15:56 ICT Thứ ba, 21/05/2019

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 05

Thứ sáu - 26/01/2018 18:21

Tải lịch

 

THỨ HAI ngày 29/01/2018:

Sáng:   

1/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo 389.

- Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.

2/ 9h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn dự lễ công bố Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu A - Khu phim trường kết hợp Du lịch sinh thái thuộc Khu du lịch Trảng cỏ Bù Lạch.

- Địa điểm: Hội trường UBND xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng.

Chiều:  

1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dựhọp thống nhất các nội dung tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và tuyên dương các Bí thư chi bộ tiêu biểu hằng năm (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.

- Cùng dự: TP. QLVH Nguyên Nguyên Nhân.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp bàn triển khai Công văn số 128/UBND-KT ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh về thu hồi đất thực hiện dự án Quần thể văn hóa cứu sinh Bà Rá.

- Địa điểm:Phòng họp C - UBND thị xã Phước Long.

3/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh - Bí thư Chi bộ Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 01/2018.

- Địa điểm: Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

4/ 15h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền lãnh đạo Phòng XDNSVH&GĐ dự lễ công bố xã Tân Phước đạt chuẩn nông thôn mới.

- Địa điểm: UBND xã Tân Phước, huyện Đồng Phú.

THỨ BA  ngày 30/01/2018:

Sáng:   

8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tư (mở rộng) Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; phát động đợt thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

- Địa điểm: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

Chiều:  

1/ 15h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự tổng duyệt Chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2) và tuyên dương các Bí thư chi bộ tiêu biểu hằng năm (Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp tỉnh chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Hội trường Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp tỉnh.

- Cùng dự: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; PTĐ CMNTH tỉnh Lê Thị Giang Triết.

2/ 13h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự lễ công bố xã Tân Lợi đạt chuẩn nông thôn mới.

- Địa điểm: Trung tâm VHTT và học tập cộng đồng xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản.

Tối:      

19h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự lễ hội Mừng Lúa mới đồng bào S’tiêng năm 2018.

- Địa điểm: Nhà Văn hóa cộng đồng thôn Thiện Cư (Lộc Ninh).

- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Phòng QLDL.

THỨ TƯ ngày 31/01/2018:    

Sáng:   

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Vũ Ngọc Hải (Phòng TC-PC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc; lãnh đạo các phòng thuộc Sở.

2/ 8h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp công khai bảng kê khai tài sản Ban Giám đốc Sở năm 2017 (Phòng TC-PC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc; lãnh đạo các phòng thuộc Sở.

3/ 9h30 Giám đốc Trần Văn Chung làm việc với Giám đốc Thư viện tỉnh (Phòng TC-PC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: TP. TC-PC Chu Văn Phong; GĐ Thư viện tỉnh Trần Đại Chính.

4/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLVH Nguyễn Nguyên Nhân đi khảo sát địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Phước và họp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Sông Bé, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước qua các thời kỳ.

- Địa điểm: Thị xã Phước Long.

- Cùng đi: Chuyên viên Huỳnh Thế Phương.

Chiều:  

1/ 13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự lễ công bố xã Thành Tâm đạt chuẩn nông thôn mới.

- Địa điểm: UBND xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành.

2/ 13h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh đi cùng Đoàn thăm và chúc Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

- Địa điểm: Tập trung tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để cùng đi.

THỨ NĂM ngày 01/02/2018: 

Sáng:   

7h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tiếp công dân định kỳ.

- Địa điểm: Phòng tiếp công dân.

Chiều:  

13h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự lễ công bố và đón nhận Quyết định công nhận xã Đức Liễu đạt chuẩn nông thôn mới.

- Địa điểm: UBND xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng.

Tối:      

20h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Chương trình Xuân về nơi biên cương Tổ quốc.

- Địa điểm: Khu di tích Tà Thiết.

THỨ SÁU ngày 02/02/2018: 

Sáng:   

1/ 6h00 Giám đốc Trần Văn Chung viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân kỷ niệm88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018),  (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung và phân công các đơn vị chuẩn bị âm thanh, ánh sáng và điều khiển lễ viếng).

- Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

- Cùng dự: Các Phó Giám đốc; lãnh đạo các phòng thuộc Sở; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (trang phục: Nam mặc quần tây, áo sơ mi, thắt Cravat; Nữ mặc bộ quần áo dài truyền thống).

2/ 8h00 TUV - Giám đốc Trần Văn Chung dự lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) và tuyên dương các Bí thư chi bộ tiêu biểu.

- Địa điểm: Hội trường tỉnh (trang phục: quần tây, áo sơ mi, thắt Cravat).

3/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh.

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

4/ 7h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng và Hội thao Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm học 2017 - 2018.

- Địa điểm: Sân vận động tỉnh.

5/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn dự họp bàn thống nhất quy mô, danh mục nguồn vốn đầu tư hạ tầng kết nối với dự án Quần thể Văn hóa - Cứu sinh Bà Rá.

- Địa điểm: UBND thị xã Phước Long.

6/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền lãnh đạo Phòng XDNSVH&GĐ dự Hội nghị sơ kết phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện Đồng Phú năm 2017.

Địa điểm: Hội trường Phòng GĐ&ĐT huyện Đồng Phú.

Chiều:  

1/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị tổng kết công tác an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2017.

- Địa điểm: Hội trường Chi cục ATVSTP tỉnh Bình Phước.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp tiểu ban Nghi thức - Khai mạc - Bế mạc, bàn công tác chuẩn bị Lễ Khai mạc ĐH TDTT tỉnh lần thứ V, năm 2018 (Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Mời dự: Đồng chí Võ Quốc Thắng - Giám đốc Trung tâm HL&TĐ quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - (Tổng đạo diễn chương trình).

- Thành phần: Theo Quyết định số 3249/QĐ-BTĐH ngày 18/12/2017 của Ban tổ chức ĐH TDTT tỉnh lần thứ V, năm 2018.

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

(Lịch này thay giấy mời)

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

 CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước