03:17 ICT Thứ năm, 25/04/2019

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 48

Thứ bảy - 25/11/2017 15:58

Tải lịch

THỨ HAI ngày 27/11/2017:

Sáng: 

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua dự thảo Chương trình triển khai thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 11/7/2017 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (Phòng QLDL chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung; Trưởng các phòng thuộc Sở.

2/ 10h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thống nhất một số nội dung về các dự án xây dựng cơ bản do Sở làm chủ đầu tư (Phòng KH-TC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung; TP. KH-TC Nguyễn Ngọc Lương; CV Đặng Tấn Sỹ. 

3/ 8h00 Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng dự làm việc với Đoàn thanh tra của Ban Tôn giáo Chỉnh phủ nghe công bố Quyết định thanh tra; nghe báo cáo kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về tôn giáo trên địa bàn tỉnh (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp B - HĐND tỉnh.

Chiều: 

1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Tổ chức triển khai Kế hoạch tổ chức giải Vô địch Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2018 (Phòng QL TDTT chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự: Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng; CVP Tô Văn Hoàng; TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp đánh giá 01 năm kết quả phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017 (Phòng QLDL chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

THỨ BA  ngày 28/11/2017:

Sáng: 

1/ 7h30 Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng dự lễ khai mạc Đại hội TDTT thị xã Bình Long lần thứ III, năm 2017.

- Địa điểm: Quảng trường Trung tâm thương mại An Lộc - Bình Long.

- Cùng dự: TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng về công tác chuẩn bị đón Đoàn tham quan dự Hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 11 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (Phòng QLDL chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.

- Cùng dự: PTP. QLDL Nguyễn Văn Oai.

Chiều: 

14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp nghe báo cáo Chương trình đồng diễn khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ V, năm 2018 (Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc; CVP Tô Văn Hoàng; TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; TP. KH-TC Nguyễn Ngọc Lương; GĐ. Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Trần Thế Anh; PTĐ. CMNTH tỉnh Lê Thị Giang Triết.

THỨ TƯ ngày 29/11/2017:    

Sáng: 

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng (1,5 ngày).

- Địa điểm: Hội trường tỉnh.

2/ 8h00 Phó Bí thư Đảng ủy Võ Quốc Thắng dự họp Chi bộ Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh, định kỳ tháng 11/2017.

- Địa điểm: Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

3/ Bí thư Chi bộ Đỗ Minh Trung chủ trì họp:

7h30 Họp Chi ủy Chi bộ. Địa điểm: Hội trường Sở.

- 8h00 Sinh hoạt chính trị tư tưởng.

- Địa điểm: Hội trường Sở.

- Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ và công chức, nhân viên Văn phòng Sở.

- 9h00 Họp Chi bộ Văn phòng Sở định kỳ tháng 11/2017.

- Địa điểm: Hội trường Sở.

- Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở.

Chiều: 

1/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

- Địa điểm: Hội trường tỉnh.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với Công ty Cổ phần Hà Mỵ về công tác chuẩn bị đón Đoàn tham quan dự Hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 11 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (Phòng QLDL chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Hà Mỵ (Đồng Phú).

- Cùng dự: PTP. QLDL Nguyễn Văn Oai.

THỨ NĂM ngày 30/11/2017: 

Sáng: 

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

- Địa điểm: Hội trường tỉnh.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội thảo “Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng Đông Nam Bộ” (Phòng QLDL chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Khu du lịch Suối nước nóng Bình Châu, QL55, Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Cùng dự: PTP. QLDL Nguyễn Văn Oai.

Chiều: 

13h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.

- Địa điểm: HĐND tỉnh.

THỨ SÁU ngày 01/12/2017: 

Sáng: 

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung tiếp công dân định kỳ (cả ngày).

- Địa điểm: Phòng tiếp công dân.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng dự họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Hội khỏe Phù Đổng, Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2017 - 2018.

- Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo.

3/ 7h45 Phó Bí thư Đảng ủy Dương Thị Thanh Vị dự Hội nghị thông tin thời sự lần thứ VI/2017 về thông báo kết quả Tuần lễ Cấp cao APEC Việt Nam 2017 và những thông tin quan trọng khác.

- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

- Cùng dự: Bí thư các Chi bộ trực thuộc.

Chiều: 

14h00 Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng chủ trì họp thông qua dự thảo Đề án xây dựng phát triển hồ bơi trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung; Trưởng các phòng thuộc Sở.

THỨ BẢY ngày 02/12/2017: 

Sáng:

1/ 7h30 Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng dự lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Phú Riềng lần thứ I, năm 2017.

- Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Du (đường ĐT741, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng).

- Cùng dự: TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh.

2/ 9h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự lễ khánh thành Khu di tích lịch sử nơi thành lập sư đoàn 302 và đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh.

- Địa điểm: Ấp 2, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh.

CHỦ NHẬT ngày 03/12/2017: 

Sáng: 

8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Trưởng đoàn CMNTH tỉnh Lê Thị Giang Triết dự lễ khai mạc hội diễn văn nghệ toàn quốc ngành công viên cây xanh.

- Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp tỉnh.

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

(Lịch này thay giấy mời)

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

 CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước