Thứ năm, 18/04/2024, 04:28
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

 Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 138/QĐ-SVHTTDL 17/01/2023 Quyết định về việc giao chỉ tiêu phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và gia đình năm 2023
2 2412/QĐ-UBND 28/12/2022 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
3 824 /QĐ-SVHTTDL 07/04/2022 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4 579/QĐ-SVHTTDL 14/03/2022 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 532/QĐ-SVHTTDL 07/03/2022 Quyết định Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm dụng cụ cho đội bóng đá Bình Phước năm 2022
6 453/QĐ-SVHTTDL 28/02/2022 Quyết định về việc ban hành Bảng điểm thi đua lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch các huyện, thị xã, thành phố năm 2022
7 258/QĐ-SVHTTDL 09/02/2022 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã truyền thống Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022
8 375/QĐ-UBND 02/03/2022 Quyết định công bố thủ tục hành chính được chuẩn hoá được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Văn hoá, Thể thoa và Du lịch
9 36/2021/QĐ-UBND 10/12/2021 Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh Bình Phước (bao gồm Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 về việc ban hành hương ước mẫu của làng, thôn, bản, ấp, cụm dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
10 33/2021/QĐ-UBND 08/09/2021 Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 về việc Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
11 32/2021/QĐ-UBND 08/09/2021 Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 về Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước
12 1378/QĐ-UBND 27/05/2021 Quyết định công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch, Nghệ thuật biểu diễn được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và
13 2033/QĐ-UBND 06/08/2021 Quyết định Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch, nghệ thuật biểu diễn được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14 864/QĐ-UBND 05/04/2021 Quyết định công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trê
15 206/QĐ-SVHTTDL 27/01/2021 Quyết định V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021
16 1230?QĐ-TTg 15/07/2021 Quyết định phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025
17 1719/QĐ-TTg 14/10/2021 Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiều số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025
18 2767/QĐ-SVHTTDL 22/10/2021 Quyết định về việc điều động viên chức (Kiều Trang Linh)
19 2670/QĐ-SVHTTDL 14/10/2021 Quyết định về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo ông Ngô Hùng Vĩ
20 2669/QĐ-SVHTTDL 14/10/2021 Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạoông Chu Văn Phong
21 2668/QĐ-SVHTTDL 14/10/2021 Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm viên chức lãnh đạo ông Tô Văn Hoàng
22 2667/QĐ-SVHTTDL 14/10/2021 Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo Hồ Tiến Duật
23 2666/QĐ-SVHTTDL 14/10/2021 Quyết định Về việc điều động và bổ nhiệm viên chức lãnh đạo ông Nguyễn Nguyên Nhân
24 2663/QĐ-SVHTTDL 14/10/2021 Quyết định V/v Tuyển dụng nhân viên hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP (Ông Nguyễn Khắc Hải)
25 2691/SVHTTDL-VP 15/10/2020 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập trong việc điều hành; chế độ chi trả nhuận bút, thù lao Trang thông tin điện tử (website) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước
26 604/QĐ-SVHTTDL 15/03/2019 V/v kiện toàn Ban biên tập Trang tin điện tử của Sở VHTTDL
27 789/QĐ-SVHTTDL 01/04/2021 Quyết định bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo đối với bà Dương Thị Thanh Vị
28 777/QĐ-SVHTTDL 31/03/2021 Quyết định Bổ nhiệm công chức lãnh đạo đối với ông Đặng Tấn Sĩ
29 729/QĐ-SVHTTDL 29/03/2021 Quyết định điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa
30 600/QĐ-SVHTTDL 16/03/2021 Quyết định về việc bổ nhiệm viên chức lãnh đạo đối với ông Lò Văn Dinh
31 33/QĐ-SVHTTDL 11/01/2021 Quyết định về việc điều động viên chức Ngô Xuân Diệu

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 727 | lượt tải:141

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 917 | lượt tải:170

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 557 | lượt tải:86

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1621 | lượt tải:211

355/ĐL-SVHTTDL

Điều lệ Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 1583 | lượt tải:206
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập90
  • Hôm nay9,982
  • Tháng hiện tại224,854
  • Tổng lượt truy cập8,227,995

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây