01:44 ICT Thứ năm, 18/07/2019

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 39

Thứ sáu - 21/09/2018 19:03

Tải lịch

     

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần lễ thứ 39 (từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018)

  THỨ BẢY ngày 22/9/2018:

 

Giám đốc Trần Văn Chung trực Lễ tang đ/c Trương Tấn Thiệu- Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cùng trực: TP. KH-TC Nguyễn Ngọc Lương; chuyên viên Phan Vũ Phương.

CHỦ NHẬT ngày 23/9/2018:
 

Giám đốc Trần Văn Chung trực Lễ tang đ/c Trương Tấn Thiệu- Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cùng trực: PTP. TC-PC Ngô Hùng Vĩ; chuyên viên Cao Thế Hải.

THỨ HAI ngày 24/9/2018:

Sáng:  

 

Giám đốc Trần Văn Chung dự Lễ truy điệu và Lễ an táng đ/c Trương Tấn Thiệu- Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cùng dự: TP. KH-TC Nguyễn Ngọc Lương; chuyên viên Phan Vũ Phương.

Chiều:

 

 

14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua báo cáo phục vụ Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình phước (Phòng XDNSVH&GĐ chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: PGĐ Trần Thế Anh; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; chuyên viên Trương Xuân Thành.

THỨ BA  ngày 25/9/2018:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với các sở, ngành liên quan về chuẩn bị công tác tham gia Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam Bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2018 (Phòng QLDL chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan dự họp).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự: Phòng QLDL.

2/ 8h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng KH-TC Nguyễn Ngọc Lương dự nghiệm thu hết thời gian bảo hành công trình hạng mục 03 nhóm tượng mỹ thuật, khối phụ trợ và phòng chống mối thuộc dự án Trung tâm Văn hóa tỉnh.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

- Cùng dự: Chuyên viên Đặng Tấn Sĩ.

3/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện lãnh đạo BQLDT tỉnh đi khảo sát phương án nâng cấp các tuyến đường nối các điểm lịch sử của 02 nước Việt Nam - Campuchia (Ban QLDT tỉnh chuẩn bị số liệu cung cấp bản đồ khu vực các điểm lịch sử phía Việt Nam).

- Địa điểm: Ngã 3 Chiu Riu (Km 135, Quốc lộ 13, huyện Lộc Ninh).

4/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung ủy quyền đại diện lãnh đạo BQLDT tỉnh làm việc với UBND huyện Bù Đăng về họp thống nhất Kế hoạch tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Thác Voi (Ban QLDT tỉnh chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng.

- Cùng dự: Đại diện Phòng QLVH.

Chiều:

 

 

1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Lễ xuất quân Đoàn thể thao Bình Phước tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 (Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: PGĐ Trần Thế Anh; PGĐ. Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Nguyễn Anh Tuấn.

2/ Bí thư Chi bộ Đỗ Minh Trung chủ trì họp.

-13h30 Họp Chi ủy Chi bộ.

- 14h00 Sinh hoạt Chính trị tư tưởng chủ đề “Bác Hồ với công tác thể dục thể thao” (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung)

+ Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ và công chức, nhân viên Văn phòng Sở.

-15h00 Họp Chi bộ Văn phòng Sở định kỳ tháng 9/2018.

+ Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở.

- Địa điểm: Hội trường Sở.

THỨ TƯ ngày 26/9/2018:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp thống nhất nội dung báo cáo đề xuất UBND tỉnh về giải pháp công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan dự họp).

- Địa điểm: Hội trường Sở.

- Cùng dự: GĐ. BQLDT tỉnh Hồ Tiến Duật; đại diện Phòng QLVH.

2/ 7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh - BT Chi bộ Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 9/2018.

- Địa điểm: Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

3/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền PTP. XDNSVH&GĐ Lò Văn Dinh dự Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Bù Gia Mập.

- Địa điểm: Hội trường C - UBND huyện Bù Gia Mập.

Chiều:

 

 

13h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp giao ban 9 tháng đầu năm 2018 (các đơn vị dự họp chuẩn bị nội dung báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo).

- Địa điểm:Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; PCVP Trần Tấn Tâm.

THỨ NĂM ngày 27/9/2018:

Sáng:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung đi dự Đại hội Hiệp hội du lịch tỉnh Khánh Hòa (đến hết ngày 29/9).

- Địa điểm: Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh đi kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009, Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 và Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 23/5/2012 của UBND tỉnh (cả ngày), (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Tại thị xã Phước Long.

- Cùng đi: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; TP. QLDL Nguyễn Thanh Sơn; chuyên viên Trương Xuân Thành, Huỳnh Thế Phương.

Chiều:

 

 

1/ 13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi thăm chúc thọ, mừng thọ các cụ tròn 90 tuổi, tròn 100 tuổi và từ 100 tuổi trở lên nhân Ngày quốc tế Người Cao thuổi 01/10/2018.

- Địa điểm: Tập trung tại huyện ủy Chơn Thành (lúc 13h30).

THỨ SÁU ngày 28/9/2018:

Sáng:

 

 

1/ 7h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị giao ban quý IV năm 2018 hệ thống Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã.

- Địa điểm: Phòng họp D - UBND huyện Đồng Phú.

- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Phòng QLVH; Phòng QLTDTT; Phòng XDNSVH&GĐ; Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh; Bảo tàng tỉnh; Thư viện tỉnh; Ban QLDT tỉnh.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị khai mạc Hội thao CNVC-LĐ  năm 2018 tại khu vực III - Campuchia, Lào.

- Địa điểm: Trường Cao đăng Công nghiệp Cao su.

3/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh - Trưởng đoàn ủy quyền Trưởng phòng QLVH Nguyễn Nguyên Nhân đi kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009, Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 và Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 23/5/2012 của UBND tỉnh (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Tại Huyện Bù Gia Mập (cả ngày).

- Cùng đi: TP. KH-TC Nguyễn Ngọc Lương; TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; TP. QLDL Nguyễn Thanh Sơn; chuyên viên Trương Xuân Thành, Huỳnh Thế Phương.

Chiều:

 

 

Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung, Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY ngày 29/9/2018:

 Sáng:

 

 

Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Phạm Hữu Hiến dự Hội nghị thông báo Khảo cổ học lần thứ 53, năm 2018 (02 ngày 29 - 30/9/2018).

- Địa điểm: Khách sạn Century Riverside Hue, số 49 Lê Lợi, Phú Hội, Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

CHỦ NHẬT ngày 30/9/2018:
 Sáng:  
 

7h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự lễ hội Chọi trâu Đình thần Tân Khai, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản năm 2018.

- Địa điểm: Sới Chọi trâu (ấp 5, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản).

- Cùng dự: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân.

 

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.  

 

 (Lịch này thay giấy mời)

                                                     TL. GIÁM ĐỐC

                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                    (đã ký)

                                                  Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước