11:41 ICT Thứ năm, 24/01/2019

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 26

Thứ sáu - 23/06/2017 17:02

Tải lịch

THỨ HAI ngày 26/6/2017:

SÁNG: 

1/ 8h00 Phó Giám đốc Lê Văn Quang dự Hội nghị giao ban nghiệp vụ quý III năm 2017 hệ thống Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Bình Long.

Cùng dự: Phòng QLVH.

CHIỀU:

1/ Bí thư Chi bộ Đỗ Minh Trung chủ trì họp:

- 13h30 Họp Chi ủy Chi bộ. Địa điểm: Hội trường Sở.

- 14h00 Sinh hoạt chính trị tư tưởng. Địa điểm: Hội trường Sở.

Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ và công chức, nhân viên Văn phòng Sở.

- 14h30 Họp Chi bộ Văn phòng Sở định kỳ tháng 6/2017. Địa điểm: Hội trường Sở.

Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở.

2/ 15h00 Phó Giám đốc Lê Văn Quang chủ trì họp Ban Giám đốc Sở (phòng TC-PC chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp Sở.

Thành phần: Các Phó Giám đốc; Chánh Văn phòng; TP. TC-PC.

3/ 15h30 Phó Giám đốc Lê Văn Quang chủ trì họp giao ban tháng 6 (các đơn vị dự họp chuẩn bị nội dung báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo). Địa điểm: Phòng họp Sở.

Thành phần: Các Phó Giám đốc; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

THỨ BA  ngày 27/6/2017:

SÁNG: 

1/ 8h00 Phó Bí thư Đảng ủy Võ Quốc Thắng dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 6/2017. Địa điểm: Trung tâm TDTT tỉnh.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Lê Văn Quang dự Tọa đàm “Trò chơi chọi trâu trong tâm thức dân gian, thực trạng và xu hướng biến đổi trong đời sống  hiện tại ở Hớn Quản”. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Hớn Quản.

Cùng dự: Phòng QLVH, QLDL, XDNSVHGĐ, Ban Quản lý di tích tỉnh, Bảo tàng tỉnh (các đơn vị tập trung tại Sở lúc 6h00 để cùng đi).

3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp UBND tỉnh:

7h30 Dự kiểm điểm tình hình điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

9h30 Dự sơ kết kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm.

Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.

4/ 7h30 Phó Giám đốc Lê Văn Quang ủy quyền Chánh Thanh tra Sở dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Quản lý thị trường (3/7/1975 - 3/7/2017), 20 năm hình thành và phát triển Quản lý thị trường Bình Phước (1997 - 2017). Địa điểm: Hội trường Sở Công thương.

CHIỀU:

1/ 13h30 Phó Bí thư Đảng ủy Võ Quốc Thắng chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 6/2017 và Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2017 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp Sở.

Thành phần: Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ cơ sở; Bí thư các Chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Bí thư Đoàn cơ sở.

2/ 14h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung cùng lãnh đạo UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ triển khai các dự án tại Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết. Địa điểm: Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.

3/ 16h00 Phó Giám đốc Lê Văn Quang dự báo cáo Chương trình tham gia Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Thành phần: Trưởng phòng QLVH.

THỨ TƯ ngày 28/6/2017:    

SÁNG: 

1/ 7h30 Phó Giám đốc Lê Văn Quang - Chủ tịch Công đoàn cơ sở chủ trì Đại hội Công đoàn cơ sở Sở VH,TT&DL lần thứ IV, nhiệm kỳ (2017-2020). Địa điểm: Hội trường Sở.

Cùng dự: Ban Giám đốc Sở; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; các đại biểu được Đại hội triệu tập.

2/ Phó Giám đốc Lê Văn Quang tiếp công dân định kỳ (01 ngày). Địa điểm: Phòng tiếp công dân.

CHIỀU:

1/ 13h30 Phó Bí thư Đảng ủy Võ Quốc Thắng dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Bình Phước lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với Ban Quản lý di tích tỉnh về hoạt động của Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo (Ban QLDT tỉnh chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo.

Thành phần: Đại diện lãnh đạo Ban QLDT tỉnh; đại diện lãnh đạo Phòng QLDL.

3/ 15h00 Phó Giám đốc Lê Văn Quang dự báo cáo Chương trình tham gia Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Thành phần: Trưởng phòng QLVH.

THỨ NĂM ngày 29/6/2017: 

SÁNG: 

1/ 8h00 Ban Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII của Đảng. Địa điểm: Hội trường tỉnh.

CHIỀU:

1/ 13h30 Phó Giám đốc Lê Văn Quang dự họp Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Địa điểm: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.

2/ Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng đi học Tiến sĩ tại TP.HCM (02 ngày).

3/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự bàn giao công trình Nhà Văn hóa xã Lộc Thạnh cho UBND xã Lộc Thạnh. Địa điểm: UBND xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh.

4/ 14h00 Phó Giám đốc Lê Văn Quang ủy quyền Trưởng phòng QLVH dự Họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh. Địa điểm: Phòng họp D - UBND tỉnh.

THỨ SÁU ngày 30/6/2017: 

SÁNG: 

1/ Phó Giám đốc Lê Văn Quang dự Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (từ ngày 30/6 đến 06/7/2017). Địa điểm: Tại các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Trị.

Cùng dự: Trưởng phòng QLVH.

2/ 9h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự trao quyết định điều động, luận chuyển của UBND tỉnh. Địa điểm: Phòng Lễ tân Tỉnh ủy.

3/ 8h00 Phó Giám đốc Lê Văn Quang ủy quyền Phó Trưởng phòng Xây dựng NSVH&GĐ dự Hội thảo khoa học “Lựa chọn bảng chữ cái tiếng S’tiêng”. Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo.

CHIỀU: 

1/ 14h00 Bí thư Chi bộ Đỗ Minh Trung chủ trì Lễ dâng hương và kết nạp đảng viên. Địa điểm: Khu di tích lịch sử Tà Thiết.

Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở.

2/ 13h30 Phó Giám đốc Lê Văn Quang ủy quyền chuyên viên Đặng Tấn Sĩ dự làm việc với Ban QLDA ĐTXD các công trình xây dựng DD&CN Địa điểm: Phòng họp D - UBND tỉnh.

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

(Lịch này thay giấy mời)

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

 CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 

---

Thắng cảnh Bình Phước