08:06 ICT Chủ nhật, 06/12/2020

Trang nhất » Tin tức » Văn bản điều hành

hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức

Thứ năm - 10/11/2016 14:18
Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ quy định về phân loại đánh giá, cán bộ, công chức, viên chức;

Thực hiện Công văn số 3048/UBND-NC ngày 01/10/2015 UBND tỉnh về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức, như sau:

A. QUY ĐỊNH CHUNG

I. Đối tượng đánh giá phân loại

Công chức từ Trưởng phòng và tương đương trở xuống thuộc Khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; công chức là Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

II.Nguyên tắc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

1. Bảo đảm đúng thẩm quyền: công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đánh giá. Cấp nào thực hiện việc đánh giá thì đồng thời thực hiện việc phân loại và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

2. Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức.

3. Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

4. Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; việc đánh giá, phân loại viên chức quản lýphải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

5. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.

III. Căn cứ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

1. Đối với công chức, căn cứ đánh giá gồm:

a) Nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp và những việc công chức không được làm quy định tại Luật Cán bộ, công chức;

b) Tiêu chuẩn ngạch công chức, chức vụ lãnh đạo, quản lý;

c) Nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm được phân công hoặc được giao chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

2. Đối với viên chức, căn cứ đánh giá thực hiện theo các cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết và quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xứ của viên chức.

IV. Thời điểm, sử dụng kết quả đánh giá, thông báo kết quả và lưu giữ tài liệu phân loại cán bộ, công chức, viên chức

1. Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện trong tháng 11/2016.

2. Kết quảđánh giá là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, tinh giản biên chế, bố trí công tác khác,miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ,chấm dứt hợp đồng làm việc và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3. Thông báo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

a) Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải được thông báo bằng văn bản cho cán bộ, công chức, viên chức sau 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận của người hoặc cấp có thẩm quyền đánh giá.

b) Sau khi nhận được thông báo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của người hoặc cấp có thẩm quyền, trường hợp cán bộ, công chức viên chức không nhất trí với kết luận đánh giá, phân loại thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

4. Lưu giữ tài liệu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

Kết quả đánh giá, phân loại được thể hiện bằng văn bản, lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, bao gồm:

a) Phiếu đánh giá, phân loại công chức (Mẫu số 01) và Phiếu đánh giá, phân loại viên chức (Mẫu số 02) của Công văn này (đối với viên chức gửi 1 bản về Sở để lưu hồ sơ);

b) Kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; hồ sơ giải quyết khiếu nại về kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức (nếu có)..................

 

Tải đầy đủ hướng dẫn

Hướng dẫn 01 Công chức

Hướng dẩn 02 Viên chức

Nếu có vấn về gì thắc mắc cần giải đáp thì liên hệ chuyên viên Nguyễn Thị Anh Thư - Số ĐT: 06513.838.303

Tác giả bài viết: TCCB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

HT phát triển Du lịch

Thắng cảnh Bình Phước