03:08 ICT Thứ năm, 25/04/2019

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 42

Thứ bảy - 14/10/2017 10:55

Tải lịch

THỨ HAI ngày 16/10/2017:

Sáng:

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp nghe báo cáo công tác nhân sự (Phòng TC-PC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc; Chánh Văn phòng; Trưởng phòng TC-PC.

2/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp trao Quyết định bổ nhiệm: Giám đốc, các Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh; Phó Trưởng Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp tỉnh; bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh (Phòng TC-PC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo các phòng thuộc Sở và các ông, bà: Trần Thế Anh, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Văn Đót, Lê Thị Giang Triết, Phạm Hữu Hiến.

3/ 8h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp góp ý Quy chế hoạt động của Sở; Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc Sở; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị: Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh, Thư viện tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh (Phòng TC-PC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc; lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn vị: Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh, Thư viện tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.

4/ 10h00 Giám đốc Trần Văn Chung nghe Phòng Kế hoạch - Tài chính báo cáo tình hình khảo sát và đề xuất phương án điều chỉnh đất xây dựng Thư viện tỉnh (Phòng KH-TC chuẩn bị nội dung báo cáo).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: PGĐ Đỗ Minh Trung; Trưởng phòng: KH-TC, QLVH; Giám đốc Thư viện tỉnh; Phó Trưởng đoàn CMNTH tỉnh.

5/ 11h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự lễ bế mạc giải Vô địch Cờ tướng Cụm miền Đông Nam Bộ năm 2017 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc; lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

6/ 7h30 Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng dự học lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp năm 2017 (hết tuần).

- Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở thành phố Hồ Chí Minh (số 10, đường 3/2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh).

Chiều:

1/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thống nhất kiểm tra công tác triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Người Bình Phước nói điều hay làm việc tốt” (Phòng XDNSVH&GĐ chuẩn bị nội dung và mời các thành viên dự họp).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Theo Quyết định 2206/QĐ-BCĐ ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh.

2/ 14h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Hội đồng sáng kiến cơ sở Sở VH,TT&DL (Phòng TC-PC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Thành viên Hội đồng sáng kiến cơ sở theo Quyết định số 2494/QĐ-SVHTTDL ngày 02/10/2017.

3/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp thống nhất công tác chuẩn bị cho việc công nhận nơi thành lập Sư Đoàn 302 là di tích lịch sử cấp tỉnh (Ban Quản lý di tích tỉnh chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện Lộc Ninh.

- Cùng dự: Giám đốc Ban Quản lý di tích tỉnh.

THỨ BA  ngày 17/10/2017:

Sáng:

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự lễ khai mạc Đại hội TDTT thị xã Đồng Xoài lần thứ V/2017.

- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng thị xã Đồng Xoài.

2/ 7h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị nắm tình hình kinh tế, xã hội của địa phương và những đề xuất, kiến nghị đối với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương tại kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XIV (Văn phòng phối hợp với các phòng thuộc Sở chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp C - Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.

3/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Trưởng đoàn (theo Quyết định 2206/QĐ-BCĐ) đi kiểm tra Cuộc vận động “Người Bình Phước nói điều hay làm việc tốt”.

- Địa điểm: Xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.

- Thành phần: TP.XDNSVH&GĐ; các thành viên theo Quyết định 2206/QĐ-BCĐ ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh.

4/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT dự làm việc với Ban Tổ chức giải đua xe đạp Truyền hình Bình Dương Cúp Ống nhựa Hoa Sen 2017.

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

Chiều: 

1/ 14h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 11 khu vực Tam giác phát triển CLV tại tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: Phòng họp D - UBND tỉnh.

2/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Trưởng đoàn (theo Quyết định 2206/QĐ-BCĐ) đi kiểm tra Cuộc vận động “Người Bình Phước nói điều hay làm việc tốt”.

- Địa điểm: Huyện Phú Riềng.

- Thành phần: TP.XDNSVH&GĐ; các thành viên theo Quyết định 2206/QĐ-BCĐ ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh.

THỨ TƯ ngày 18/10/2017:    

Sáng:     Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Chiều: 

1/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung: tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2017; thông qua báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2017; thông qua Kế hoạch điều hòa vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2017; chủ trương sử dụng 10% dự phòng để bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng dự lễ bế mạc Đại hội TDTT thị xã Đồng Xoài lần thứ V/2017.

- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng thị xã Đồng Xoài.

- Cùng dự: Trưởng phòng QLTDTT.

THỨ NĂM ngày 19/10/2017: 

Sáng: 

1/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị phổ biến Luật Tiếp cận thông tin và Luật Đấu giá Tài sản.

- Địa điểm: Hội trường A - Trường Chính trị tỉnh.

- Cùng dự: Chánh Văn phòng; Chánh Thanh tra; TP.TC-PC; TP.KH-TC; TP.XDNSVH&GĐ; PTP.QLDL; PTP.XDNSVH&GĐ (theo Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh).

2/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Trưởng đoàn (theo Quyết định 2206/QĐ-BCĐ) đi kiểm tra Cuộc vận động “Người Bình Phước nói điều hay làm việc tốt”.

- Địa điểm: Xã Phước Tín, thị xã Phước Long.

- Thành phần: TP.XDNSVH&GĐ; các thành viên theo Quyết định 2206/QĐ-BCĐ ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh.

3/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh dự Hội nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở (02 ngày 19-20/10/2017).  

- Địa điểm: Thành phố Cần Thơ.

- Cùng dự: Chánh Văn phòng, PTP KH-TC; chuyên viên Trương Xuân Thành.

Chiều: 

14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Trưởng đoàn (theo Quyết định 2206/QĐ-BCĐ) đi kiểm tra Cuộc vận động “Người Bình Phước nói điều hay làm việc tốt”.

- Địa điểm: Thị xã Phước Long.

- Thành phần: TP.XDNSVH&GĐ; các thành viên theo Quyết định 2206/QĐ-BCĐ ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh.

THỨ SÁU ngày 20/10/2017: 

Sáng: 

8h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Đại biểu HĐND tỉnh dự giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh đối với UBND huyện Bù Đăng.

- Địa điểm: Trụ sở HĐND và UBND huyện Bù Đăng.

Chiều:   Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY ngày 21/10/2017: 

Sáng: 

7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh dự Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về mẫu tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao cấp tỉnh và cấp huyện.  

- Địa điểm: Khách sạn Vinpaerl, số 209, đường 30/4, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

(Lịch này thay giấy mời)

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

 CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước