07:50 ICT Chủ nhật, 06/12/2020

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 47

Thứ bảy - 14/11/2020 09:31

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần lễ thứ 47 (từ ngày 16/11/2020đến ngày 20/11/2020)

THỨ HAI ngày 16/11/2020:

Sáng:

 

 

1/ 8h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự làm việc với Tổ Công tác của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 1727/KL-TCTP ngày 02/10/2019 của Thanh tra Chính phủ.

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

2/ 7h00 Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung đi khám sức khỏe định kỳ 01 năm 01 lần năm 2020.

- Địa điểm: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ.

3/ Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

 

 

1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua kế hoạch tham gia Hội thao ngành VHTTDL Cụm miền Đông Nam Bộ (Văn phòngchuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn KhắcVĩnh, Trần  Thế Anh; Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng;Trưởng phòng: QLTDTTHuỳnh Thiên Tịnh, QLVHNguyễn Nguyên Nhân; Giám đốcTrung tâm: Văn hóa Dương Thị Thanh Vị, HL&TĐTDTTVũ Đình Tứ; Chuyên viênCao Thế Hải.

2/ 19h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự chương trình biểu diễn nghệ thuật "Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam".

- Địa điểm: Trụ sở UBND xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

3/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với Công ty cổ phần PLA 18 về chuẩn bị công tác Hội thảo xúc tiến du lịch các tỉnh miền Đông Nam Bộ lần thứ 2 tại tỉnh Bình Phước (Phòng QLDL chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Hội trường Sở.

- Thành phần: Phòng Quản lý du lịch.

THỨ BA ngày 17/11/2020:

Sáng:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp thống nhất báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Địa điểm: Phòng họp C - trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh.

3/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh (Thành viên Ban Tổ chức) dự họp Ban Tổ chức “Hội chợ Công Thương Khu vực miền Đông Nam Bộ - Bình Phước năm 2020”, nội dung: Triển khai Kế hoạch tổ chức và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức.

- Địa điểm: Phòng họp D - UBND tỉnh.

4/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp thống nhất khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Nơi ghi dấu tội ác của Mỹ - ngụy tại Cầu Đăk Lung (Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung)

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự: đại diện Phòng Quản lý văn hóa.

Chiều:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Địa điểm: Phòng họp C - trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh.

3/ 14h00 Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung nghe phòng Quản lý Du lịch báo cáo nội dung trưng bày tham gia Ngày Hội văn hóa thể thao dân tộc Mường (Phòng quản lý du lịch chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự:Toàn thể công chức phòng Quản lý DL; lãnh đạo phòng Quản lý: Văn hóa, TDTT.

THỨ TƯ ngày 18/11/2020:

Sáng:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.

2/ 6h00 các Phó Giám đốc Viếng nghĩa trang liệt sĩ.

- Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

3/ 7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội thảo khoa học về Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Bình Phước năm 2020.

- Địa điểm: Phòng họp - Trường Chính trị tỉnh

4/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự  Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và 80 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940 - 23/11/2020).

- Địa điểm: Hội trường tỉnh.

5/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

 

 

1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung họp báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) tỉnh Bình Phước (Giao Phòng Quản lý văn hóa chuẩn bị nội dung báo cáo).

- Địa điểm: Phòng họp C, UBND tỉnh.

- Cùng dự: Trưởng phòng QLVH Nguyễn Nguyên Nhân, Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương.

2/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp thống nhất nội dung Chương trình phối hợp; thời gian, địa điểm và phương án tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Công an tỉnh và Trại Giam Tống Lê Chân (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng; chuyên viên Lê Văn Núi.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh (Thành viên Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc)  dự họp Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ, Thành ủy Đồng Xoài.

3/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh (Thành viên Ban Chỉ đạo) dự họp Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: Phòng họp D - UBND tỉnh.

THỨ NĂM ngày 19/11/2020:

Sáng:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự khai mạc Triển lãm "Du lịch qua các miền Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2020" (đến hết ngày 20/11/2020).

- Địa điểm: Số 02, Hoa Lưu, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

- Cùng đi: Theo Quyết định số 2672/QĐ-SVHTTDL ngày 14/10/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chiều:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Hội đồng nhân dân huyện Đồng Phú.

- Địa điểm: Phòng họp D - UBND huyện Đồng Phú.

3/ 15h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp mặt kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt nam (20/11/1982-20/11/2020)

- Địa điểm: Hội trường Tầng 8, Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh

4/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền phòng Thanh tra dự lớp tập huấn sử dụng các chức năng phần mềm quản lý công tác tiếp công dân và theo dõi đơn thư khiếu nại tố cáo(khi đi tập huấn mang theo máy tính xách tay).

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Khoa học cà Công nghệ

THỨ SÁU ngày 20/11/2020:

Sáng:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.

2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ xây dựng "cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật" trên địa bàn tỉnh.

- Địa điểm: Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

3/ 9h00 Bí thư Chi bộ Trần Thế Anh chủ trì họp Ban Chi ủy Chi bộ Văn phòng Sở.

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Ban Chi ủy Chi bộ Văn phòng Sở.

4/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra Sở dự Hội nghị triển khai Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14

- Địa điểm: Khách sạn Bombo, QL14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

5/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Giám đốc Ban quản lý khu di tích lịch sử văn hóa Bộ chỉ huy miền Tà Thiết dự họp thẩm định phương án quản lý rừng bền vững 2021 - 2030 của Ban quản lý khu di tích lịch sử văn hóa Bộ chỉ huy miền Tà Thiết.

- Địa điểm: Phòng họp Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Phước.

Chiều:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.

 

Lưu ý:

- 14h00 ngày 17/11/2020 toàn thể cán bộ công chức, viên chức, nhân viên, huấn luyện viên, vận động viên Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao  tỉnh dọn Nghĩa trang Liệt sĩ. Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

 

 (Lịch này thay giấy mời)

                                                     TL. GIÁM ĐỐC

                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                   (đã ký)

                                                    Tô Văn Hoàng

Tác giả bài viết: BTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

HT phát triển Du lịch

Thắng cảnh Bình Phước