07:46 ICT Chủ nhật, 06/12/2020

Trang nhất » Cơ cấu tổ chức » Các phòng ban » Phòng Quản lý du lịch

Chức năng và nhiệm vụ của phòng NV Du lịch

Theo Quyết định số 779/QĐ-SVHTTDL ngày 18/4/2017 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phòng Nghiệp vụ du lịch có vị trí, chức năng và nhiệm vụ chính như sau:

Danh sách nhân sự

Danh sách nhân sự và thông tin liên lạc

 

 

 
 

---

HT phát triển Du lịch

Thắng cảnh Bình Phước