06:40 ICT Thứ sáu, 21/06/2019

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 01-2018

Thứ bảy - 30/12/2017 09:19

Tải lịch

THỨ HAI ngày 01/01/2018:

Sáng:  

Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công chức, nhân viên nghỉ Tết dương lịch năm 2018 (CVP Tô Văn Hoàng, chuyên viên Nguyễn Sơn Hà, bảo vệ Đặng Văn Đình trực lễ Tết dương lịch).

Tối:     

19h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự chương trình nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân năm 2018 do UBND thị xã Đồng Xoài tổ chức.

- Địa điểm: Quảng trường 23/3.

- Cùng dự: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; PTĐ CMNTH tỉnh Lê Thị Giang Triết.

THỨ BA  ngày 02/01/2018:

Sáng:  

1/ 7h30 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung dự họp kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở.

- Địa điểm: Phòng hoph Sở.

- Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng.

2/ 7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh tiếp công dân định kỳ.

- Địa điểm: Phòng tiếp công dân.

Chiều: 

1/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc Sở (Phòng TC-PC chuẩn bị nội dung báo cáo công tác nhân sự).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc; CVP Tô Văn Hoàng; TP. TC-PC Chu Văn Phong.

2/ 14h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản (Phòng Kế hoạch - Tài chính chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc; TP. KH-TC Nguyễn Ngọc Lương; Chuyên viên Đặng Tấn Sĩ.

THỨ TƯ ngày 03/01/2018:    

Sáng:  

7h30 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Ủy viên BCH Đảng bộ cơ sở.

Chiều: 

1/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh (Phòng QLDL chuẩn bị nội dung báo cáo và mời các đơn vị liên quan dự họp).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung; lãnh đạo và chuyên viên Phòng QLDL.

2/ 15h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Tiểu ban chuyên môn Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ V, năm 2018(Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung báo cáo và mời các đơn vị liên quan dự họp).

- Địa điểm: Hội trường Sở.

- Cùng dự: Phó Giám đốc Trần Thế Anh; lãnh đạo và chuyên viên Phòng QLTDTT.

3/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng XDNSVH&GĐ Vũ Ngọc Hải cùng lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở đi khảo sát và làm việc với Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Đồng Xoài.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Đồng Xoài.

- Cùng đi: TP. TC-PC Chu Văn Phong; GĐ Trung tâm VH tỉnh Dương Thị Thanh Vị; Phó Trưởng phòng và chuyên viên Phòng XDNSVH&GĐ.

THỨ NĂM ngày 04/01/2018: 

Sáng:  

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018 (Phòng KH-TC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.

- Cùng dự: TP. KH-TC Nguyễn Ngọc Lương.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở (Phòng XDNSVH&GĐ phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: CVP Tô Văn Hoàng; TP. TC-PC Chu Văn Phong; TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; lãnh đạo và chuyên viên Phòng XDNSVH&GĐ; Ban Giám đốc và lành đạo các phòng chuyên môn của Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Chiều: 

1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị cán bộ viên chức; tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 đơn vị Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng.

- Địa điểm: Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với Ban Quản lý di tích Tà Thiết (Ban Quản lý di tích Tà Thiết chuẩn bị nội dung báo cáo).

- Địa điểm: Ban Quản lý di tích Tà Thiết.

- Cùng dự: TP. TC-PC Chu Văn Phòng; TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; Giám đốc Ban QLDT tỉnh Hồ Tiến Duật; PGĐ. Bảo tàng tỉnh Phạm Hữu Hiến.

THỨ SÁU ngày 05/01/2018: 

Sáng:  

8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị cán bộ viên chức; tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 đơn vị Thư viện tỉnh.

- Địa điểm: Thư viện tỉnh.

Chiều: 

13h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 1/2018 về thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón tết Nguyên đán năm 2018 (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.

- Cùng dự: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân.

THỨ BẢY ngày 06/01/2018:

Sáng:  

1/ 7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự lễ kỷ niệm 21 năm ngày tái lập tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2018), kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Phước Long (06/01/1975 - 06/01/2018) và nghi lễ mở bảng tên quảng trường 6 tháng 1.

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.

2/ 10h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh giao lưu và dự bữa cơm thân mật nhân dịp kỷ niệm 21 năm ngày tái lập tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2018), kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Phước Long (06/01/1975 - 06/01/2018).

- Địa điểm: Nhà ăn UBND thị xã Phước Long.

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

 (Lịch này thay giấy mời)

 

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

 CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước