01:48 ICT Thứ năm, 18/07/2019

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 44

Thứ sáu - 26/10/2018 17:25

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần lễ thứ 44 (từ ngày 26/10/2018 đến ngày 02/11/2018)

THỨ HAI ngày 29/10/2018:

Sáng:

 

 

7h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự lễ khai mạc giải Thể dục dưỡng sinh các câu lạc bộ tỉnh Bình Phước năm 2018 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Nhà tập đa năng Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

- Thành phần: PGĐ Đỗ Minh Trung; lãnh đạo các phòng thuộc Sở; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể công chức, viên chức, nhân viên, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên ngành VH,TT&DL.

Giao Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thông báo triệu tập và quản lý cán bộ công chức viên chức, nhân viên, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên của đơn vị tham dự.

Chiều:

 

 

1/ 15h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng chủ trì họp phân công nhiệm vụ phục vụ Chương trình nghệ thuật công diễn các tiết mục xuất sắc tại các liên hoan, hội thi, hội diễn cấp toàn quốc trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật năm 2018.

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Theo Bảng phân công nhiệm vụ ngày 29/10/2018 của Giám đốc Sở (gồm các đồng chí: Nguyễn Nguyên Nhân, Huỳnh Thiên Tịnh, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Ngọc Lương, Vũ Đình Tứ, Chu Văn Phong, Ngô Hùng Vĩ, Nguyễn Sơn Hà, Huỳnh Thế Phương, Nguyễn Cao Lương).

2/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền PTP. XDNSVH&GĐ Lò Văn Dinh dự họp thống nhất tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.

- Địa điểm: Sở Lao động - Thương bình và Xã hội.

THỨ BA  ngày 30/10/2018:

Sáng:

 

 

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” giai đoạn 2013 - 2018.

- Địa điểm: Hội trường tỉnh.

2/ 7h45 Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Văn phòng Đỗ Minh Trung dự Hội nghị thông tin thời sự lần 5/2018.

- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

- Cùng dự: Bí thư các Chi bộ trực thuộc.

3/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền PTP. XDNSVH&GĐ Lò Văn Dinh dự họp thống nhất báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: Phòng họp C - HĐND tỉnh.

4/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện Phòng KH-TC dự họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hớn Quản, thị xã Bình Long.

- Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chiều:

 

 

1/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự nghe UBND thị xã Đồng Xoài thông qua phương án thiết kế đường hoa Kỷ Hợi 2019.

- Địa điểm: Phòng họp D - UBND tỉnh.

- Cùng dự: GĐ. TTVH tỉnh Dương Thị Thanh Vị.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp thông qua dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh (Phòng KH-TC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: TP. KH-TC Nguyễn Ngọc Lương; TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; GĐ. Thư viện tỉnh Trần Đại Chính.

THỨ TƯ ngày 31/10/2018:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp làm việc với Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam về trùng tu, tôn tạo di tích Phú Riềng Đỏ (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng làm việc của Giám đốc Sở.

- Cùng dự: TP. KH-TC Nguyễn Ngọc Lương; TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; đại diện lãnh đạo BQLDT tỉnh; chuyên viên Nguyễn Sơn Hà.

2/ 9h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với lãnh đạo Trung tâm kinh doanh VNPT về triển khai ứng dụng du lịch Bình Phước (Phòng QLDL chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự: Phòng QLDL; chuyên viên Trần Văn Luân.

3/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng dự làm việc với Đoàn kiểm tra về đánh giá, chấm điểm cơ quan đạt chuẩn văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh cá nhân năm 2018 (Công đoàn cơ sở phối hợp với các Công đoàn bộ phận chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Hội trường Sở.

- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo hoặc Chủ tịch Công đoàn bộ phận các vị: ĐCMNDT tỉnh, Bảo tàng tỉnh, BQLDT tỉnh, Trung tâm PHP&CB tỉnh, TTVH tỉnh, Thư viện tỉnh; chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên - UVBCHCĐ Văn phòng Sở.

4/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện Phòng KH-TC dự họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bù Đốp, thị xã Phước Long.

- Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường.

5/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh chủ trì họp chuyên môn giải Vô địch các CLB Bóng đá 05 người tỉnh Bình Phước năm 2018 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự: Chuyên viên Phan Vũ Phương; phụ trách bộ môn bóng đá Nguyễn Văn Đứng.

Chiều:

 

 

14h00 Giám đốc Trần Văn Chung đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình nghệ thuật công diễn các tiết mục xuất sắc tại các liên hoan, hội thi, hội diễn cấp toàn quốc trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật năm 2018.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

- Cùng đi: CVP Tô Văn Hoàng; TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; GĐ. TTVH tỉnh Dương Thị Thanh Vị.

Tối:

 

 

19h00 Ban Giám đốc Sở dự Chương trình nghệ thuật công diễn các tiết mục xuất sắc tại các liên hoan, hội thi, hội diễn cấp toàn quốc trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật năm 2018.

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.

- Thành phần: Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể công chức, viên chức, nhân viên, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên ngành VH,TT&DL.

Giao Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thông báo triệu tập và quản lý cán bộ công chức viên chức, nhân viên, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên của đơn vị tham dự.

THỨ NĂM ngày 01/11/2018:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự hội nghị tổng kết hoạt động hè năm 2018.

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

2/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện Phòng KH-TC dự họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Lộc Ninh, huyện Phú Riềng.

- Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chiều:

 

 

1/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc Sở nghe báo cáo công tác cán bộ (Phòng TC-PC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; CVP Tô Văn Hoàng; TP. TC-PC Chu Văn Phong.

2/ 15h30 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở (đột xuất), (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Ủy viên BCH Đảng bộ cơ sở.

3/ Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLVH Nguyễn Nguyên Nhân đi dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 4686/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2013 của Bộ VH,TT&DL phê duyệt Đề án tổ chức định kỳ “Ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số” theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020 (khai mạc lúc 13h30 ngày 02/11).

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc.

THỨ SÁU ngày 02/11/2018:

Sáng:

 

 

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 30/2018, nội dung: chủ trương tổ chức gặp mặt đầu xuân và lễ hội văn hóa - thể thao các dân tộc tỉnh (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung và gửi tài liệu cho Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/10/2018).

- Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.

2/ 7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh - BT Chi bộ Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 10/2018.

- Địa điểm:Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

3/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện Phòng KH-TC dự họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bù Đăng, huyện Đồng Phú.

- Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chiều:

 

 

Bí thư Chi bộ Đỗ Minh Trung chủ trì họp.

-13h30 Họp Chi ủy Chi bộ.

- 14h00 Sinh hoạt Chính trị tư tưởng(Bí thư Chi đoàn - Cao Thế Hải chuẩn bị nội dung).

+ Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ và công chức, nhân viên Văn phòng Sở.

-15h00 Họp Chi bộ Văn phòng Sở định kỳ tháng 10/2018.

+ Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở.

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

 

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

 

 (Lịch này thay giấy mời)

                                                     TL. GIÁM ĐỐC

                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                    (đã ký)

                                                  Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước