06:45 ICT Thứ sáu, 21/06/2019

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 03

Thứ bảy - 13/01/2018 09:42

Tải lịch

THỨ HAI ngày 15/01/2018:

Sáng:   

7h30 Giám đốc Trần Văn Chung tiếp công dân định kỳ.

- Địa điểm: Phòng tiếp công dân.

Chiều:  

14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Ban Quản lý di tích tỉnh (Phòng TC-PC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Ban Quản lý di tích tỉnh.

- Thành phần: TP. TC-PC Chu Văn Phong; Ban Giám đốc Ban QLDT tỉnh; Trưởng các đoàn thể, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ban QLDT tỉnh.

THỨ BA  ngày 16/01/2018:

Sáng:   

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì Hội nghị cán bộ, công chức khối Văn phòng Sở năm 2018 (BCH Công đoàn bộ phận phối hợp với Văn phòng chuẩn bị nội dung, chương trình).

- Địa điểm: Hội trường Sở.

- Thành phần: Toàn thểcán bộ, công chức và người lao động Khối Văn phòng Sở.

2/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phòng Quản lý văn hóa đi cùng Đoàn khảo sát vị trí xin bổ sung vào quy hoạch thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp.

- Địa điểm: Xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập (tập trung tại Sở Xây dựng để cùng đi).

Chiều:  

1/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp Ban Chỉ đạo vận động Quỹ nhân đạo tỉnh.

- Địa điểm:Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

2/ 15h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp chuyên môn giải Bơi lội Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Phòng Quản lý TDTT; Tổ trọng tài.

THỨ TƯ ngày 17/01/2018:    

Sáng:   

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp bàn phân công nhiệm vụ tổ chức Lễ hội giao thừa “Mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất” năm 2018 (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: CVP Tô Văn Hoàng; TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; GĐ Trung tâm VH tỉnh Dương Thị Thanh Vị; PTĐ Ca múa nhạc TH tỉnh Lê Thị Giang Triết.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi cùng lãnh đạo UBND tỉnh khảo sát vị trí đặt cổng chào Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tà Thiết (Phòng KH-TC chuẩn bị nội dung, báo cáo).

- Địa điểm: Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tà Thiết.

- Cùng đi: TP. KH-TC Nguyễn Ngọc Lương.

3/ 7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ khai mạc giải Bơi lội Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2018 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh.

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở; đại diện lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; công chức phòng Quản lý TDTT; BGĐ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

4/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng dự Hội nghị tổng kết cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” năm 2017.

- Địa điểm: Hội trường Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Chiều:  

1/ 15h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự làm việc với đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo về kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Hội trường A - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Cùng dự: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân.

2/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền lãnh đạo Phòng Xây dựng NSVH&GĐ dự buổi Tọa đàm Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

- Địa điểm: Hội trường B - Công an tỉnh.

THỨ NĂM ngày 18/01/2018: 

Sáng:   

1/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị BCH mở rộng lần thứ 4, khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước (tổng kết hoạt động năm 2017).

- Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các Hội KH&KT.

2/ 7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

- Địa điểm: Hội trường B - Công an tỉnh.

Chiều:  

13h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì Hội nghị tổng kết công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 (Văn phòng phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung, chương trình).

- Địa điểm: Hội trường Sở.

- Mời dự (có Thư mời riêng): Lãnh đạo Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã; lãnh đạo Phòng VH&TT, lãnh đạo Trung tâm VH-TT các huyện, thị xã.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc; lãnh đạo các phòng thuộc Sở; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; công chức Khối Văn phòng Sở; tập thể, cá nhân được nhận bằng khen và cờ thi đua.

THỨ SÁU ngày 19/01/2018: 

Sáng:   

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị Quân chính năm 2017.

- Địa điểm: Hội trường A - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

2/ 7h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị lần thứ 10 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

- Địa điểm: Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

3/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ tuyên dương học sinh giỏi; tiến sĩ, thạc sĩ tốt nghiệp xuất sắc; trí thức tiêu biểu; các mô hình học tập năm 2017.

- Địa điểm: Hội trường tỉnh.

4/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phòng Quản lý văn hóa đi cùng Đoàn khảo sát vị trí xin bổ sung vào quy hoạch thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp.

- Địa điểm: Xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản (tập trung tại Sở Xây dựng để cùng đi).

5/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng KH-TC Nguyễn Ngọc Lương dự nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng máy phát điện dự phòng thuộc gói thầu: Sân vườn, đường dạo, nhà để xe và hệ thống điện, cấp thoát nước thuộc hệ thống Trung tâm văn hóa tỉnh.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Chiều:  

1/ 13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị cán bộ, viên chức và triển khai công tác năm 2018 đơn vị Ban Quản lý di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam.

- Địa điểm: Ban Quản lý DT Căn cứ Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp thông qua Kế hoạch tập huấn và thi đấu giải năm 2018 của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh và CLB Bóng đá tỉnh (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Ban Giám đốc và Trưởng các bộ môn, CLB Bóng đá thuộc Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

(Lịch này thay giấy mời)

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

 CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước