06:45 ICT Thứ sáu, 21/06/2019

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 16

Thứ bảy - 14/04/2018 08:35

Tải lịch

CHỦ NHẬT ngày 15/4/2018:

Sáng:   

6h00 Giám đốc Trần Văn Chung đi công tác tại tỉnh Ninh Thuận (đến hết ngày 17/4/2018).

- Địa điểm: Tại tỉnh Ninh Thuận.

- Cùng đi: PGĐ Trần Thế Anh; CVP Tô Văn Hoàng; TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; TP. KH-TC Nguyễn Ngọc Lương; TP. TC-PC Chu Văn Phong; Chánh TTr Vũ Đình Tứ; PGĐ Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Nguyễn Anh Tuấn.

THỨ HAI ngày 16/4/2018:

Sáng:   

9h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp Ban Chỉ đạo PCI về tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

Chiều:  

14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về một số nhiệm vụ chuyên môn (liên quan đến TTHC tại Trung tâm HCC tỉnh).

- Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

THỨ BA  ngày 17/4/2018:

Sáng:   

1/ 8h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp Ban Chỉ đạo dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án Bình Phước (dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT756 Minh Lập - Lộc Hiệp).

- Địa điểm: Phòng họp D - UBND tỉnh.

2/ 9h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp nghe báo cáo tiến độ vàKế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư.

- Địa điểm: Phòng họp D - UBND tỉnh.

 

- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh.

3/ 10h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp triển khai công tác khảo sát, thu thập thông tin, lập kế hoạch Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

- Cùng dự: PTP. KH-TC Đỗ Thị Vân.

4/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Giám đốc BQLDT tỉnh Hồ Tiến Duật dự họp thống nhất Biên bản và Bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Căn cứ Sở Nhỏ - Ban An ninh Bình Phước (Ban QLDT tỉnh chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan dự họp).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Đại diện Phòng QLVH.

5/ 9h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phòng QLVH dự Lễ hội vía Bà Rá năm 2018.

Địa điểm: Miếu Bà Rá (tại thị xã Phước Long).

Chiều:  

1/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự thông qua phương án đặt tên đường đô thị xã Đồng Xoài và huyện Bù Gia Mập (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp D - UBND tỉnh.

- Cùng dự: Chuyên viên Huỳnh Thế Phương.

2/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền PCVP Trần Tấn Tâm dự Hội nghị triển khai công tác dân vận năm 2018 “Năm Dân vận chính quyền”.

- Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.

3/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh - Trưởng BTC ủy quyền bà Dương Thị Tuyết - Phó trưởng BTC Hội thao Người khuyết tật tỉnh Bình Phước lần thứ IV năm 2018 (CT Hội bảo trợ NKT-TMC&BNN) chủ trì họp Trưởng đoàn Hội thao (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự: Phòng Quản lý TDTT, ông Lê Minh Công - Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

THỨ TƯ ngày 18/4/2018:    

Sáng:   

1/ 9h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự lễ ra mắt Quỹ Khởi nghiệp tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: Khách sạn Bom Bo.

2/ 7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự lễ Khai mạc Hội thao Người khuyết tật tỉnh Bình Phước lần thứ IV, năm 2018 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan dự lễ).

- Địa điểm:Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; công chức Phòng QLTDTT.

Chiều:  

15h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự báo cáo Chương trình tham gia Liên hoan tiếng hát Miền Đông lần thứ XVIII tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Trung tâm VH tỉnh chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm văn hóa tỉnh.

- Cùng dự: PGĐ Đỗ Minh Trung; TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; GĐ TTVH tỉnh Dương Thị Thanh Vị; PTĐ CMNTH tỉnh Lê Thị Giang Triết.

THỨ NĂM ngày 19/4/2018: 

Sáng:   

1/ Giám đốc Trần Văn Chung đi dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

- Địa điểm: Hội trường Nhà công vụ, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

- Cùng dự: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; chuyên viên Trương Thị Mỹ Huệ.

2/ 7h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi nghiên cứu và học tập kinh nghiệm tại Quảng Nam (hết ngày 21/4/2018).

- Địa điểm: Tỉnh Quảng Nam.

- Cùng đi: TP. TC-PC Chu Văn Phong; PGĐ Bảo tàng tỉnh Phạm Hữu Hiến.

3/ 10h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự lễ Bế mạc Hội thao Người khuyết tật tỉnh Bình Phước lần thứ IV, năm 2018 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

4/ 9h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phòng XDNSVH&GĐ dự Lễ hội phá Bàu năm 2018.

Địa điểm: UBND xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh.

Chiều:  

16h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự lễ tuyên dương, khen thưởng các tập thể đạt thành tích cao tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ V – 2018 của UBND thị xã Đồng Xoài.

- Địa điểm: Trung tâm VH-TT thị xã Đồng Xoài.

Tối:      

19h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh dự lễ Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc chào mừng 15 năm thành lập huyện Bù Đốp.

Địa điểm: Trung tâm VH-TT huyện Bù Đốp.

THỨ SÁU ngày 20/4/2018: 

Sáng:   

1/ 7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

- Địa điểm: Hội trường tỉnh.

2/ 9h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền TCVP Tô Văn Hoàng dự Lễ dâng hương tưởng niệm 22 năm ngày mất cố Thượng tướng Trần Văn Trà (20/4/1996 - 20/4/2018).

Địa điểm: Khu căn cứ Tà Thiết.

Chiều:  

13h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp kỹ thuật giảiBóng đá hạng nhất quốc gia (giữa CLB bóng đá Bình Phước gặp CLB bóng đá Viettel).

- Địa điểm: Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

- Thành phần: Phòng QL TDTT; Trung tâm TDTT tỉnh.

Tối:      

19h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội diễn Tiếng hát Miền Đông lần thứ XVIII năm 2018 (Trung tâm VH tỉnh chuẩn bị nội dung tham gia).

- Địa điểm: Trung tâm văn hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Cùng dự: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; GĐ. TTVH tỉnh Dương Thị Thanh Vị; chuyên viên Trương Thị Mỹ Huệ.

THỨ BẢY ngày 21/4/2018: 

Chiều:   

15h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự xem trận bóng đá giải hạng Nhất Quốc gia 2018 giữa CLB bóng đá Bình Phước gặp CLB bóng đá Viettel.

- Địa điểm: Sân vận động tỉnh.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, nhân viên trong ngành dự xem.

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

(Lịch này thay giấy mời)

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

 CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước