06:33 ICT Thứ sáu, 21/06/2019

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 21

Thứ sáu - 18/05/2018 19:24

Tải lịch

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần lễ thứ 21 (từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018)

THỨ BẢY ngày 19/5/2018:

Sáng:

 

 

8h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp chuyên môn giải Vô địch Đẩy gậy toàn quốc  lần thứ XII và giải Vô địch Kéo co toàn quốc năm 2018 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan dự họp).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Phòng Quản lý TDTT, Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

Chiều:

 

 

1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Trưởng ban Tổ chức giải chủ trì họp Ban Tổ chức giải Vô địch Đẩy gậy toàn quốc lần thứ XII và giải Vô địch Kéo co toàn quốc năm 2018 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung và mời thành viên Ban Tổ chức giải toàn quốc và thành viên Ban Tổ chức địa phương dự họp).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần:Thành viên BTC của Sở theo Quyết định số 976/QĐ-SVHTTDL ngày 27/4/2018: PGĐ Trần Thế Anh, CVP Tô Văn Hoàng, TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh, TP. QLDL Nguyễn Thanh Sơn, PTP KH-TC Đỗ Anh Vân, PGĐ. TT HL&TĐ TDTT tỉnh Nguyễn Anh Tuấn, PTĐ. CMNDT tỉnh Lê Thị Giang Triết, chuyên viên Phan Vũ Phương.

- Thành phần khác: Theo thư mời riêng.

2/ 16h30 Ban Giám đốc dự tiệc chiêu đãi tiếp các Đoàn về tham dự giải Vô địch Đẩy gậy toàn quốc lần thứ XII và giải Vô địch Kéo co toàn quốc năm 2018.

- Địa điểm: Nhà hàng Lũy tre xanh.

- Thành phần: CVP Tô Văn Hoàng, TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh, TP. QLDL Nguyễn Thanh Sơn, TP. KH-TC Nguyễn Ngọc Lương, PTP KH-TC Đỗ Anh Vân, PGĐ. TT HL&TĐ TDTT tỉnh Nguyễn Anh Tuấn, PTĐ. CMNDT tỉnh Lê Thị Giang Triết.

CHỦ NHẬT ngày 20/5/2018:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Lễ khai mạc giải Vô địch Đẩy gậy toàn quốc năm 2018 và giải Vô địch Kéo co toàn quốc năm 2018 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng thị xã Đồng Xoài.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo các phòng thuộc Sở; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể công chức, viên chức, nhân viên, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên ngành VH,TT&DL.

- Giao Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chịu trách nhiện thông báo triệu tập và quản lý cán bộ công chức viên chức, nhân viên, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên của đơn vị tham dự Lễ Khai mạc giải.

THỨ HAI ngày 21/5/2018:

Sáng:

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Chiều:

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Tối:

 

 

19h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa – thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai lần thứ IV năm 2018.

- Địa điểm: Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Đồng Nai.

THỨ BA  ngày 22/5/2018:

Sáng:

 

 

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp thẩm định Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy (Phòng TC-PC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp A - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Cùng dự: TP. TC-PC Chu Văn Phong.

2/ 8h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội thảo khoa học với chủ đề Giải pháp phát triển ngành hàng Điều gắn với quản lý chỉ dẫn địa lý “Hạt điều Bình Phước”.

- Địa điểm: Hội trường tỉnh.

3/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung ủy quyền Trưởng phòng QLVH Nguyễn Nguyên Nhân họp bàn thống nhất Hồ sơ di tích Đường Trường Sơn thuộc huyện Chơn Thành (Ban QLDT tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).

- Địa điểm: Phòng họp Sở

- Thành phần: Ban Quản lý di tích tỉnh, mời dự: đài diện lãnh đạo UBND huyện, Phòng VHTT, Phòng Tài nguyên Môi trường, Ban QLDT huyện Chơn Thành và UBND thị trấn Chơn Thành.

Chiều:

 

 

1/14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Lễ đón nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Hạt điều Bình Phước”.

- Địa điểm: Hội trường tỉnh.    

2/13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi khảo sát xây dựng tuyến du lịch theo hướng Quốc lộ 14 và đường ĐT 741 (Phòng QLDL chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan cùng đi - 02 ngày).

- Địa điểm: Các điểm tham quan du lịch; các di tích lịch sử, văn hóa; hệ thống các cơ sở ăn, uống và kinh doanh dịch vụ du lịch khác trên địa bàn tỉnh theo hướng Quốc lộ 14 và đường ĐT 741.

- Cùng đi: Lãnh đạo Phòng QLDL; chuyên viên Trần Minh Ngọc.

THỨ TƯ ngày 23/5/2018:

Sáng:

 

 

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc đốc thông qua báo cáo công tác tổ chức cán bộ (Phòng TC-PC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự: Các Phó Giám đốc Sở; CVP Tô Văn Hoàng; PTP. TC-PC Ngô Hùng Vĩ.

2/ 8h30 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở định kỳ (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Ủy viên BCH Đảng bộ cơ sở.

Chiều:

 

 

1/ 15h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ trao thưởng môn Đẩy gậy giải giải Vô địch Đẩy gậy toàn quốc năm 2018 và giải Vô địch Kéo co toàn quốc năm 2018.

- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng thị xã Đồng Xoài.

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở; đại diện lãnh đạo Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

2/ 15h00 Toàn thể đoàn viên, thanh niên trong ngành tham gia làm vệ sinh tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

- Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

THỨ NĂM ngày 24/5/2018:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Nội dung, Ban Bảo đảm trong diễn tập KVPT, nội dung: triển khai kế hoạch diễn tập, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

- Địa điểm: Phòng họp D - UBND tỉnh.

2/ 7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ khai mạc hè, phát động tháng hành động “Vì trẻ em” và Chiến dịch “Những giọt máu hồng” cấp tỉnh năm 2018.

- Địa điểm: Trường Tiểu học Phú Riềng A, huyện Phú Riềng.

3/ 9h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh - BT Chi bộ Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 02/2018.

- Địa điểm: Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

Chiều:

 

 

1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và sơ kiết 01 năm thực hiện Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

2/ Bí thư Chi bộ Đỗ Minh Trung chủ trì họp:

- 13h30 Họp Chi ủy Chi bộ.

- 14h00 Sinh hoạt chính trị tư tưởng (Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung). Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ và công chức, nhân viên Văn phòng Sở.

- 15h00 Họp Chi bộ Văn phòng Sở định kỳ tháng 5/2018. Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở.

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

THỨ SÁU ngày 25/5/2018:

Sáng:

 

 

1/ 9h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung - Trưởng đoàn ký kết của Sở dự Lễ ký kết Chương trình phối hợp về “đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động VH,TT,DL và GĐ trên tuyến biên giới tỉnh Bình Phước giai đoạn 2018 - 2022” (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan dự lễ; các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 1136/KH-SVHTTDL ngày 14/5/2018 của Sở).

- Địa điểm: Đồn Biên phòng Bù Đốp, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp (tập trung tại Sở VH,TT&DL lúc 6 giờ 00 để cùng đi)

- Thành phần: Theo Kế hoạch số 1136/KH-SVHTTDL ngày 14/5/2018 của Sở: Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; chuyên viên Phòng QLVH.

2/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh - Trưởng đoàn Bóng đá Bình Phước đi chỉ đạo vàdự xem trận bóng đá giải hạng Nhất Quốc gia 2018 giữa đội tuyển bóng đá Bình Phước gặp đội tuyển bóng đá Bình Định (đến hết ngày 26/5).

- Địa điểm: Sân vận động Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Chiều:

 

 

Giám đốc Trần Văn Chung đi dự Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII năm 2018 (đến hết ngày 26/5).

- Địa điểm: Sân vận động Bà Rịa.

- Cùng đi: TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh.

 

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

 

 (Lịch này thay giấy mời)

                                                     TL. GIÁM ĐỐC

                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                    (đã ký)

                                                  Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước