20:41 ICT Thứ năm, 20/06/2019

Trang nhất » Tin tức » Hoạt động văn hóa

Ưu tiên đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích đã được xếp hạng

Thứ tư - 05/09/2018 13:50
Ưu tiên đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích đã được xếp hạng

Ưu tiên đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích đã được xếp hạng

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đưa ra nhiệm vụ cho các cấp, ngành trong tỉnh tiếp tục quán triệt đầy đủ những nội dung cơ bản Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 13-11-2014 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Luật Di sản văn hóa (sửa đổi, bổ sung năm 2009)... Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân, làm cho mọi tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, nhất quán về quan điểm giữ gìn, bảo tồn và phát huy di tích, xem đây là trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội.

Cân đối ngân sách hằng năm theo hướng ưu tiên cho đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích đã được xếp hạng, di tích có nguy cơ xuống cấp. Nguồn tài chính dành cho việc bảo vệ, phát triển di tích được quản lý, sử dụng đúng mục đích. Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư phát triển các chương trình, dự án của Trung ương trên địa bàn có liên quan đến di tích. Chú trọng huy động các nguồn lực xã hội, tăng cường mời gọi, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư lĩnh vực du lịch gắn với di tích.

Đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường các biện pháp bảo vệ di tích, có biện pháp hữu hiệu chống xâm hại, phá hoại di tích. Làm tốt công tác phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và cảnh quan di tích. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích thực hiện tốt công tác bảo vệ, phát huy giá trị di tích cũng như phê phán, xử lý nghiêm minh những sai phạm trong công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Đồng thời tăng cường thanh - kiểm tra những hoạt động liên quan đến công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy các di tích trên địa bàn tỉnh, nhất là việc thực hiện đề án, quy hoạch, kế hoạch giữ gìn, phát huy giá trị di tích.

Nguồn tin: Báo Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước