06:37 ICT Thứ sáu, 21/06/2019

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 12

Thứ bảy - 17/03/2018 11:20

Tải lịch

 

THỨ HAI ngày 19/3/2018:

Sáng:   

7h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi làm việc với các đơn vị về vận động tài trợ phục vụ Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018 (cả ngày).

- Địa điểm: Các công ty, doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Cùng đi: PCVP Trần Tấn Tâm.

Chiều:   Giám đốc Trần Văn Chung, PGĐ Trần Thế Anh làm việc tại cơ quan.

THỨ BA  ngày 20/3/2018:

Sáng:   

1/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị BCH Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (TP. TC-PC Chu Văn Phong chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.

2/ 10h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc với lãnh đạo UBND thị xã Đồng Xoài về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018 (Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

3/ 9h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh chủ trì họp chuyên môn giải Việt dã truyền thống, Việt dã Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018(Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan dự họp).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Phòng QLTDTT.

Chiều:  

14h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở định kỳ tháng 3 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Ủy viên BCH Đảng bộ cơ sở.

THỨ TƯ ngày 21/3/2018:    

Sáng:   

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 08/2018 báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2018), (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.

- Cùng dự: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung - Tổ trưởng Tổ xây dựng Đề án Quyết định số 334/QĐ-SVHTTDL ngày 08/02/2018 chủ trì họp thông qua dự thảo Đề án, Nghị quyết thu phí vào cổng tham quan Vườn quốc gia Bù Gia Mập (Phòng QLDL chuẩn bị nội dung và mời các thành viên liên quan dự họp).

- Địa điểm: Hội trường Sở.

- Thành phần: TP. QLDL Nguyễn Thanh Sơn; TP. TC-PC Chu Văn Phong.

3/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền PTP. XDNSVH&GĐ Lò Văn Dinh dự Hội nghị tổng kết phong trào “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và thực hiện “nếp sống văn minh cá nhân” năm 2017 do Liên đoàn Lao động thị xã Đồng Xoài tổ chức.

- Địa điểm: Hội trường Khối vận thị xã Đồng Xoài.

Chiều:  

1/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2018).

- Địa điểm: Thị xã Phước Long.

- Cùng đi: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; GĐ. TTVH tỉnh Dương Thị Thanh Vị; chuyên viên Huỳnh Thế Phương (tập trung tại Sở lúc 13h30 để cùng đi).

2/ 17h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự tiệc chiêu đãi lãnh đạo các Thư viện khu vực miền Đông Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ.

- Địa điểm: Khách sạn Bom Bo.

3/ 17h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự trao giải thưởng môn Bóng đá Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018.

- Địa điểm: Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

- Cùng dự: Lãnh đạo: Văn phòng, Phòng KH-TC, Phòng QLTDTT, Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

4/ 15h00 Toàn thể đoàn viên, thanh niên trong ngành tham gia làm vệ sinh tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

- Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

THỨ NĂM ngày 22/3/2018: 

Sáng:   

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị tổng kết hoạt động Liên hiệp Thư viện khu vực miền Đông Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Khách sạn Bom Bo.

- Cùng dự: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân.

2/ 7h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị triển khai Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

- Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh.

3/ 6h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự lễ phát động chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018.

- Địa điểm: Quảng trường 23/3.

Chiều:  

1/ 15h00 Giám đốc Trần Văn Chung đi cùng lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2018).

- Địa điểm: Thị xã Phước Long.

- Cùng đi: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; GĐ. TTVH tỉnh Dương Thị Thanh Vị; chuyên viên Huỳnh Thế Phương (tập trung tại Sở lúc 13h30 để cùng đi).

2/ 17h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự Liên hoan gặp gỡ cán bộ Đoàn Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018).

- Địa điểm: Nhà khách Tỉnh ủy.

3/ 16h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tiếp cán bộ Đoàn tỉnh Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước đến thăm và thắp hương tại nhà đồng chí Nguyễn Tuấn - Nguyên Giám đốc Sở VH,TT&DL Bình Phước - Nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước khóa VII, nhiệm kỳ 1997 - 2002.

 

- Địa điểm: Nhà riêng đồng chí Nguyễn Tuấn.

THỨ SÁU ngày 23/3/2018: 

Sáng:   

1/ 6h00 Giám đốc Trần Văn Chung viếng Nghĩa trang liệt sỹ nhânkỷ niệm 43 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2018),(Phòng QLVH chuẩn bị nội dung và phân công các đơn vị chuẩn bị âm thanh, ánh sáng và điều khiển lễ viếng).

- Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

- Cùng dự: Các Phó Giám đốc; lãnh đạo các phòng thuộc Sở; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

2/ 9h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2018), (các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo Công văn số 551/SVHTTDL-VH ngày 13/3/2018 và Công văn số 584/SVHTTDL-VP ngày 16/3/2018 của Sở).

- Địa điểm: Quảng trường 6 tháng 1 - thị xã Phước Long.

- Cùng dự: Các Phó Giám đốc Sở; CVP Tô Văn Hoàng; TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; GĐ. TTVH tỉnh Dương Thị Thanh Vị; PTĐ. CMNDT tỉnh Lê Thị Giang Triết.

Chiều:   Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

CHỦ NHẬT ngày 25/3/2018: 

Sáng:   

7h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự lễ khai mạc giải Việt dã truyền thống, Việt dã Đại hội TDTT tỉnh và “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2018 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị tham dự).

- Địa điểm: Quảng trường 23/3.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; tất cả cán bộ công chức, nhân viên Khối Văn phòng Sở; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (dự lễ khai mạc và tham gia chạy hưởng ứng “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”).

Chiều:  

14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp Trưởng đoàn và chuyên môn các môn thể thao thi đấu trong Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung và mời Trưởng đoàn, huấn luyện viên các huyện, thị xã dự họp).

- Địa điểm: Hội trường Sở.

- Cùng dự: Phòng QLTDTT; chuyên viên Cao Thế Hải; ông Hồ Hữu Thông, ông Lê Minh Công  - Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

Tối:      

18h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự tổng duyệt chương trình lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018 (Phòng QLTDTT phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Sân vận động tỉnh.

- Kính mời dự: Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - PCT. UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018.

- Cùng dự:

+ Ông Võ Quốc Thắng - GĐ Trung tâm HLTT TP. Hồ Chi Minh - Nguyên PGĐ Sở; các thành viên Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh theo Quyết định số 358/QĐ-BCĐĐH ngày 21/02/2017 và Trưởng, phó các Tiểu ban chuyên môn Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2018 theo Quyết định số 3249/QĐ-BTCĐH ngày 18/12/2017 (Phòng QLTDTT có văn bản mời dự).

+ Các Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo phòng Quản lý TDTT; lãnh đạo Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

(Lịch này thay giấy mời)

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

 CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước