11:57 ICT Thứ năm, 24/01/2019

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 43

Thứ bảy - 22/10/2016 09:13

Tải lịch

THỨ HAI ngày 24/10/2016:

SÁNG:    1/ 8h00 Giám đốc Nguyễn Tuấn chủ trì họp trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh và bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Thư viện tỉnh (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp Sở.

 Thành phần: Các Phó Giám đốc; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở; lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh; lãnh đạo Thư viện tỉnh; bà Kiều Thị Thanh Giang; ông Nguyễn Văn Ngọc.

2/ 9h00 Giám đốc Nguyễn Tuấn dự họp báo cáo tiến độ thực hiện các dự án chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bình Phước theo danh mục các công trình tại Công văn số 2831/UBND-KTTH ngày 27/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh (Ban Quản lý dự án chuẩn bị nội dung). Địa điểm:Phòng họp A - UBND tỉnh (cả ngày).

3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi công tác tại Củ Chi - TP Hồ Chí Minh.

CHIỀU:   1/ 14h00 Phó Giám đốc Lê Văn Quang dự họp thống nhất báo cáo kết quả giám sát việc xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh (Phòng XDNSVH&GĐ chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp C - HĐND tỉnh.

THỨ BA ngày 25/10/2016:    

SÁNG:    1/ 8h00 Giám đốc Nguyễn Tuấn dự họp báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (Phòng Nghiệp vụ văn hóa chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

Cùng dự: Phó Giám đốc Lê Văn Quang.      

2/ 8h30 Phó Giám đốc Lê Văn Quang dự họp Hội đồng bình chọn công dân Bình Phước ưu tú nhân kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh. Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

CHIỀU:   1/ Bí thư Chi bộ Lê Văn Quang chủ trì họp:

                - 13h30 họp Chi ủy Chi bộ.

14h00 họp Chi bộ Văn phòng Sở định kỳ tháng 10/2016. Địa điểm: Phòng họp Sở.

Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở.

THỨ TƯ ngày 26/10/2016:    

SÁNG:    1/ 8h00 Giám đốc Nguyễn Tuấn đi cùng Đoàn lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương về chương trình phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bình Dương - Bình Phước, (Phòng Nghiệp vụ văn hóa chuẩn bị nội dung). Địa điểm:Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương.

Cùng đi: Phó Giám đốc Lê Văn Quang; Phòng NVVH; PCVP Trần Tấn Tâm.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng chủ trì họp Ban Tổ chức giải vô địch các câu lạc bộ bóng đá 5 người chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (Phòng NV TDTT chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp Sở. 

Thành phần: Chánh Văn phòng, TP NVTDTT, Chánh Thanh tra, PTP KH-TC, Giám đốc Trung tâm TDTT, ông Nguyễn Văn Đứng - Trưởng bộ môn Bóng đá.

CHIỀU:   1/ 13h30 Giám đốc Nguyễn Tuấn dự họp báo cáo công tác chuẩn bị và nội dung các hoạt động Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bình Phước (01/01/1997 - 01/01/2017), (Phòng Nghiệp vụ văn hóa chuẩn bị nội dung). Địa điểm:Phòng họp C - Tỉnh ủy.

Cùng dự: Phó Giám đốc Lê Văn Quang; Phòng NVVH.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với UBND huyện Hớn Quản về thống nhất việc tổ chức Lễ Công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Đình thần Thanh An - xã Thanh An, huyện Hớn Quản (Ban QLDT tỉnh chuẩn bị nội dung). Địa điểm:Phòng họp UBND huyện Hớn Quản (xe Ban QLDT tỉnh).

                Thành phần: Trưởng phòng NVVH, đại diện lãnh đạo Ban QLDT tỉnh.

TỐI: 1/ 19h00 Giám đốc Nguyễn Tuấn dự lễ Khai mạc Hội chợ triển lãm nông nghiệp và thương mại vùng Đông Nam Bộ năm 2016. Địa điểm:Trung tâm TDTT tỉnh.

THỨ NĂM ngày 27/10/2016:      

SÁNG:    1/ 7h30 PhóGiám đốc Lê Văn Quang làm việc với Đoàn kiểm tra thị xã Đồng Xoài về kiểm tra kết quả thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2016. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Thành phần: Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và Chủ tịch Công đoàn bộ phận (riêng Trung tâm TDTT tỉnh không phải dự), các thành viên dự họp chuẩn bị nội dung liên quan đến đơn vị mình để làm việc với Đoàn kiểm tra (giao Trung tâm Văn hóa tỉnh chuẩn bị Hội trường, cơ sở vật chất để làm việc với Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch số 248/KH-BCĐ ngày 14/9/2016 của Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” thị xã Đồng Xoài).

2/ 8h00 Phó Giám đốc Võ Quốc Thắng làm việc với Trung tâm TDTT tỉnh về Kế hoạch tham dự Đại hội Thể dục thể thao Đồng bằng Sông Cửu Long và Kế hoạch tham dự các giải Thể dục thể thao năm 2017 (Trung tâm TDTT tỉnh chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Trung tâm TDTT tỉnh.

Thành phần: Trưởng phòng NVTDTT, Ban Giám đốc và Trưởng phòng Phòng Huấn luyện Trung tâm TDTT tỉnh.

3/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình giao lưu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu các trường văn hóa, thể thao và du lịch khu vực phía Nam tại Bình Phước (Phòng NVVH chuẩn bị nội dung). Địa điểm:Phòng họp Sở.

Thành phần:  TP NVVH; TP NVTDTT; TP KH-TC; PCVP Trần Tấn Tâm; GĐ Trung tâm VH tỉnh; chuyên viên Nguyễn Cao Lương.

4/ 8h00 Giám đốc Nguyễn Tuấn chủ trì họp trao Quyết định thành lập Ban Quản lý Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng.

Thành phần: Phòng TCCB; TP Pháp chế Nguyễn Ngọc Lương; PCVP Trần Tấn Tâm; ông Nguyễn Lam Giang - viên chức Trung tâm Văn hóa tỉnh; ông Bùi Đình Kiên - viên chức Trung tâm TDTT tỉnh.

5/ 9h00 Giám đốc Nguyễn Tuấn tham gia đoàn giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016. Địa điểm: Huyện Bù Đăng (cả ngày)CHIỀU:  Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU ngày 28/10/2016: 

SÁNG:    1/ 8h00 PhóGiám đốc Lê Văn Quang chủ trì họp nghe báo cáo tổng kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 (Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp Sở.

Thành phần: Trưởng phòng NVVH, lãnh đạo Bảo tàng tỉnh.

2/ 8h30 Giám đốc ủy quyền Trưởng phòng Nghiệp vụ du lịchdự họp góp ý dự thảo Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu đa dạng sinh học tỉnh Bình Phước. Địa điểm:Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường.

CHIỀU:  Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

(Lịch này thay giấy mời)

 

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Tô Văn Hoàng 

Tác giả bài viết: VP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 

---

Thắng cảnh Bình Phước