08:15 ICT Chủ nhật, 06/12/2020

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 48

Thứ bảy - 21/11/2020 16:45

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần lễ thứ 48 (từ ngày 23/11/2020đến ngày 28/11/2020)

THỨ HAI ngày 23/11/2020:

Sáng:

 

 

1/ 9h00 Giám đốc Trần Văn Chung tiếp và làm việc với Tổ xác minh 688 về những ý kiến đề xuất và tham mưu đối với việc xin chủ trương thực hiện dự án Sân chọi trâu tại Ấp I, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần:Lãnh đạo: Văn phòng,  phòng Quản lý Văn hóa.

2/ 9h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp rà soát, triển khai Kế hoạch chuẩn bị Lễ Khánh thành nhà máy CPV Food và Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh.

- Địa điểm: Phòng họp D - UBND tỉnh.

3/ 7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1945-23/11/2020), tuyên dương “Hoa việc thiện - Hiến máu tình nguyện”, vinh danh tập thể, cá nhân Hội tiêu biểu.

- Địa điểm: Hội trường Hội đồng nhân dân tỉnh.

4/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.

Chiều:

 

 

1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án nhà thi đấu đa năng tỉnh.

- Địa điểm: Phòng họp D - UBND tỉnh.

- Cùng dự: Phó Giám đốc Trần Thế Anh; Giám đốc Trung tâm HLTĐ TDTT Vũ Đình Tứ; Chuyên viên Đặng Tấn Sĩ

2/ 13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác thanh tra năm 2021; Lễ kỷ  niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2020).

- Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh.

3/ Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA ngày 24/11/2020:

Sáng:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị Tổng kết Phong tráo “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 - 2020 và các đề án, chương trình của Chính phủ  và các Phong trào có hiệu lực đến năm 2020” trên địa bàn huyện Hớn Quản.

- Địa điểm: Hội trường UBND huyện Hớn Quản.

- Cùng dự:Chuyên viên Trương Xuân Thành

3/ 8h00 Phó Giám đốc Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội Nghị trực tuyến về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật.

 Địa điểm: Phòng họp A-UBND tỉnh

Chiều:

 

 

1/ 19h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa thổ cẩm lần thứ II năm 2020 tại tỉnh Đắk Nông

- Địa điểm: Tỉnh Đắk Nông

- Thành phần: Phó giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh; các thành viên theo Quyết định số 2788/QĐ-SVHTTDL ngày 27/10/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ ngày 25/11/2020:

Sáng:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.

2/ 8h00 Đảng ủy viên - Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020 của Thư viện tỉnh.

- Địa điểm: Thư viện tỉnh

3/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền lãnh đạo phòng Quản lý Văn hóa tham dự tấp huấn sử dụng phần mềm tích hợp quản lý công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: Hội trường Ban Dân tộc

4/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung ủy quyền lãnh đạo phòng Quản lý Văn hóa dự tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020.

- Địa điểm: Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Chiều:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.

2/ 13h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội thao Cụm Thi đua các tỉnh Đông Nam bộ năm 2020 tại tỉnh Đồng Nai.

- Địa điểm: Tỉnh Đồng Nai.

- Thành phần: Theo Quyết định số 3070/QĐ-SVHTTDL ngày 19/11/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3/ 15h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh đi kiểm tra công tác tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và các đề án, chương trình của Chính phủ về phong trào có hiệu lực đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Cùng đi:Lãnh đạo phòng Quản lý Văn hóa

3/ 15h00 Đảng ủy viên - Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020 của Ban Quản lý di tích Căn cứ Bộ chỉ huy các LLGPMNVN.

- Địa điểm: Ban Quản lý di tích Căn cứ Bộ chỉ huy các LLGPMNVN

THỨ NĂM ngày 26/11/2020:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và các đề án, chương trình của Chính phủ về phong trào có hiệu lực đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể công chức, nhân viên Khối Văn phòng Sở và theo Bảng phân công 2840/BPC-SVHTTDL ngày 30/10/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chiều:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị tổng kết Cụm Thi đua các tỉnh Đông Nam bộ năm 2020 tại tỉnh Đồng Nai.

- Địa điểm: Tỉnh Đồng Nai.

- Thành phần: Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng, Chánh Thanh tra Chu Văn Phong, chuyên viên Cao Thế Hải.

3/ 15h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp Tổ tham mưu, phân tích, đánh giá dữ liệu hệ thống an toàn thông tin, hệ thống giáo dục, hệ thống y tế, hệ thống du lịch, hệ thống social listening (nghiên cứu dư luận xã hội), hệ thống hành chính công tại Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Bình Phước

- Địa điểm: Phòng họp D - UBND tỉnh.

-Cùng dự: Lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch.

THỨ SÁU ngày 27/11/2020:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ mười bốn, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

- Địa điểm: Phòng khách, tầng 1, Hội đồng nhân dân tỉnh.

2/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung tham dự kỳ thi tốt nghiệp lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý  cấp sở, ban ngành năm 2020 theo Quyết định 2534/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh.

- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.

2/ 9h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Phước năm 2020.

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

3/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu công tácbảo vệ bí mật nhà nước năm 2020.

- Địa điểm: Hội trường tỉnh.

- Cùng dự: Chuyên viên phòng Thanh tra, Văn thư Sở.

Chiều:

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở

THỨ BẢY ngày 28/11/2020:
Sáng:  
 

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp kiểm điểm, đánh giá tập thể Ban Giám đốc Sở, các thành viên Ban Giám đốc Sở và đánh giá cán bộ công chức lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2020 (cả ngày). Kính Mời đồng chí Trần Tuyết Minh - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở

- Thành phần: Các Phó Giám đốc; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; chuyên viên: Cao Thế Hải, Nguyễn Thị Anh Thư.

2/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng Quản lý Du lịch Nguyễn Thanh Sơn dự Hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2020

- Địa điểm: Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana), huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Chiều:  
 

1/ 18h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Khai mạc Hội chợ công thương Khu vực Miền Đông Nam bộ - Bình Phước năm 2020.

- Địa điểm: Khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.

 

Lưu ý:

- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

 

 (Lịch này thay giấy mời)

                                                     TL. GIÁM ĐỐC

                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                   (đã ký)

                                                    Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

HT phát triển Du lịch

Thắng cảnh Bình Phước