Nếp sống văn minh cá nhân” nên thường giao hết công việc này cho tổ chức công đoàn. Sự phối kết hợp giữa các ngành, đoàn thể ở một số nơi chưa thật chặt chẽ nên chưa phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp của phong trào vào phong trào cụ thể.

Cũng trong dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng 15 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thời gian qua.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

  hn4-2  

Ông Lê Văn Quang - PGĐ Sở VH,TT&DL - Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2000 - 2015

  hn4-1 

Toàn cảnh Hội nghị

 

  hn2 

 

Ống Nguyễn Quang Toản Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao tặng bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

 hn1 

Ông Nguyễn Tuấn trao tặng bằng khen cho các tập thể có nhiều đóng góp cho phong trào

Tác giả bài viết: Trần Luân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: văn hóa

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước