11:44 ICT Thứ năm, 24/01/2019

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 18

Thứ sáu - 28/04/2017 17:15

Tải lịch

THỨ HAI, THỨ BA  (ngày 01, 02/5):

Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công chức, nhân viên nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 (đến hết ngày 02/5/2017 theo Thông báo số 78/TB-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh).

THỨ TƯ ngày 03/5/2017:    

SÁNG:  

1/ 7h30 Phó Giám đốc Lê Văn Quang tiếp công dân định kỳ. Địa điểm: Phòng tiếp công dân.

CHIỀU: 

1/ 13h30 Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng chủ trì họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn Thanh tra 782. Địa điểm: Phòng họp Sở.

Thành phần: Các thành viên theo Quyết định số 782/QĐ-SVHTTDL ngày 17/4/2017 của Sở.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Lê Văn Quang dự họp thống nhất báo cáo kết quả giám sát việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Địa điểm: Phòng họp C - HĐND tỉnh.

Cùng dự: TP. XDNSVH&GĐ; PCVP Trần Tấn Tâm.

3/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp BCĐ ứng dụng CNTT tỉnh quý I năm 2017. Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

1/ 14h30 Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng chủ trì họp triển khai kế hoạch tổ chức giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi và lớp tập huấn trọng tài, huấn luyện viên Taekwondo tỉnh Bình Phước năm 2017. Địa điểm: Phòng họp Sở.

Thành phần: Đại diện lãnh đạo các phòng: Văn phòng; Quản lý TDTT; KH-TC; Thanh tra; Trung tâm TDTT tỉnh và phụ trách bộ môn Taekwondo.

THỨ NĂM ngày 04/5/2017: 

SÁNG:  

1/ 8h00 Phó Giám đốc Lê Văn Quang đi cùng lãnh đạo tỉnh kiểm tra các dự án tại Khu di tích Bộ chỉ huy miền Tà Thiết. Địa điểm: BCH miền Tà Thiết.

Cùng đi: PGĐ Đỗ Minh Trung.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng chủ trì họp công bố Quyết định thành tra hành chính đơn vị Trung tâm TDTT tỉnh (phòng Thanh tra chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Trung tâm TDTT tỉnh.

Thành phần: Các thành viên theo Quyết định số 782/QĐ-SVHTTDL ngày 17/4/2017 của Sở; Ban Giám đốc và Trưởng, Phó các phòng, ban; Trưởng, Phó huấn luyện viên các bộ môn của đơn vị Trung tâm TDTT tỉnh.

3/ 9h30 Phó Giám đốc Lê Văn Quang làm việc với Ban Quản lý Khu di tích Tà Thiết về công tác tổ chức, nhân sự và hoạt động của Ban. Địa điểm: Ban Quản lý Khu di tích Tà Thiết.

Cùng dự: PGĐ Đỗ Minh Trung.

CHIỀU:  

1/ 14h30 Phó Giám đốc Lê Văn Quang dự họp Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh: Xem xét, bổ sung tên đường vào ngân hàng tên đường, thông qua phương án đặt tên đường thị xã Phước Long, thông qua phương án đặt tên đường Quảng trường 6/1, thị xã Phước Long (phòng QLVH chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp D - UBND tỉnh.

2/ 14h30 Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng dự họp thông qua Báo cáo tổng kết công tác PCI năm 2016, báo cáo tổng kết 10 năm công tác PCI; Quy chế hoạt động của Tổ công tác PCI, kế hoạch khảo sát doanh nghiệp năm 2017, góp ý nội dung các câu hỏi của phiếu khảo sát (Văn phòng chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

3/ 14h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung cùng lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra việc thực hiện những nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Lộc Ninh. Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.

THỨ SÁU ngày 05/5/2017: 

SÁNG:   

1/ 7h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự lễ phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Địa điểm: Hội trường tỉnh.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Lê Văn Quang dự họp Ban Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Bình Phước lần thứ XI năm 2017. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Cùng dự: Thành viên Ban Tổ chức.

CHIỀU:  

1/ 13h30 Phó Giám đốc Lê Văn Quang làm việc với Ban Quản lý di tích tỉnh về công tác tổ chức, nhân sự và hoạt động của Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo. Địa điểm: Ban Quản lý di tích tỉnh.

Cùng dự: PGĐ Đỗ Minh Trung.

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

                                      (Lịch này thay giấy mời)

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

 CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 

---

Thắng cảnh Bình Phước