22:10 ICT Thứ bảy, 19/01/2019

Trang nhất » Tin tức » Hoạt động khác

Ông Huỳnh Quang Tiên - Giám đốc Sở VH, TT & DL phát biểu trong buổi ra mắt

Ban quản lý di tích tỉnh Bình Phước chính thức đi vào hoạt động

Thực hiện quyết định số 3218/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ngày 17/11/2009 về việc thành lập Ban Quản lý di tích tỉnh Bình Phước.

Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch năm 2011

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-SNV ngày 17/01/2011 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch, phương án tuyển dụng viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2011; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo xét tuyển viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2011, như sau:

Ông Trần Ngọc Thuấn - Phó Giám đốc Sở VH, TT & DL họp bàn giao trang thiết bị tại huyện Bù Gia Mập

Bàn giao trang thiết bị chuyên dung thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2010

Thực hiện quyết định số 3576/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2010 tỉnh Bình Phước; từ ngày 11/01 - 14/01/2011, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiến hành bàn giao trang thiết bị hoạt động văn hóa thông tin cho các đơn vị văn hoá cơ sở thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2010.

Trao Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh

Sáng ngày 25/01/2011, tại Phòng họp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ông Huỳnh Quang Tiên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó chánh Văn phòng Nguyễn Lai giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 01/02/2011.

Hội nghị thống nhất xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm văn hóa - thể thao cấp huyện trên địa bàn tỉnh

Thực hiện thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành thố trực thuộc Trung ương;

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

 

---

Thắng cảnh Bình Phước