Thứ năm, 21/10/2021, 06:51
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 38

Lịch làm việc tuần 38

Số kí hiệu LLV382021
Ngày ban hành 16/09/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 38 (từ ngày 19/9/2021 đến ngày 24/9/2021)
 
 
CHỦ NHẬT ngày 19/9/2021:  
Chiều:  
  1/ 16h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Thành viên Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 dự họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ HAI ngày 20/9/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
THỨ BA ngày 21/9/2021:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 27 về nội dung: Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh xin chủ trương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2022) và chào đón năm mới 2022.
- Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh làm việc tại trụ sở.
2/ 16h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
THỨ ngày 22/9/2021:  
Sáng:    
  08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị diễn đàn (trực tuyến) “Tác động của đại dịch Covid-19 - Hành động quyết liệt của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức (giao Văn phòng Sở liên hệ địa điểm, kết nối đường truyền trực tuyến).
- Địa điểm: Phòng họp lầu 4, VNPT Bình Phước (Số 1137, đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
 
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp UBND tỉnh thông qua Kế hoạch phục hồi phát triển KT-XH năm 2021 trong điều kiện bình thường mới; Chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng họp triển khai nội dung đánh giá và tiến hành kiểm tra đánh giá nội bộ về thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đợt 01 năm 2021) (Kiểm tra tại các phòng thuộc Sở từ ngày 22/9/2021 đến ngày 23/9/2021).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Tổ đánh giá theo Kế hoạch số 2319/KH-SVHTTDL ngày 09/9/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác ISO các phòng thuộc Sở.
 
THỨ NĂM ngày 23/9/2021:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 999 - QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18, 19 của BCH Trung ương khóa XII.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc thông qua kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022 (Giao văn phòng Sở phối hợp với các phòng thuộc Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở.
2/ 16h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
THỨ SÁU ngày 24/9/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng), phiên thứ 6/2021 (Cả ngày).
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ 08h00 Bí thư Chi bộ Trần Thế Anh chủ trì họp Chi ủy Chi bộ Văn phòng mở rộng (giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Tất cả các đồng chí Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng; Mời dự: Đ/c Đỗ Minh Trung - Phó Giám đốc Sở; Đ/c Tô Văn Hoàng - Chánh Văn phòng Sở; Đ/c Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng phòng QLDL; Đ/c Đặng Tấn Sĩ - Phó Chánh Văn phòng Sở (thực hiện kiểm, tra giám sát) ; Đ/c Huỳnh Văn Thắng - Chuyên viên phòng QLVH (thực hiện chuyên đề).
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
 
  Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong ngành nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
  (Lịch này thay giấy mời)
                                                     TL. GIÁM ĐỐC
                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
                   

                                                   (đã ký)
                               
                                                       Tô Văn Hoàng
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Liên kết thông tin

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

2185/SVHTTDL-TDTT

Lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi để thực hiện các chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 26/08/2021

lượt xem: 130 | lượt tải:90

23/TB-TTPVHCC

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trong thời gian giãn cách xã hội

Thời gian đăng: 18/07/2021

lượt xem: 209 | lượt tải:50

2021/BVHTTDL-VHDT

Về việc đề xuất nhiệm vụ và kinh phí triển khai thực hiện Dự án số 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 30/06/2021

lượt xem: 258 | lượt tải:59

810/BC-SVHTTDL

Báo cáo Kết quả tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2021 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 06/04/2021

lượt xem: 537 | lượt tải:98

808/TB-SVHTTDL

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp cơ quantháng 4/2021

Thời gian đăng: 06/04/2021

lượt xem: 515 | lượt tải:100
bara
UPU
Công tác thanh niên
covid 19
app bluezone
Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay1,699
  • Tháng hiện tại57,677
  • Tổng lượt truy cập905,512
hotline
Tác phẩm ca nhạc phòng chống dịch covid 19
1. Cháu con tiên rồng ngại gì CORONA  - Đoàn CMNDT Bình Phước
 2. Hát về chiến binh áo trắng - Phương Lan
3. Hát về những thiên thần áo trắng - Công Tuấn & Nhóm bè
4. Không nơi nào bằng đất nước mình - Đoàn CMNDT Bình Phước
5. Thương Đồng Xoài mùa đại dịch - Nguyễn Thanh
6. Tự hào áo trắng nghề y- Thanh Xuân
7. Việt Nam lại bừng sáng - Minh Hiếu - Hoàng Oanh
 
Covid 1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây