03:07 ICT Thứ năm, 25/04/2019

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc Tuần thứ 47

Chủ nhật - 19/11/2017 15:08

Tải lịch

THỨ HAI ngày 20/11/2017:

Sáng:   

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc Sở (Phòng TC-PC chuẩn bị nội dung báo cáo công tác cán bộ về bổ nhiệm lại lãnh đạo phòng TC-PC và QLDL).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung; Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng; Trưởng phòng TC-PC Chu Văn Phong.

2/ 9h00 Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng dự lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và trao bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ Khoa học giáo dục năm 2017.

- Địa điểm: Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh (KP6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh).

Chiều:  

1/ 13h30 Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng dự Đại hội Liên đoàn Teakwondo Việt Nam khóa V (nhiệm kỳ 2017 - 2021), (đến hết ngày 21/11/2017).

- Địa điểm: Khách sạn Đệ Nhất - Thành phố Hồ Chí Minh.

2/ 13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp về thống nhất các báo cáo thẩm tra của Ban VH-XH HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa IX.

- Địa điểm: Phòng họp C - HĐND tỉnh.

3/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng KH-TC Nguyễn Ngọc Lương đi cùng đoàn Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thẩm tra 02 dự thảo Nghị quyết: mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

- Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

THỨ BA  ngày 21/11/2017:

Sáng:   

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự tiếp công dân định kỳ tháng 11 theo Kế hoạch của HĐND tỉnh. 

- Địa điểm: Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với Bảo tàng tỉnh (Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.

- Cùng dự: Phòng QLVH.

3/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền TP.XDNSVH&GĐ Vũ Ngọc Hải đi kiểm tra phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: UBND xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập.

- Thành phần: Các thành viên theo Quyết định 2203/BCĐ ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh.

Chiều:  

1/ 14h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp Sở.

Thành phần: Ủy viên BCH Đảng bộ cơ sở.

2/14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với Công ty cổ phần SXTM XNK Sơn Thành về công tác chuẩn bị đón Đoàn tham quan dự Hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 11 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (Phòng QLDL chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Công ty cổ phần SXTM XNK Sơn Thành (Đồng Xoài).

- Cùng dự: TP. QLDL Nguyễn Thanh Sơn.

3/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền TP.XDNSVH&GĐ Vũ Ngọc Hải đi kiểm tra phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: UBND huyện Bù Gia Mập.

- Thành phần: Các thành viên theo Quyết định 2203/BCĐ ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh.

THỨ TƯ ngày 22/11/2017:    

Sáng:   

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung đi kiểm tra tuyến đường phục vụ giải vô địch Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2018 (Văn phòng tham mưu văn bản mời lãnh đạo UBND thị xã Phước Long cùng đi).  

- Địa điểm: Núi Bà Rá, thị xã Phước Long.

- Cùng đi: Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng; Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng; TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp Hội đồng định giá tài sản thanh lý xe ô tô (Phòng KH-TC chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự: TP. KH-TC Nguyễn Ngọc Lương.

3/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng TC-PC Chu Văn Phong dự Hội nghị triển khai phổ biến các văn bản QPPL trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành trên địa bàn tỉnh năm 2017.

- Địa điểm: Hội trường UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Chiều:

1/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung tiếp Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre đến tham quan mô hình tổ chức của một số địa phương (Phòng QLTDTT phối hợp với Trung tâm HL&TĐTDTT chuẩn bị nội dung theo KH).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Ban Giám đốc Sở; lãnh đạo các phòng: Văn phòng, Phòng Quản lý TDTT, Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức - Pháp chế; Ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

2/13h30 Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng dự Hội nghị tổng kết Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 2017 (đến hết ngày 24/11/2017), (Phòng TC-PC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Kiều Anh, 257 Lê Hồng Phong, P8, thành phố Vũng Tàu.

- Cùng dự: Thành viên Tổ tư vấn: CVP Tô Văn Hoàng; PTP. TC-PC Ngô Hùng Vĩ; chuyên viên: Cao Thế Hải, Nguyễn Thị Anh Thư.

3/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với Ban Quản lý di tích Tà Thiết (Ban Quản lý di tích Tà Thiết chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Ban Quản lý di tích Tà Thiết.

- Cùng dự: Phòng QLVH.

THỨ NĂM ngày 23/11/2017: 

Sáng:   

1/ 7h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp Ban Dân tộc HĐND tỉnh về thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017.

- Địa điểm: Phòng họp B - HĐND tỉnh.

2/ 9h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp Ban Dân tộc HĐND tỉnh về thông qua báo cáo kết quả giám sát việc đầu tư và thực hiện chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc S’tiêng và Kh’me tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Địa điểm: Phòng họp B - HĐND tỉnh.

3/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Văn phòng dự Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2017.

- Địa điểm: Hội trường UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

4/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền TP.XDNSVH&GĐ Vũ Ngọc Hải đi kiểm tra phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: UBND xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh.

- Thành phần: Các thành viên theo Quyết định 2203/BCĐ ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh.

Chiều:  

1/ 13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo trình tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.

- Địa điểm: Phòng họp C - HĐND tỉnh.

2/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền TP.XDNSVH&GĐ Vũ Ngọc Hải đi kiểm tra phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: UBND huyện Lộc Ninh.

- Thành phần: Các thành viên theo Quyết định 2203/BCĐ ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh.

3/ 14h00 Toàn thể đoàn viên, thanh niên trong ngành tham gia làm vệ sinh tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

THỨ SÁU ngày 24/11/2017: 

Sáng:   

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX và Giải thưởng Phim ASEAN lần thứ I (khai mạc lúc 19 giờ 00).

- Địa điểm: Nhà hát Trưng Vương, số 35A, đường Phan Chu Trinh, thành phố Đà Nẵng.

- Cùng dự: Giám đốc Trung tâm PHP&CB Vũ Ngọc Bích.

2/9h30 Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng dự họpBan Tổ chức triển khai Kế hoạch tổ chức giải Vô địch Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2018 (Phòng QL. TDTT chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

- Cùng dự: TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh.

3/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện công tác đối ngoại với Ty Công an, Tiểu khu Quân sự và Lực lượng Hiến binh bốn tỉnh (Mun Đun Ki Ri, Ka Ra Chê, Tboong Khmum, Stung Treng) của Vương quốc Campuchia.

- Địa điểm: Hội trường Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (thị trấn Lộc Ninh).

4/ 7h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh dự lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Chơn Thành lần thứ IV, năm 2017.

- Địa điểm: Trung tâm Hành chính huyện Chơn Thành.

5/ 7h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT Trần Thế Anh dự lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Bù Đốp lần thứ IV, năm 2017.

- Địa điểm: Quảng trường huyện Bù Đốp.

Chiều:    Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại cơ quan.

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

(Lịch này thay giấy mời)

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

 CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước