16:52 ICT Thứ hai, 28/09/2020

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 37

Thứ bảy - 05/09/2020 10:04

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần lễ thứ 37 (từ ngày 06/9/2020 đến ngày 12/9/2020)

CHỦ NHẬT ngày 06/9/2020:

Sáng:

 

 

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự Khai mạc thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính và thi nâng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2020; nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên hoạc tương đương

- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.

THỨ HAI ngày 07/9/2020:

Sáng:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ Sở.

2/ 9h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Lễ khánh thành dự án Ký túc xá Trường Chính trị tỉnh

- Địa điểm: Ký túc xá Trường Chính trị tỉnh.

Chiều:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp thống nhất báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất thể dục, thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (phòng Quản lý TDTT; Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh chuẩn bị các nội dung liên quan cho cuộc họp).

- Địa điểm: Phòng họp C - Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Cùng dự: Trưởng phòng Quản lý TDTT; Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh.

3/ 15h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp Thường trực BCĐ xây dựng Chính quyền điện tử và nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho vận hành chính thức Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh.

- Địa điểm: Phòng họp C - UBND tỉnh.

THỨ BA ngày 08/9/2020:

Sáng:

 

 

 1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2020.

- Địa điểm: Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.

2/ Các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

 

 

1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì nghe báo cáo thông qua sản phẩm trưng bày ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước khóa XI, năm 2020 (Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung, lãnh đạo phòng QLVH; Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh.

2/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ ngày 09/9/2020:

Sáng:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.

2/ 7h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Lễ vận hành chính thức Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh.

- Địa điểm: Trung tâm IOC tỉnh.

Chiều:

 

 

1/ 16h00 Giám đốc Trần Văn Chung cùng lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị điều kiện làm việc cho Hội đồng nghệ thuật xét chọn các tác phẩm tham dự Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: Hội trường Sở.

- Cùng dự: Lãnh đạo phòng QLVH.

2/ 14h00 Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc với Thư viện tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020. (Thư viện tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).

- Địa điểm: Thư viện tỉnh.

- Cùng dự: Lãnh đạo Văn phòng Sở; Trưởng phòng QLVH; chuyên viên Lê Văn Núi; Lãnh đạo, viên chức, người lao động Thư viện tỉnh.

3/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp Thường trực ban Chỉ đạo Chương trình MTQG tỉnh, Chương trình Phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi và biên giới giai đoạn 2020 - 2025 tỉnh Bình Phước

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

THỨ NĂM ngày 10/9/2020:

Sáng:

 

 

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Hội đồng Nghệ thuật Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Bình Phước (cả ngày), (phòng QLVH chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Hội trường Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc; Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở; toàn thể công chức phòng Quản lý văn hóa; chuyên viên: Trần Văn Luân,  Cao Thế Hải; các thành viên theo Quyết định 2040/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh (phòng QLVH mời).

2/ 7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền lãnh đạo phòng Quản lý TDTT dự Hội nghị Tổng kết 3 năm thực hiện Quyết định 1883/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

- Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.

3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

 

 

1/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với Ban Quản lý khu Di tích Tà Thiết về triển khai thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020. (Ban Quản lý khu Di tích Tà Thiếtchuẩn bị nội dung báo cáo).

- Địa điểm:Ban Quản lý khu Di tích Tà Thiết.

- Cùng dự:Lãnh đạo Văn phòng Sở; lãnh đạo phòng QLVH; lãnh đạo phòng QLDL; Lãnh đạo, viên chức, người lao động Ban Quản lý khu Di tích Tà Thiết.

2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU ngày 11/9/2020:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Hội đồng Nghệ thuật Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Bình Phước (cả ngày), (phòng QLVH chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Hội trường Sở.

- Thành phần: Toàn thể công chức phòng Quản lý văn hóa; chuyên viên: Trần Văn Luân,  Cao Thế Hải; các thành viên theo Quyết định 2040/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh (phòng QLVH mời).

2/ Các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

 

 

Các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢYngày 12/9/2020:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Hội đồng Nghệ thuật Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Bình Phước (cả ngày), (phòng QLVH chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Hội trường Sở.

- Thành phần: Toàn thể công chức phòng Quản lý văn hóa; chuyên viên: Trần Văn Luân,  Cao Thế Hải; các thành viên theo Quyết định 2040/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh (phòng QLVH mời).

 

Lưu ýCác đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

 

 (Lịch này thay giấy mời)

                                                     TL. GIÁM ĐỐC

                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                   (đã ký)

                                                    Tô Văn Hoàng

Tác giả bài viết: Trần Luân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

HT phát triển Du lịch

Thắng cảnh Bình Phước