16:52 ICT Thứ tư, 21/10/2020

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 43

Thứ bảy - 17/10/2020 14:31

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần lễ thứ 43 (từ ngày 19/10/2020đến ngày 23/10/2020)

THỨ HAIngày 19/10/2020:

Sáng:

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

 

 

1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trại Giam Tống Lê Chân trong tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao, thư viện trong giai đoạn 2020-2025 (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng, đại diện lãnh đạo phòng: Quản lý Văn hóa, Quản lý Du lịch, Quản lý TDTT; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đầu TDTTtỉnh, Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Đoàn ca múa nhạc dân tộc, chuyên viên Lê Văn Núi.

2/ 16h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh, Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở dự và ôn lại kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự: Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở, toàn thể nữ đoàn viên công đoàn văn phòng Sở.

THỨ BA ngày 20/10/2020:

Sáng:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý  cấp sở, ban ngành năm 2020 theo Quyết định 2534/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh (thời gian từ ngày 20/10 hết ngày 23/10/2020).

- Đại điểm: Phòng 202D – Trường Chính trị tỉnh.

Chiều:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.

2/ 15h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020).

- Địa điểm: Khách Sạn Bom Bo

3/ 14h00 Giám đốc ủy quyền Chánh Thanh tra Chu Văn phong nghe Thanh tra tỉnh Báo cáo kết quả thanh tra việc quản lý và sử dụng đất của Công ty Luật Hợp danh Việt Nam để xây dựng trụ sở làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 

- Địa điểm: Phòng họp D-UBND tỉnh.

THỨ TƯ ngày 21/10/2020:

Sáng:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Lễ Công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích khảo cổ cấp tỉnh Thành đất hình tròn Thuận Phú 2 (Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dun).

- Địa điểm: Tại Ủy Ban nhân dân xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú.

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Sở, phòng Quản lý VH,  Bảo tàng tỉnh.

3/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp bàn Kế hoạch tổ chức Lớp phổ cập Bơi cho trẻ em và Giải Bơi các lứa tuổi tỉnh Bình Phước năm 2020 (phòng quản lý TDTT chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh, chuyên viên Phan Vũ Phương.

4/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng Quản lý Văn hóa Nguyễn Nguyên Nhân dự Hội nghị nghiệm thu tác phẩm văn bia Chiến thắng Đồng Xoài.

- Địa điểm: Hội Trường Thành ủy.

5/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Ngô Hùng Vĩ dự Hội nghị tổng kết hoạt động hè năm 2020.

- Địa điểm: Phòng họp G-UBND tỉnh.

6/ 8h00 Giám đốc ủy quyền lãnh đạo Thư viện tỉnh dự Hội nghị tổng kết Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công tác thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”.

- Địa điểm: Hội trường tầng 6 - Trung tâm Hội nghị Giáo dục, 23 Lê Thánh Tông, Hoàng Kiếm, Hà Nội.

Chiều:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM ngày 22/10/2020:

Sáng:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp Ban Tổ chức Hội thi thể thao Người cao tuổi tỉnh Bình Phước năm 2020 (Phòng quản lý TDTT chuẩn bị nội dung liên quan).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần:Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh  Vũ Đình Tứ, chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền.

3/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền lãnh đạo Thư viện tỉnh dự Hội nghị tổng kết Chương trình Phối hợp công tác số 430/CTPH-BVHTTDL-BTTTT ngày 04/02/2013 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2013-2020.

- Địa điểm: Hội trường tầng 6 – Trung tâm Hội nghị Giáo dục, 23 Lê Thánh Tông, Hoàng Kiếm, Hà Nội.

Chiều:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Họp UBND tỉnh thông qua các nội trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020.

- Địa điểm: Phòng họp G-UBND tỉnh.

3/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền lãnh đạo Thư viện tỉnh dự Hội nghị tổng kết Chương trình Phối hợp công tác số 122/CTPH-BVHTTDL-BGDĐT ngày 15/01/2016 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020.

- Địa điểm: Hội trường tầng 6 – Trung tâm Hội nghị Giáo dục, 23 Lê Thánh Tông, Hoàng Kiếm, Hà Nội.

THỨ SÁU ngày 23/10/2020:

Sáng:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh  dự Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2 (Nhiệm kỳ 2020 - 2025), nội dung: (1) Thông qua báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020; các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021. (2) Thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ XI đảng bộ tỉnh.

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

2/8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung ủy quyền lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch dự Hội nghị phổ biến Hiệp định EVFTA – Cơ hội, thách thức và giải pháp thực hiện đối với các doanh nghiệp tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: Hội trường Sở Công thương.

4/ 7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền lạnh đạo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh dự khai mạc các giải thể thao chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) huyện Phú Riềng.

- Địa điểm: Trung tâm văn hóa thể thao công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.

Chiều:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.

2/ 13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung ủy quyền Phó Trưởng phòng Quản lý Du lịch Nguyễn VăN Oai dự Hội nghị triển khai chương trình kích cầu du lịch thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm: Khách sạn Grand Sài Gòn, số 8 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

 

Lưu ý:

- 15h00 ngày 21/10/2020 toàn thể cán bộ công chức, viên chức, nhân viênĐoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh dọn Nghĩa trang Liệt sĩ. Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

 

 (Lịch này thay giấy mời)

                                                     TL. GIÁM ĐỐC

                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                   (đã ký)

                                                    Tô Văn Hoàng

Tác giả bài viết: Trần Luân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

HT phát triển Du lịch

Thắng cảnh Bình Phước