06:36 ICT Thứ sáu, 21/06/2019

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 11

Thứ sáu - 09/03/2018 18:17

Tải lịch

 

THỨ HAI ngày 12/3/2018:

Sáng:   

1/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp Tiểu ban Khánh tiết, tuyên truyền, phục vụ và vận động tài trợ Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018 (Văn phòng chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan dự họp).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Tiểu ban, gồm: PGĐ Trần Thế Anh; CVP Tô Văn Hoàng; GĐ TTVH tỉnh Dương Thị Thanh Vị; PTP KH-TC Đỗ Thị Vân; PCVP Trần Tấn Tâm; PGĐ TTHL&TĐ TDTT tỉnh Trần Văn Đót; PTP KTDV Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Đinh Ngọc Lâm; Kế toán Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Thái Thị Bích Liễu; Chuyên viên Trần Văn Luân.

2/ 10h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự lễ bế mạc giải Taekwondo, Vovinam, Bóng bàn Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2018.

- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng thị xã Đồng Xoài.

- Cùng dự: Lãnh đạo Văn phòng, Phòng KH-TC, Phòng QLTDTT, Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

Chiều:  

1/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua nội dung giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực du lịch (Phòng QLDL chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc; lãnh đạo và công chức Phòng QLDL; Trưởng các phòng: Văn phòng; KH-TC; TC-PC; QLVH.

2/ 15h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc với Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2018 (Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).

- Địa điểm: Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

- Cùng dự: TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; BGĐ Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh và các bộ phận phục vụ liên quan.

THỨ BA  ngày 13/3/2018:

Sáng:   

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Tổ chức Hội thi tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc tỉnh Bình Phước năm 2018, lần 02 (Phòng XDNSVH&GĐ chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự họp theo Quyết định số 478/QĐ-SVHTTDL ngày 07/3/2018).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Theo Quyết định số 478/QĐ-SVHTTDL ngày 07/3/2018; PCVP Trần Tấn Tâm.

2/ 7h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh đi làm việc với UBND các huyện, thị xã: Chơn Thành (8h00), Hớn Quản (9h00), Bình Long (10h00), Lộc Ninh (11h00) về công tác chuẩn bị nghi thức rước đuốc phục vụ lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018 (Phòng QLTDTT phối hợp Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan cùng đi).

- Địa điểm: Tập trung tại Sở VH,TT&DL để cùng đi.

- Cùng đi: TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; PGĐ Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Nguyễn Anh Tuấn.

3/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phòng QLVH đi khảo sát tu bổ, tôn tạo di tích Địa điểm chiến thắng chốt chặn Tàu Ô và di tích căn cứ Cục hậu cần quân giải phóng miền Nam Việt Nam.

- Địa điểm: Xã Tân Khai (Hớn Quản) và xã Lộc Hiệp (Lộc Ninh); đi cùng xe Ban Quản lý di tích tỉnh.

Chiều:  

15h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc với lãnh đạo UBND thị xã Đồng Xoài về hỗ trợ cung cấp thông tin danh mục đầu tư và sanh sách các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang tìm hiểu về một số dự án kêu gọi đầu tư thuộc lĩnh vực Ngành (Phòng KH-TC phối hợp với các phòng chuẩn bị nội dung); về công tác chuẩn bị nghi thức rước đuốc phục vụ lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018 (Phòng QLTDTT phối hợp Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: CVP Tô Văn Hoàng; TP. KH-TC Nguyễn Ngọc Lương; TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; TP. QLDL Nguyễn Thanh Sơn; GĐ. BQLDT tỉnh Hồ Tiến Duật; PGĐ Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Nguyễn Anh Tuấn.

THỨ TƯ ngày 14/3/2018:    

Sáng:   

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung và mời Nguyên Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng cùng dự và thông báo cho các thành viên dự họp).

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

- Cùng dự: PGĐ Trần Thế Anh; TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tham gia cùng Đoàn giám sát HĐND tỉnh đi giám sát tại thị xã Phước Long.

- Địa điểm: UBND thị xã Phước Long.

Chiều:  

14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự gặp mặt các thành viên Trại sáng tác âm nhạc tỉnh, các văn nghệ sĩ tiêu biểu, Đoàn ca múa nhạc tổng hợp tỉnh nhân dịp đầu xuân năm mới 2018.

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc; GĐ TTVH tỉnh Dương Thị Thanh Vị; PTĐ CMNDT tỉnh Lê Thị Giang Triết (Trung tâm VH tỉnh, Đoàn CMNDT tỉnh thông báo đến nghệ sỹ, ca sỹ, diễn viên của đơn vị mình cùng dự - mỗi đơn vị 15 người theo Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh). Trang phục: Nam mặc áo sơ mi, thắt caravat; Nữ mặc bộ áo dài truyền thống.

THỨ NĂM ngày 15/3/2018: 

Sáng:   

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung làm việc với Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực du lịch (Phòng QLDL chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc; lãnh đạo và công chức Phòng QLDL; Trưởng các phòng: Văn phòng; KH-TC; TC-PC; QLVH.

2/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh chủ trì họp chuyên môn giải Karatedo, Bóng đá, Bóng chuyền Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan).

- Địa điểm: Hội trường Sở.

- Thành phần: Phòng QLTDTT; phụ trách các bộ môn Karatedo, Bóng đá thuộc Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

Chiều:   Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU ngày 16/3/2018: 

Sáng:   

1/ 8h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư và Lễ động thổmột số dự án đầu tư tại KCN Becamex Bình Phước.

- Địa điểm: Khu liên hợp công nghiệp và đô thị Becamex - Bình Phước.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị Báo cáo viên (do Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức).

- Địa điểm: Hội trường tầng 7, Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh, số 79 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, thành phố Hồ Chí Minh.

3/ 7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự lễ khai mạc giải Karatedo, Bóng đá, Bóng chuyền Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018.

- Địa điểm: Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

- Cùng dự: Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; phòng QLTDTT; phụ trách các bộ môn Karatedo, Bóng đá thuộc Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

Chiều:  

14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2018), (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp D - UBND tỉnh.

- Cùng dự: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân.

CHỦ NHẬT ngày 18/3/2018: 

Chiều:

16h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự lễ bế mạc giải Karatedo, Bóng đá, Bóng chuyền Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018.

- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng thị xã Đồng Xoài.

- Cùng dự: Lãnh đạo Văn phòng, Phòng KH-TC, Phòng QLTDTT, Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

(Lịch này thay giấy mời)

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

 CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước