03:41 ICT Thứ năm, 25/04/2019

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 41

Thứ bảy - 07/10/2017 12:24

Tải lịch

THỨ BẢY ngày 07/10/2017:

Sáng: 

 8h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự lễ Cầu Bông Đình thần Tân Khai.

- Địa điểm: Đình thần Tân Khai, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản.

Chiều: 

14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi kiểm tra dự án Quần thể Văn hóa - Cứu sinh núi Bà Rá (Phòng QLDL mời thành viên Hội đồng kiểm kê, xác định giá trị tài sản đã đầu tư hợp lý trên đất đối với dự án Quần thể Văn hóa - Cứu sinh núi Bà Rá cùng đi).

- Địa điểm: Khu di tích núi Bà Rá, thị xã Phước Long.

- Cùng đi: Phó Trưởng phòng QLDL.

CHỦ NHẬT ngày 08/10/2017:

Chiều: 

14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi kiểm tra các dự án thuộc Khu di tích lịch sử Tà Thiết.

- Địa điểm: Khu di tích lịch sử Tà Thiết.

THỨ HAI ngày 09/10/2017:

Sáng:  

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc Sở (Phòng TC-PC báo cáo công tác nhân sự).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc; Chánh Văn phòng; Trưởng phòng TC-PC.

2/ 8h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng Sở (Phòng TC-PC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Thành viên Hội đồng TĐKT của Sở.

3/ 7h30 Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng dự học lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp năm 2017 (hết tuần).

- Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở thành phố Hồ Chí Minh (số 10, đường 3/2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh).

Chiều:

1/ 14h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp Hội đồng kiểm kê, xác định giá trị tài sản đã đầu tư hợp lý trên đất đối với dự án Quần thể Văn hóa - Cứu sinh núi Bà Rá (Phòng QLDL chuẩn bị nội dung và mời thành viên Hội đồng).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Phó Trưởng phòng QLDL.

2/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng KH-TC triển khai và lấy ý kiến biểu mẫu xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán ngân sách năm 2018 (Phòng KH-TC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Hội trường Sở.

- Thành phần: Trưởng phòng HC-TH và kế toán các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; chuyên viên xây dựng dự toán kinh phí các Phòng thuộc Sở.

THỨ BA  ngày 10/10/2017:

Sáng: 

1/ 8h00 Đảng ủy viên Đỗ Minh Trung - Phó Giám đốc Sở dự lễ công bố Quyết định chỉ định chức danh Bí thư Chi bộ Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp tỉnh.

- Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp tỉnh.

- Cùng dự: Phó Chánh Văn phòng Trần Tấn Tâm.

2/ 6h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT dự Đại hội TDTT thị xã Phước Long lần thứ VII năm 2017.

- Địa điểm: Đường Hai Bà Trưng, P. Long Thủy, thị xã Phước Long.

3/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng XDNSVH&GĐ đi kiểm tra hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Địa điểm: Huyện Đồng Phú.

Chiều: 

1/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp bàn giao Khu bảo tồn Văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo về UBND huyện Bù Đăng quản lý (Ban Quản lý di tích tỉnh chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan).

- Địa điểm: Khu bảo tồn Văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo.

- Thành phần: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung; Trưởng phòng KH-TC; Giám đốc Ban QLDT tỉnh.

2/ 15h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT chủ trì họp chuyên môn giải Vô địch Cờ tướng Cụm miền Đông Nam Bộ năm 2017.

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Phòng QLTDTT; Tổ trọng tài.

THỨ TƯ ngày 11/10/2017:    

Sáng: 

1/ 7h30 Giám đốc Sở Trần Văn Chung dự lễ khai mạc giải Vô địch Cờ tướng Cụm miền Đông Nam Bộ năm 2017 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; đại diện lãnh đạo các phòng: QLTDTT, Văn phòng Sở; đại diện lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

2/ 8h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp thống nhất nội dung tham mưu công tác quản lý, tổ chức lễ Hội Chọi trâu Đình Thần Tân Khai huyện Hớn Quản (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp C - UBND tỉnh.

- Cùng dự: Trưởng phòng QLVH.

3/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Trưởng phòng XDNSVH&GĐ dự làm việc với Cục trẻ em thuộc Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

- Địa điểm: Sở Lao động - Thương binh và xã hội.

Chiều: 

13h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự làm việc với lãnh đạo UBND thị xã Phước Long (Văn phòng phối hợp với các Phòng chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: UBND thị xã Phước Long.

- Thành phần: PGĐ Đỗ Minh Trung; Trưởng phòng: KH-TC, QLVH, QLTDTT, QLDL, XDNSVH&GĐ, TC-PC; PCVP Trần Tấn Tâm; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Thư viện tỉnh; Ban QLDT tỉnh; Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh; Trung tâm Văn hóa tỉnh; Trung tâm PHP&CB.

THỨ NĂM ngày 12/10/2017: 

Sáng: 

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự lễ khai mạc Chương trình tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2017.

- Địa điểm: Hội trường Sở.

- Thành phần: Chánh Văn phòng; các đồng chí có tên trong danh sách kèm theo Thông báo số 2550/TB-SVHTTDL ngày 06/10/2017 của Sở.

2/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung làm việc với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch về công tác xúc tiến du lịch năm 2018 (Phòng QLDL chuẩn bị nội dung và mời lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch dự).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung; lãnh đạo Văn phòng; Phòng QLDL.

Chiều: 

14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình Trúc lâm Thiền viện Bình Phước.

- Địa điểm: Khu di tích lịch sử Tà Thiết (ấp Cần Dực, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh).

- Cùng đi: Trưởng phòng: QLVH, KH-TC; Giám đốc Ban QLDT Tà Thiết.

THỨ SÁU ngày 13/10/2017: 

Sáng: 

8h00 Ban Giám đốc dự lễ khởi công xây dựng công trình Trúc lâm Thiền viện Bình Phước (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Khu di tích lịch sử Tà Thiết (ấp Cần Dực, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh).

- Cùng dự: Trưởng phòng: QLVH, QLDL, KH-TC; Giám đốc Ban QLDT Tà Thiết.

Chiều:   Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

(Lịch này thay giấy mời)

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

 CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước