01:53 ICT Thứ năm, 18/07/2019

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 41

Thứ sáu - 05/10/2018 20:28

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần lễ thứ 41 (từ ngày 06/10/2018 đến ngày 14/10/2018)

THỨ BẢYngày 06/10/2018:

Sáng:

 

 

1/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh đi công tác cũng lãnh đạo Tỉnh ủy làm việc với Tập đoàn FLC (02 ngày).

- Địa điểm: Tỉnh Thanh Hóa.

2/ 8h00Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh dự Lễ Khai giảng Chương trình phổ cậpbơi cho trẻ em năm 2018 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Hồ bơi Gia Đình, ấp 6, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng.

- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng, Trung tâm HL&TĐ TDTT; chuyên viên Đinh Quốc Thy, Phan Vũ Phương.

CHỦ NHẬTngày 07/10/2018:

Chiều:

 

 

15h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thống nhất các nội dung chuẩn bị cho chuyến công tác của Đoàn Famtrip khảo sát tuyến du lịch qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Phòng QLDL chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan dự họp).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự: TP. QLDL Nguyễn Thanh Sơn.

THỨ HAI ngày 08/10/2018:

Sáng:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung đi công tác nước ngoài cùng Đoàn Famtrip khảo sát tuyến du lịch qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (đến hết ngày 12/10), (Phòng QLDL chuẩn bị nội dung).

- Cùng điTP. QLDL Nguyễn Thanh Sơn.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội thao ngành VH,TT&DL cụm miền Đông Nam Bộ năm 2018 (Phòng TC-PC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm:Phòng họp Sở.

- Thành phần: PGĐ Trần Thế Anh; CVP Tô Văn Hoàng; TP. TC-PC Chu Văn Phong; TP. KH-TC Nguyễn Ngọc Lương; TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; TP. QLDL Nguyễn Thanh Sơn; GĐ. TTVH tỉnh Dương Thị Thanh Vị; PTĐ. CMNDT tỉnh Lê Thị Giang Triết; PGĐ. TT HL&TĐ TDTT tỉnh Nguyễn Anh Tuấn.

Chiều:

 

 

15h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh chủ trì họp chuyên môn giải Vô địch Cờ tướng cụm miền Đông Nam Bộ năm 2018 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự: Chuyên viên Đinh Quốc Thy; thành viên Tổ trọng tài.

THỨ BA  ngày 09/10/2018:

Sáng:

 

 

7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự lễ khai mạc giải Vô địch Cờ tướng cụm miền Đông Nam Bộ năm 2018 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm tư vấn Pháp luật Công đoàn.

- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: các phòng thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; chuyên viên Phòng QLTDTT; thành viên Tổ trọng tài.

Chiều:

 

 

15h00 Toàn thể đoàn viên, thanh niên trong ngành tham gia làm vệ sinh tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

- Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

THỨ TƯ ngày 10/10/2018:

Sáng:

 

 

19h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Thác Voi (Ban QLDT tỉnh chuẩn bị nội dung)

- Địa điểm: UBND xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng.

- Cùng dự: Đại diện Phòng QLVH; GĐ. BQLDT tỉnh Hồ Tiến Duật.

2/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLVH Nguyễn Nguyên Nhân chủ trì họp thông qua Kế hoạch, chương trình tổ chức Đêm nhạc côngdiễn các tiết mục đạt giải cao trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật năm 2018 (Phòng QLVH phối hợp với TTVHtỉnh, Đoàn CMNDT tỉnh chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng, Phòng TC-PC, TTVH tỉnh, Đoàn CMNDT tỉnh; chuyên viên Trương Thị Mỹ Huệ.

Chiều:

 

 

16h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp rà soát, xem xét việc bồi thường, giải tỏa của ông Nguyễn Văn Đồntooer 1, KP Thanh Bình, P. Tân Bình thuộc sự án công viên TDTT tỉnh.

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND thị xã Đồng Xoài.

- Cùng dự: Chuyên viên Đặng Tấn Sĩ.

THỨ NĂM ngày 11/10/2018:

Sáng:

 

 

8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT quý III năm 2018.

- Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.

Chiều:

 

 

13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi kiểm công tác chuẩn bị tổ chức Hội thao ngành VH,TT&DL cụm miền Đông Nam Bộ năm 2018.

- Địa điểm: Trảng cỏ Bù Lạch,xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng; Trung tâm VH tỉnh; Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

- Cùng đi: CVP Tô Văn Hoàng; TP. KH-TC Nguyễn Ngọc Lương; TP. TC-PC Chu Văn Phong.

THỨ SÁU ngày 12/10/2018:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự làm việc với Đoàn khảo sát Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ thực hiện.

- Địa điểm: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

2/ 10h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp chuyên môn Hội thao ngành VH,TT&DL cụm miền Đông Nam Bộ năm 2018 (Phòng TC-PC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng; TC-PC; QLVH; QLTDTT; TTVH tỉnh; TT HL&TĐ TDTT tỉnh.

3/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLVH Nguyễn Nguyên Nhân dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc của tỉnh quý III năm 2018.

 

- Địa điểm: Hội trường UBND huyện Hớn Quản.

Chiều:

 

 

1/ 13h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chỉ đạo tổ chức các môn thi thể thao - Hội thao ngành VH,TT&DL cụm miền Đông Nam Bộ năm 2018.

- Địa điểm: Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

2/ 16h30 Ban Giám đốc dự lễ bế mạc giải Vô địch Cờ tướng cụm miền Đông Nam Bộ năm 2018 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm tư vấn Pháp luật Công đoàn.

- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: các phòng thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; chuyên viên Phòng QLTDTT; thành viên Tổ trọng tài.

3/ 17h30 Ban Giám đốc Sở dự tiệc chiêu đãi tiếp các Đoàn về tham dự Hội thao ngành VH,TT&DL cụm miền Đông Nam Bộ năm 2018.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

- Thành phần: Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; công chức, nhân viên Khối Văn phòng Sở; tình nguyện viên; vận động viên, diễn viên tham gia Hội thao.

Tối:

 

 

19h30 Ban Giám đốc Sở dự lễ khai mạc Hội thao ngành VH,TT&DL cụm miền Đông Nam Bộ năm 2018.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

- Thành phần: Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể công chức, viên chức, nhân viên, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên ngành VH,TT&DL.

Giao Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thông báo triệu tập và quản lý cán bộ công chức viên chức, nhân viên, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên của đơn vị tham dự.

THỨ BẢYngày 13/10/2018:

 Sáng:

 

 

1/ 8h30 Ban Giám đốc Sở dự Lễ bế mạc Hội thao ngành VH,TT&DL cụm miền Đông Nam Bộ năm 2018.

- Địa điểm: Trảng cỏ Bù Lạch,xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng.

- Thành phần: Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; công chức, nhân viên Khối Văn phòng Sở; tình nguyện viên; vận động viên, diễn viên tham gia Hội thao (Tập trung tại Sở VH,TT&DL lúc 6h45 để cùng đi; xe 29 chỗ ngồi của Đoàn CMNDT tỉnh và Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh).

2/ 9h30 Ban Giám đốc Sởdự lễ phục dựng Lễ hội Kết bạn cộng đồng dân tộc Mnông Bình Phước (Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Trảng cỏ Bù Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng.

- Thành phần: Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; công chức, nhân viên Khối Văn phòng Sở; tình nguyện viên; vận động viên, diễn viên tham gia Hội thao ngành VH,TT&DL cụm miền Đông Nam Bộ năm 2018.

Chiều:  
 

Phó Giám đốc Trần Thế Anh đi dự lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII - năm 2018.

- Địa điểm: Sân vận động Phan Thiết, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Cùng dự: TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; PGĐ. TTHL&TĐ TDTT tỉnh Nguyễn Anh Tuấn.

 

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

 

 (Lịch này thay giấy mời)

                                                     TL. GIÁM ĐỐC

                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                    (đã ký)

                                                  Tô Văn Hoàng

Tác giả bài viết: VP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước