14:23 ICT Thứ tư, 05/08/2020

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 32

Thứ sáu - 31/07/2020 20:25

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần lễ thứ 32 (từ ngày 02/8/2020đến ngày 07/8/2020)

CHỦ NHẬT ngày 02/8/2020:

Chiều  
 

1/ 15h00  Phó Giám đốc Thế Anh dự cuộc họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

- Địa điểm: Phòng họp G-UBND tỉnh.

THỨ HAI ngày 03/8/2020:

Sáng:

 

 

1/ 7h15 Ban Giám đốc cùng toàn thể công chức, nhân viên chào cờ đầu tháng.

- Địa điểm: Sân trước trụ sở Sở VH,TT&DL (trang phục: Đồng phục Sở).

2/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung: chủ trì họp cơ quan (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự: Toàn thể công chức, nhân viên Khối Văn phòng Sở.

3/ 9h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh - Phó chủ tịch Hội đồng chủ trì họp Hội đồng nâng lương trước thời hạn (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự: Ban Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng, Chánh Thanh tra Chu Văn Phong, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Dương Thị Thanh Vị - Chủ tịch CĐCS, Chuyên viên Nguyễn Thị Anh Thư.

Chiều:

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ BA ngày 04/8/2020:

Sáng:

 

 

7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng Quản lý Văn hóa Nguyễn Nguyên Nhân làm việc với UBND huyện Lộc Ninh về việc xây dựng cụm cổ động pano cổ động tuyên truyền tại các cửa khẩu biên giới đường bộ tại tỉnh Bình Phước (phòng văn hóa chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Tại UBND huyện Lộc Ninh

- Cùng dự: Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Huỳnh Thế Phương.

Chiều:

 

 

1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung làm việc với các đơn vị liên quan về việc tiếp nhận, lắp đặt 10 màn hình LED do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Phước tài trợ theo nội dung Công văn số 2545/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh. (Văn phòng mới các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông và Vận tải, UBND thành phố Đồng Xoài, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Phước; phòng Quản lý Văn hóa chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự: Trưởng phòng QLVH Nguyễn Nguyên Nhân, Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương.

2/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh

(1) 14h00 Chủ trì họp Ban Tổ chức Giải Vô địch Bóng chuyền khối Công đoàn viên chức tỉnh Bình Phước lần thứ I năm 2020 (Phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Hội trường Sở.

- Cùng dự: Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng, Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Chánh Thanh tra Chu Văn Phong, Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Vũ Đình Tứ, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân, Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Ngô Hùng Vĩ, Chuyên viên Phan Vũ Phương (Phòng Quản lý TDTT mời lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh dự họp).

(2) 15h00 Chủ trì họp Ban Tổ chức Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi và Lớp tập huấn trọng tài, huấn luyện viên môn Taekwondo tỉnh Bình Phước, năm 2020 (Phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Hội trường Sở

- Cùng dự: Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng, Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Chánh Thanh tra Chu Văn Phong, Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Vũ Đình Tứ, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân, Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Ngô Hùng Vĩ, Chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên, HLV Phó Đội tuyển Taekwondo tỉnh Mai Thanh Toàn

THỨ TƯ ngày 05/8/2020:

Sáng:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.

 2/ 8h00 Phó Bí thư Đảng ủy Dương Thị Thanh Vị dự Hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về "Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" và thông tin thời sự lần thứ 4/2020. 

- Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2020 

- Địa điểm: Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

- Cùng dự:  Chuyên viên Cao Thế Hải

Chiều:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc với Phòng Quản lý TDTT và Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh về kế hoạch hoạt động thể dục thể thao đến hết năm 2020 (các đơn vị chuẩn bị nội dung để xin ý kiến).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự: Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Vũ Đình Tứ, Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Ngô Hùng Vĩ, Phó Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Nguyễn Anh Tuấn, Chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên.

3/ 13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm.

 - Địa điểm: Phòng họp A-UBND tỉnh.

THỨ NĂM ngày 06/8/2020:

Sáng:

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

 

 

1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp các nội dung chuẩn bị công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Địa điểm: Hội trường A - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Cùng dự: Trưởng phòng Quản lý Văn hóa Nguyễn Nguyên Nhân; Giám đốc: Trung tâm Văn hóa tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh; Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra 885 của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Hội trường Sở.

- Cùng dự: Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (riêng các đơn vị: Phòng Quản lý văn hóa, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh cử đại diện lãnh đạo dự); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Ngọc Hoa; chuyên viên Nguyễn Sơn Hà.

3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU ngày 07/8/2020:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị giao ban trực tuyến Thường trực Tỉnh uỷ với các Huyện Thị, Thành uỷ tháng 7/2020.

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.

3/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng dự Hội nghị trực tuyến: Cục trưởng Cục Báo chí nói chuyện chuyên đề “Bức tranh báo chí hiện nay, xu hướng, thách thúc, những vấn đề đặt ra và công tác quản lý nhà nước về báo chí”; Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ TT&TT Nguyễn Ngọc Hải nói chuyện về chuyên đề: “Những vấn đề liên quan về định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá và vấn đề đặt hàng cho cơ quan báo chí từ nguồn ngân sách nhà nước”.

- Địa điểm: Hội trường tỉnh

4/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng Quản lý Văn hóa Nguyễn Nguyên Nhân đi triển khai công tác kiểm kê lễ hội truyền thống tại huyện Bù Đăng.

- Địa điểm: Tại UBND huyện Bù Đăng.

- Cùng dự: Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa Huỳnh Thế Phương, Chuyên viên Phạm Văn Tĩnh.

5/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Thanh tra Chu Văn phong dự họp giao ban công tác Pháp chế 06 tháng đầu năm 2020.

- Địa điểm: Hội trường A - Sở Tư pháp

Chiều:

 

 

14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì nghe công bố Kết luận Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính của Thư viện tỉnh (phòng Thanh tra chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung, Chánh Thanh tra Chu Văn Phong, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1111/QĐ-SVHTTDL ngày 19/5/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thư viên: Ban Giám đốc, Trưởng phó các phòng chuyên môn.

 

Lưu ýCác đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

 

 (Lịch này thay giấy mời)

                                                     TL. GIÁM ĐỐC

                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                   (đã ký)

                                                    Tô Văn Hoàng

Tác giả bài viết: Trần Luân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

 

 

 
 

---

HT phát triển Du lịch

Thắng cảnh Bình Phước