12:09 ICT Thứ năm, 24/01/2019

Trang nhất » Tin tức » Hoạt động khác

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ năm - 25/08/2016 10:30

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hàng năm Chi bộ Trung tâm Văn hóa xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập các chuyên đề cho toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Nhằm góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, từng bước ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đồng thời nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến bước đầu về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối làm việc, tác phong nghiêm túc, sâu sát thực tế, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Trong 8 tháng đầu năm Chi bộ đã tổ chức học tập 6 chuyên đề và nghe 2 mẩu chuyện về Bác, có 96 lượt đảng viên và 120 lượt quần chúng tham dự. Qua mỗi lần học tập các cán bộ, đảng viên đều tham gia viết bài thu hoạch, gắn trách nhiệm được phân công với công việc của từng cá nhân. Việc tổ chức và học tập đã trở thành hoạt động thường xuyên, tạo ý thức tự giác đối với cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, đơn vị. Đây được coi như một phong trào, một cuộc vận động; gắn liền với trách nhiệm nêu gương làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức, đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đều được mỗi cá nhân đăng ký từ đầu năm, cuối năm căn cứ vào tiêu chí để bình xét, gắn với công tác thi đua của đơn vị.       

Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất quan trọng và cần thiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với mỗi cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức. Góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.                                                                                  

Tác giả bài viết: Đức Hòa

Nguồn tin: TT Văn hóa tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 

---

Thắng cảnh Bình Phước