12:03 ICT Thứ năm, 24/01/2019

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 47

Thứ sáu - 18/11/2016 16:56
Lịch làm việc tuần 47

Tải lịch

THỨ HAI ngày 21/11/2016:

SÁNG:   1/ 8h00 Giám đốc Nguyễn Tuấnchủ trìhọp nghe báo cáo công tác cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng Giám đốc.

               Thành phần: Phòng TCCB, PCVP Trần Tấn Tâm.

               2/ 8h00 Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng dự Lễ khai mạc Hội thao Cụm Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam Bộ (Cụm 10). Địa điểm: Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh.

3/ 9h30 Bí thư Đảng ủy Nguyễn Tuấn chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở lấy phiếu tín nhiệm bổ sung nguồn quy hoạch giai đoạn 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch 2020 - 2025 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp Sở.

Thành phần: Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ cơ sở; Ban Giám đốc Sở; Chủ tịch công đoàn cơ sở; Bí thư Đoàn cơ sở.

CHIỀU:  1/14h00 Giám đốc Nguyễn Tuấn đi cùng Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai các dự án tại Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết. Địa điểm: Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.

Cùng đi: Giám đốc Ban QLDA ngành.

2/15h00 Phó Giám đốc Lê Văn Quang dự báo cáo chương trình tham gia Liên hoan Múa không chuyên tại tỉnh Hà Nam (Trung tâm Văn hóa tỉnh chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

               Cùng dự: Trưởng phòng NVVH.

3/18h00 Giám đốc Nguyễn Tuấn dự tiệc chia tay Đoàn cán bộ hưu trí tỉnh Champasak, nước CHDCND Lào đến nghỉ dưỡng và kiểm tra sức khỏe tại tỉnh. Địa điểm: Nhà khách Tỉnh ủy.

THỨ BA ngày 22/11/2016:    

SÁNG:   1/7h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị. Địa điểm:Hội trường UBMTTQVN tỉnh.

2/8h00 Giám đốc Nguyễn Tuấndự họp thống nhất các báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. Địa điểm: Phòng họp C - HĐND tỉnh.

Cùng dự: Trưởng phòng NVVH.

3/8h00 Phó Giám đốc Lê Văn Quang đi kiểm tra thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2016. Địa điểm: Xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng.

Cùng đi: Trưởng phòng XDNSVH&GĐ, chuyên viên Trương Xuân Thành.

4/ 9h00 Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng dự Lễ bế mạc Hội thao Cụm Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam Bộ (Cụm 10). Địa điểm: Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh.

5/8h00 Giám đốcủy quyền Chánh Thanh tra dự họp đánh giá phân loại xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2016. Địa điểm: Hội trường Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

CHIỀU:  1/13h30 Giám đốc Nguyễn Tuấn dự họp thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 (Văn phòng chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

2/14h00 Phó Giám đốc Lê Văn Quang đi kiểm tra thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2016. Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng.

Cùng đi: Trưởng phòng XDNSVH&GĐ, chuyên viên Trương Xuân Thành.

3/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trungchủ trìhọp thống nhất ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp Sở.

               Thành phần: Phòng TCCB, PCVP Trần Tấn Tâm.

TỐI:        1/ 19h00 Giám đốc Nguyễn TuấndựLễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” (Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.

               Cùng dự: Các Phó Giám đốc, toàn thể cán bộ công chức, viên chức, nhân viên trong ngành.

THỨ TƯ ngày 23/11/2016:    

SÁNG:   1/7h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thị xã Đồng Xoài (Phòng NVDL chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thị xã Đồng Xoài (02 ngày).

               Cùng đi: Phòng NVDL.

2/8h00 PhóGiám đốc Lê Văn Quang dự họp Ban Dân tộc của HĐND tỉnh  nghe các báo cáo, dự thảo nghị quyết về các hoạt động dân tộc trong năm 2016, nhiệm vụ năm 2017. Địa điểm: Phòng họp B - HĐND tỉnh.      

CHIỀU:  1/ Bí thư Chi bộ Lê Văn Quang chủ trì họp:

              - 13h30 họp Chi ủy Chi bộ.

              - 14h00 họp Chi bộ Văn phòng Sở định kỳ tháng 11/2016. Địa điểm: Phòng họp Sở.

              Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở.

THỨ NĂM ngày 24/11/2016:      

SÁNG:   1/ 7h30 Phó Giám đốc Lê Văn Quang dự Liên hoan Múa không chuyên toàn quốc năm 2016. Địa điểm: tỉnh Hà Nam (từ ngày 24/11 - 30/11/2016).

               Cùng dự: Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh.

2/8h00 PhóGiám đốc Võ Quốc Thắngdựhọp lãnh đạo các Sở vàdự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Hội trường Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm tỉnh Ninh Thuận (số 28 đường Tô Hiệu, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

               Cùng dự: Chánh Văn phòng, PTP TCCB, chuyên viên Cao Thế Hải.

CHIỀU:  1/14h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung - Trưởng đoàn Thanh tra 1980 chủ trì họp công bố Kết luận thanh tra hành chính đơn vị Bảo tàng tỉnh (Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.

               Thành phần: Thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định 1980/QĐ-SVHTTDL ngày 05/9/2016; Bảo tàng tỉnh.

2/ 15h00 Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đoàn viên, thanh niên trong ngành tập trung tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh để lao động, chăm sóc Nghĩa trang liệt sỹ.

THỨ SÁU ngày 25/11/2016: 

SÁNG:    1/7h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi khám sức khỏe định kỳ theo Thông báo của Tỉnh ủy. Địa điểm:Phòng khám quản lý sức khỏe cán bộ (Quốc lộ 13, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài).

2/ 7h30 Giám đốc Nguyễn Tuấn dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, khóa X (Văn phòng chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

3/ Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng đi công tác tại Malaysia (từ ngày 25/11 - 04/12/2016).

CHIỀU:  1/13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp rút kinh nghiệm việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc S’Tiêng Sóc Bom Bo. Địa điểm: Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc S’Tiêng Sóc Bom Bo, huyện Bù Đăng.

Thành phần: Trưởng phòng Pháp chế, Giám đốc BQLCDA ngành, PTP NVDL. 

                     Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

(Lịch này thay giấy mời)

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 

---

Thắng cảnh Bình Phước