03:29 ICT Thứ năm, 25/04/2019

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 52

Thứ bảy - 23/12/2017 12:21

Tải lịch

 

THỨ HAI ngày 25/12/2017:

Sáng:   

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2017; tổng kết tình hình thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

2/ 9h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp bàn công tác hỗ trợ tổ chức giải đua xe đạp Truyền hình Bình Dương mở rộng Cúp Tôn Đại Thiên Lộc năm 2018.

- Địa điểm: UBND thị xã Phước Long.

- Cùng dự: TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh.

3/ 8h00 Phó Bí thư Đảng ủy Dương Thị Thanh Vị dự chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên Chi bộ Trung tâm PHP&CB.

- Địa điểm: Trung tâm PHP&CB.

Chiều:  

1/ 14h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức trưng bày nhân kỷ niệm 45 năm ký kết và thi hành Hiệp định Pari (Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: PGĐ Đỗ Minh Trung; PGĐ Bảo tàng tỉnh Phạm Hữu Hiến; Phòng QLVH.

2/ 13h30 Bí thư Chi bộ Đỗ Minh Trung chủ trì họp Chi ủy Chi bộ.

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các đồng chí Chi ủy viên.

THỨ BA  ngày 26/12/2017:

Sáng:   

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp tổng kết Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 11 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam tại tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

2/ 10h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự trao Quyết định điều động và bổ nhiệm một số Phó Giám đốc các sở, ban, ngành.

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

- Cùng dự: GĐ. Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Trần Thế Anh.

3/ 8h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân 2017 - 2018.

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

4/8h00 Phó Bí thư Đảng ủy Dương Thị Thanh Vị dự chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên Chi bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

5/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng dự Hội nghị tổng kết công tác Dân vận; Quy chế dân chủ cơ sở năm 2017; sơ kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận với LLVT tỉnh.

- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú (xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú).

6/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền TP. TC-PC Chu Văn Phòng dự Hội nghị phổ biến, triển khai các Bộ Luật, Luật về tư pháp.

- Địa điểm: Hội trường B - Công an tỉnh.

7/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền lãnh đạo Phòng Xây dựng NSVH&GĐ dự Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH” thị xã Bình Long năm 2017.

- Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Bình Long.

8/ 8h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn dự Hội nghị phổ biến, giới thiệu Luật Du lịch số 09/2017/QH14.

- Địa điểm: Phòng Hội nghị Queen, khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Q1, Tp Hồ Chí Minh.

9/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phòng QLVH dự họp Ban Chỉ đạo, Ban biên soạn tài liệu dạy, học địa lý địa phương và sách tham khảo địa lý tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chiều:  

1/ 13h30 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung dự họp kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở.

- Địa điểm: Văn phòng Sở.

- Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ.

2/ 14h00 Phó Bí thư Đảng ủy Dương Thị Thanh Vị dự họp kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên Chi bộ Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp tỉnh.

- Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp tỉnh.

THỨ TƯ ngày 27/12/2017:    

Sáng:   

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng Sở (Phòng TC-PC chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Thành viên Hội đồng TĐKT Sở (ông Tô Văn Hoàng - CVP Sở; ông Chu Văn Phong - TP. TC-PC; Bà Dương Thị Thanh Vị - Giám đốc TTVH tỉnh; ông Trần Tấn Tâm - PCVP Sở).

2/ 9h00 Phó Bí thư Đảng ủy Võ Quốc Thắng dự chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên Chi bộ Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

- Địa điểm: Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

3/ 7h30 Đảng ủy viên - Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên Chi bộ Ban Quản lý di tích tỉnh.

- Địa điểm: Ban Quản lý di tích tỉnh.

Chiều:  

13h30 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì buổi học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng (Đảng vụ chuẩn bị nội dung). 

- Địa điểm: Hội trường Sở.

- Thành phần: Tất cả đảng viên trong toàn Đảng bộ cơ sở.

THỨ NĂM ngày 28/12/2017: 

Sáng:   

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (1,5 ngày).

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

2/ 8h00 Đảng ủy viên - Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên Chi bộ Bảo tàng tỉnh.

- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.

Chiều:  

1/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

2/ 17h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp mặt thân mật cuối năm cùng công chức và người lao động ngành tài chính.

- Địa điểm: Sở Tài chính.

3/ 13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị cán bộ viên chức; tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 đơn vị Bảo tàng tỉnh.

- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.

4/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng dự Hội thảo khoa học cấp tỉnh về Khởi nghiệp và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với chủ đề “Bình Phước - Những tiền đề cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0”.

- Địa điểm: Hội trường tỉnh.

5/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng TC-PC Chu Văn Phong dự Hội nghị cán bộ viên chức; tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 đơn vị Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp tỉnh.

- Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp tỉnh.

THỨ SÁU ngày 29/12/2017: 

Sáng:   

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị cán bộ viên chức năm 2018 đơn vị Ban Quản lý di tích tỉnh.

- Địa điểm: Ban Quản lý di tích tỉnh.

3/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng TC-PC Chu Văn Phong dự Hội nghị cán bộ viên chức; tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 đơn vị Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

- Địa điểm: Hội trường Sở.

 4/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền lãnh đạo Phòng Xây dựng NSVH&GĐ dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017; đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh (Khu Công nghiệp Đồng Xoài I - xã Tân Thành).

Chiều:  

13h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Giám đốc Sở và thành viên Ban Giám đốc Sở năm 2017.

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung; Trưởng, Phó các Phòng thuộc Sở; Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

THỨ BẢY ngày 30/12/2017: 

Sáng:   

1/ 7h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Đồng Phú lần thứ VI, năm 2017.

- Địa điểm: Sân vận động huyện Đồng Phú.

- Cùng dự: Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh.

CHỦ NHẬT ngày 31/12/2017: 

Sáng:   

1/ 7h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự khai mạc kỳ thi Trung đẳng Vovinam - Việt Võ Đạo tỉnh Bình Phước năm 2017.

- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng - Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

 

 

(Lịch này thay giấy mời)

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

 CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước