03:10 ICT Thứ năm, 25/04/2019

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 46

Thứ sáu - 10/11/2017 21:15

Tải lịch

THỨ HAI ngày 13/11/2017:

Sáng: 

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp thông qua các nội dung còn lại trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017.

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

2/ 7h30 Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng đi học Tiến sĩ tại TP.HCM.

Chiều: 

14h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp nghe báo cáo Công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ trong khuôn khổ Hội nghị CLV năm 2017 tại tỉnh và những đề xuất kiến nghị.

- Địa điểm: Phòng họp D - UBND tỉnh.

THỨ BA  ngày 14/11/2017:

Sáng: 

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung - Đại biểu HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri.

- Địa điểm: UBND xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng.

2/ 9h00 Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng dự họp thông qua dự thảo báo cáo kết luận thanh tra đơn vị Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

3/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp BTC Hội chợ trong khuôn khổ Hội nghị CLV năm 2017 tại tỉnh.

- Địa điểm: Phòng họp D - UBND tỉnh.

4/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng dự lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017).

- Địa điểm: Hội trường A - Sở GD&ĐT.

Chiều: 

1/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung - Đại biểu HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri.

- Địa điểm: UBND xã Đường Mười, huyện Bù Đăng.

2/ 13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi tiếp nhận bàn giao các hạng mục công trình thuộc dự án núi Bà Rá.

 

- Địa điểm: Núi Bà Rá - Thác Mơ, thị xã Phước Long.

- Cùng đi: PTP.QLDL Nguyễn Văn Oai.

THỨ TƯ ngày 15/11/2017:    

Sáng: 

18h00 Giám đốc Trần Văn Chung đi cùng Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra dự án Trúc lâm Thiền viện.

- Địa điểm: tại Khu di tích lịch sử Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết (Ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh).

2/ 7h30 Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng dự Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII, Bạc Liêu 2017 (đến hết ngày 16/11/2017).

- Địa điểm: Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Cùng dự: TP.QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; chuyên viên Phan Vũ Phương.

3/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền TP.XDNSVH&GĐ Vũ Ngọc Hải đi kiểm tra phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: UBND xã Tân Phước, huyện Đồng Phú.

- Thành phần: Các thành viên theo Quyết định 2203/BCĐ ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh.

4/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Trần Tấn Tâm dự Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông và Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2017).

- Địa điểm: Công viên Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành.

Chiều: 

1/ 15h00 Ban Giám đốc Sở dự báo cáo chính thức Chương trình tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII, Bạc Liêu 2017 (Trung tâm Văn hóa tỉnh chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.

- Thành phần: Trưởng phòng QLVH Nguyễn Nguyên Nhân.

2/ 15h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực Bưu chính giữa UBND tỉnh với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

- Địa điểm: Phòng họp D - UBND tỉnh.

3/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền TP.XDNSVH&GĐ Vũ Ngọc Hải đi kiểm tra phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: UBND huyện Đồng Phú.

- Thành phần: Các thành viên theo Quyết định 2203/BCĐ ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh.

THỨ NĂM ngày 16/11/2017: 

Sáng: 

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua Quy chế hoạt động của Sở; Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc Sở (Phòng TC-PC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc; lãnh đạo các phòng thuộc Sở.

2/ 9h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua dự thảo Đề án phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2017 - 2025 (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc; lãnh đạo các phòng thuộc Sở.

Chiều: 

13h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự làm việc với lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Bù Đăng (Văn phòng phối hợp với các đơn vị thuộc Sở chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp  - UBND huyện Bù Đăng.

- Thành phần: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung; TP.KH-TC Nguyễn Ngọc Lương; TP.QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; TP.QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; TP.QLDL Nguyễn Thanh Sơn; TP.XDNSVH&GĐ Vũ Ngọc Hải; TP.TC-PC Chu Văn Phong; GĐ.Thư viện tỉnh Trần Đại Chính; GĐ.Ban QLDT tỉnh Hồ Tiến Duật; GĐ.Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Trần Thế Anh; GĐ.TTVH tỉnh Dương Thị Thanh Vị; chuyên viên Nguyễn Sơn Hà.

THỨ SÁU ngày 17/11/2017: 

Sáng: 

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII, Bạc Liêu 2017.

- Địa điểm: Quảng trường Hùng Vương, thành phố Bạc Liêu.

- Cùng dự: Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng.

2/ 7h30 Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng dự bế giảng lớp chuyên viên cao cấp.

- Địa điểm: Học viện Hành chính quốc gia (Tp. Hồ Chí Minh).

3/ 10h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự đón đoàn đua Xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 20 - Tranh cúp Phát thanh VOH năm 2017.

- Địa điểm: Cổng chính Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

- Cùng dự: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong ngành.

4/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Trưởng phòng KH-TC Đỗ Thị Vân dự Hội nghị phổ biến Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp và giới thiệu công tác lập báo cáo tài chính nhà nước (01 ngày).

- Địa điểm: Hội trường A, Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, P7, Q3, Tp.Hồ Chí Minh.

Chiều:   

13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp cùng lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chuẩn bị tổ chức Hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 11 khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.

- Địa điểm: Phòng họp D - UBND tỉnh.

THỨ BẢY ngày 18/11/2017: 

Sáng: 

6h15 Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng dự lễ phát thưởng chặng 1 và xuất phát chặng 2 giải đua Xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 20 - Tranh cúp Phát thanh VOH năm 2017.

- Địa điểm: Quảng trường 23 tháng 3.

- Cùng dự: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong ngành.

CHỦ NHẬT ngày 19/11/2017: 

Chiều: 

14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng KH-TC Nguyễn Ngọc Lương đi cùng đoàn Ban kinh tế - ngân sách HDDND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thẩm tra 02 dự thảo Nghị quyết: mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

- Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

(Lịch này thay giấy mời)

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

 CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Tô Văn Hoàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước