06:44 ICT Thứ sáu, 21/06/2019

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 42

Thứ bảy - 13/10/2018 17:04

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần lễ thứ 42 (từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018)

THỨ HAI ngày 15/10/2018:

Sáng:

 

 

1/ 7h30 Ban Giám đốc dự lễ xuất quân Đoàn thể thao Bình Phước tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018 (Trung tâm HL&TĐ TDTT chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

- Thành phần: Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể công chức, viên chức, nhân viên, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên ngành VH,TT&DL.

Giao Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thông báo triệu tập và quản lý cán bộ công chức viên chức, nhân viên, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên của đơn vị tham dự.

2/ 8h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc Sở (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; CVP Tô Văn Hoàng.

3/ 9h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua Kế hoạch, chương trình tổ chức Đêm nhạc côngdiễn các tiết mục đạt giải cao trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật năm 2018 (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; CVP Tô Văn Hoàng; TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; GĐ. TTVH tỉnh Dương Thị Thanh Vị; PTĐ. CMNDT tỉnh Lê Thị Giang Triết; chuyên viên Trương Thị Mỹ Huệ.

4/ Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền PTP. XDNSVH&GĐ Lò Văn Dinh tham gia Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” tại huyện Chơn Thành.

- Địa điểm: Huyện Chơn Thành (tập trung tại Văn phòng HĐND tỉnh lúc 6h15 để cùng đi).

Chiều:

 

 

Phó Giám đốc Trần Thế Anh đi dự Hội nghị tổng kết, Gala trao giải mùa giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2018 (đến hết ngày 16/10).

- Địa điểm: Thành phố Hà Nội.

THỨ BA  ngày 16/10/2018:

Sáng:

 

 

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung - Đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ theo Kế hoạch của HĐND tỉnh. 

 

- Địa điểm: Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.

2/ 8h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XI.

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.

3/ Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền PTP. XDNSVH&GĐ Lò Văn Dinh tham gia Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” tại huyện Đồng Phú.

- Địa điểm: Huyện Đồng Phú (tập trung tại Văn phòng HĐND tỉnh lúc 6h45 để cùng đi).

Chiều:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung đi dự lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, năm 2018 (Khai mạc lúc 19h45).

- Địa điểm: Sân vận động tỉnh Đắk Nông.

- Cùng đi: TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; đại diện lãnh đạo TTHL&TĐ TDTT tỉnh.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018).

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

3/ 16h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Liên hoan thân mật nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018).

- Địa điểm:Trụ sở UBKT Tỉnh ủy.

4/ Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân đi công tác cùng lãnh đạo UBND tỉnh tại Đà Nẵng dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ và Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ(do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, đến hết sáng ngày 18/10/2018).

- Địa điểm: Tại Khách sạn Magnolia, số 6 Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

THỨ TƯ ngày 17/10/2018:

Sáng:

 

 

1/ 7h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” (Phòng XDNSVH&GĐ phối hợi với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: CVP Tô Văn Hoàng; TP. KH-TC Nguyễn Ngọc Lương; PTP. XDNSVH&GĐ Lò Văn Dinh; đại diện lãnh đạo TTVH tỉnh; đại diện Phòng: QLVH, QLTDTT.

2/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh tham gia Đoàn công tác học tập nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức, quản lý, điều hành các giải Bóng đá chuyên nghiệp tại Châu Âu (đến hết ngày 31/10/2018).

Chiều:

 

 

1/ 15h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự báo cáo chương trình tham gia diễn đàn, hát dân ca 3 miền tại tỉnh Quảng Ninh (TTVH tỉnh chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

- Cùng đi: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; PTĐ. CMNDT tỉnh Lê Thị Giang Triết.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với Bảo tàng tỉnh (Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).

- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh .

- Cùng dự: Đại diện Phòng QLVH.

THỨ NĂM ngày 18/10/2018:

Sáng:

 

 

8h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua chương trình và nội dung sơ kết 9 tháng đầu năm 2018 của Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh; thông qua nội dung tổ chức cuộc thi viết về truyền thuyết núi Bà Rá (Phòng QLDL chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: PGĐ Đỗ Minh Trung; CVP Tô Văn Hoàng; Phòng QLDL.

Chiều:

 

 

14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Nghe Đoàn Thanh tra chuyên ngành Bộ Ngoại giao báo cáo tình hình và kết quả thanh tra tại tỉnh.

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

THỨ SÁU ngày 19/10/2018:

Sáng:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung đi dự chương trình Hội diễn đàn, hát dân ca 3 miền tại tỉnh Quảng Ninh.

- Địa điểm: Tỉnh Quảng Ninh.

- Cùng đi: CVP Tô Văn Hoàng; TP. KH-TC Nguyễn Ngọc Lương; TP. TC-PC Chu Văn Phong; TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân.

2/ 7h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh giai đoạn 2013 - 2018.

- Địa điểm: Hội trường A - Bộ CHQS tỉnh.

Chiều:

 

 

14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung - Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở chủ trì họp gặp mặt chị em phụ nữ Khối Văn phòng Sở nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (Công đoàn bộ phận Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở, toàn thể chị em phụ nữ Khối Văn phòng Sở.

CHỦ NHẬTngày 21/10/2018:

 Sáng:

 

 

9h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự chuyến về nguồn, họp mặt, thăm lại Căn cứ Tà Thiết nhân kỷ niệm 57 năm ngày thành lập Bộ Tham mưu Miền - B2 (23/10/1961 - 23/10/2018) do Ban Liên lạc - Truyền thống Bộ Tham mưu Miền - B2 tổ chức.

- Địa điểm: Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.

 

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

 

 (Lịch này thay giấy mời)

                                                     TL. GIÁM ĐỐC

                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                    (đã ký)

                                                  Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước