Thứ bảy, 22/06/2024, 17:50
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Danh mục văn bàn hành chính do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành

Danh mục văn bàn hành chính do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành

Số kí hiệu VBPH
Ngày ban hành 31/12/2022
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo của Sở
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Trần Văn Chung

Nội dung

 Danh Sách Văn Bản Phát Hành                
STT    Ngày đi    Số đi    Số, ký hiệu    Trích yếu nội dung
1    31/10/2023    3191    3191/BC-SVHTTDL    Báo cáo rà soát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh
2    31/10/2023    3190    3190/BC-SVHTTDL    "BÁO CÁO
Bổ sung, giải trình và làm rõ một số nội dung theo Công văn số
2274/VPUBND-KGVX ngày 05/9/2023 của Văn phòng UBND tỉnh
đối với Hồ sơ đề nghị công nhận Khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ"
3    31/10/2023    3189    3189/QĐ-SVHTTDL    Quyết định Thành lập Đoàn Khảo sát, đánh giá hiện trạng công tác bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh
4    31/10/2023    3188    3188/SVHTTDL-VH    V/v góp ý văn bản kiến nghị của Ban dân tộc HĐND tỉnh về thực hiện  Quyết định số1898/QĐ-TTgngày 27/11/2017 của TTCP
5    31/10/2023    3187    3187/QĐ-SVHTTDL    Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo Khảo sát, đánh giá hiện trạng công tác bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh
6    31/10/2023    3186    3186/BC-SVHTTDL    Báo cáo Về việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 10 năm 2023
7    31/10/2023    3185    3185/SVHTTDL-VP    V/v TĐKP  tổ chức Giải Vô địch Bóng đá 5 người, 7 người tỉnh Bình Phước năm 2023
8    31/10/2023    3184    3184/SVHTTDL-VP    "V/v cung cấp hồ sơ chấm điểm
Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ
năm 2023"
9    31/10/2023    3183    3183/TTR-SVHTTDL    "TỜ TRÌNH
Về việc ban hành văn bản xin ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao đánh giá giá trị lịch sử của Cụm di tích ghi dấu hành trình cứu nước của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen tại tỉnh Bình Phước"
10    31/10/2023    3182    3182/QĐ-SVHTTDL    "QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm dụng cụ cho Đội tuyển bóng đá Bình Phước năm 2023"
11    31/10/2023    3181    3181/SVHTTDL-VP    V/v điều chỉnh tên bộ môn tham dự giải
12    31/10/2023    3180    3180/BC-SVHTTDL    Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện các mô hình điểm trong Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến hết ngày 30/10/2023
13    31/10/2023    3179    3179/SVHTTDL-VP    V/v báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác năm 2023 và đăng ký chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ
14    31/10/2023    3178    3178/SVHTTDL-VP    V/v báo cáo xin vắng không tham gia học lớp chuyên viên chính
15    31/10/2023    3177    3177/QĐ-SVHTTDL    Quyết định về việc thành lập các Tiểu ban chuyên môn phục vụ giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 29, năm 2024
16    31/10/2023    3176    3176/BC-SVHTTDL    "BÁO CÁO
Tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến của các đơn vị liên quan đối vớihồ sơ đề nghị công nhận Khu Du lịch cấp tỉnh"
17    30/10/2023    3175    3175/BC-SVHTTDL    Báo cáo Tổng hợp công tác Thẩm định hồ sơ đối với Khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ
18    30/10/2023    3174    3174/KH-SVHTTDL    Kế hoạch chi tiết công tác tổ chức giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 29, năm 2024
19    30/10/2023    3173    3173/SVHTTDL-VH    V/v báo cáo đánh giá nội dung đề xuất của Cục Chính trị Tổng cục Hậu cần về việc tôn tạo di tích
20    30/10/2023    3172    3172/SVHTTDL-VH    Tiếp nhận hồ sơ thông báo thực hiện quảng cáo của Công ty TNHH Sản xuất In ấn Quảng cáo Việt
21    30/10/2023    3171    3171/SVHTTDL-VH    "Tờ trình về việc ban hành Quyết định bổ sung danh mục Ngân hàng 
tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước (lần 2)"
22    30/10/2023    3170    3170/SVHTTDL-VH    V/v Phối hợp góp ý dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)
23    30/10/2023    3169    3169/SVHTTDL-VP    V/v báo cáo vắng dự Hội nghị thông tin thời sự cán bộ chủ chốt ngày 31-10-2023
24    30/10/2023    3168    3168/BC-SVHTTDL    Báo cáo Công tác triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi  “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 29, năm 2024
25    30/10/2023    3167    3167/SVHTTDL-TDTT    V/v tập trung vận động viên môn Kurash
26    30/10/2023    3166    3166/TB-SVHTTDL    Thông báo về việc không tổ chức Giải Vô địch Đẩy gậy, Kéo co tỉnh Bình Phước năm 2023
27    30/10/2023    3165    3165/SVHTTDL-TDTT    V/v thuận chủ trương ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng vận động viên
28    30/10/2023    3164    3164/SVHTTDL-VH    Tiếp nhận thông báo thực hiện quảng cáo của Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu
29    30/10/2023    3163    3163/SVHTTDL-DL    V/v phân tích tình hình du lịch thông qua lưu trú
30    30/10/2023    3162    3162/SVHTTDL-VH    V/v phối hợp rà soát Danh nhân
31    29/10/2023    97    97/GM-SVHTTDL    Thư mời Dự tiệc chia tay cán bộ nghỉ hưu theo chế độ (Nhờ Văn thư lấy Giấy mời của đơn vị mình giùm. Xin cảm ơn)
32    27/10/2023    3160    3160/BC-SVHTTDL    "BÁO CÁO TUẦN 43 NĂM 2023
(Từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023)"
33    27/10/2023    315900%    3159/SVHTTDL-DL    V/v cung cấp tài liệu quảng bá, giới thiệu thông tin sản phẩm
34    27/10/2023    3158    3158/SVHTTDL-DL    V/v góp ý dự thảo Đề án (lần 2)
35    27/10/2023    3157    3157/SVHTTDL-DL    V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế
36    27/10/2023    3156    3156/SVHTTDL-VH    V/v ý kiến về khu vực xin chủ trương thăm dò vàKTKS sét gạch ngói tại xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp
37    27/10/2023    3155    3155/SVHTTDL-VP    V/v ý kiến góp ý xây dựng Kế hoạch phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2030 tầm nhìn đến năm 2050
38    27/10/2023    3154    3154/SVHTTDL-VP    V/v tổng hợp kinh phí thực hiện các mô hình của Đề án 06
39    27/10/2023    3153    3153/SVHTTDL-VH    V/v ý kiến về khu vực xin chủ trương đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh
40    27/10/2023    3152    3152/SVHTTDL-VP    V/v thẩm định kinh phí cử đội tuyển đi tham dự giải Vô địch Boxing toàn quốc năm 2023
41    27/10/2023    3151    3151/SVHTTDL-VH    Báo cáo Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định bổ sung danh mục Ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
42    27/10/2023    3150    3150/SVHTTDL-VH    V/v góp ý dự thảo Thông tư
43    27/10/2023    3149    3149/QĐ-SVHTTDL    "QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập đội tuyển tham dự giải Việt dã -Leo núi Chứa Chan truyền thống huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai mở rộng lần thứ XXII năm 2023"
44    27/10/2023    3148    3148/SVHTTDL-VP    V/v đề nghị hỗ trợ lực lượng Công an bảo vệ các giải thể thao
45    27/10/2023    3147    3147/SVHTTDL-VP    V/v đề nghị hỗ trợ lực lượng y tế phục vụ các giải thể thao
46    27/10/2023    3146    3146/SVHTTDL-VH    Tiếp nhận thông báo thực hiện quảng cáo của Công ty TNHH quảng cáo Thanh Niên
47    27/10/2023    3145    3145/TTR-SVHTTDL    "Tờ trình Về việc xin chủ trương kiện toàn chức danh
lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch"
48    27/10/2023    3144    3144/QĐ-SVHTTDL    "QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử đội tuyển tham dự giải Vô địch vận động viên xuất sắc JuJitsuquốc gia năm 2023"
49    27/10/2023    3143    3143/SVHTTDL-TTR    V/v tăng cường thực hiện công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
50    27/10/2023    3142    3142/SVHTTDL-VP    V/v góp ý dự thảo hồ sơ trình UBND tỉnh ủy quyền giải quyết TTHC
51    26/10/2023    3141    3141/SVHTTDL-VP    V/v gửi báo cáo và đề án
52    26/10/2023    3140    3140/SVHTTDL-VP    V/v khen thưởng tổng kết Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc
53    26/10/2023    3138    3138/SVHTTDL-VH    V/v cho ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch tổ chức tuyển chọn ca khúc tiêu biểu về tỉnh Bình Phước
54    26/10/2023    313700%    3137/SVHTTDL-VP    Báo cáo tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 phục vụ cho kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm
55    26/10/2023    3136    3136/SVHTTDL-VP    V/v tăng cường sử dụng chữ ký số, phát hành văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước
56    26/10/2023    3135    3135/SVHTTDL-VH    V/v phối hợp, hỗ trợ chương trình biểu diễn nghệ thuật
57    26/10/2023    3134    3134/SVHTTDL-VH    V/v phúc đáp đề nghị của Hội nữ Doanh nhân tỉnh Bình Phước
58    26/10/2023    3133    3133/SVHTTDL-DL    V/v tham gia chương trình tập huấn,hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn du lịchASEAN năm 2023
59    25/10/2023    3132    3132/KXD-SVHTTDL    Điều lệ Giải Vô địch Bóng đá 5 người, 7 người tỉnh Bình Phước năm 2023
60    25/10/2023    3131    3131/SVHTTDL-VP    V/v góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nội dung và mức chi hỗ trợ thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2025
61    25/10/2023    3130    3130/SVHTTDL-VP    V/v tập huấn hướng dẫn viết, biên tập tin bài, thiết kế infographic, quản trị Trang thông tin điện tử
62    25/10/2023    3129    3129/SVHTTDL-VH    V/v góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
63    25/10/2023    3128    3128/SVHTTDL-VH    "V/v báo cáo số liệu phim truyện
Việt Nam sản xuất và phim truyện
nhập khẩu"
64    25/10/2023    3127    3127/TTR-SVHTTDL    "TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh"
65    25/10/2023    3126    3126/SVHTTDL-VH    Tiếp nhận thông báo thực hiện quảng cáo của Công ty TNHH quảng cáo Thanh Niên
66    25/10/2023    3125    3125/GTTL-SVHTTDL    Giấy thôi trả lương (Ngô Hùng Vĩ)
67    25/10/2023    3124    3124/SVHTTDL-TDTT    V/v đăng ký lịch làm việc
68    25/10/2023    312300%    3123/SVHTTDL-TDTT    V/v về việc ban hành kế hoạch
69    25/10/2023    3122    3122/QĐ-SVHTTDL    Quyết định v/v thành lập Ban Trọng tài làm nhiệm vụ tại Giải Vô địch Bóng đá 5 người, 7 người tỉnh Bình Phước năm 2023
70    25/10/2023    3121    3121/SVHTTDL-TDTT    "V/v giới thiệu thành viên tham gia BTC Trung ương giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”,
lần thứ 29, năm 2024"
71    25/10/2023    3120    3120/SVHTTDL-TDTT    V/v đề nghị bảo trợ thông tin giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 29,  năm 2024
72    25/10/2023    3119    3119/KH-SVHTTDL    Kế hoạch triển khai tuyên truyền Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn II (2023-2030) trên địa bàn tỉnh, năm 2023
73    25/10/2023    3118    3118/QĐ-SVHTTDL    Quyết định v/v thành lập Ban Tổ chức Giải Vô địch Bóng đá 5 người, 7 người tỉnh Bình Phước năm 2023
74    25/10/2023    3117    3117/TTR-SVHTTDL    "TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu,
có thành tích xuất sắc năm 2023"
75    25/10/2023    3116    3116/SVHTTDL-VP    "TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị tặng thưởng Bằng khencủa Chủ tịch UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT năm 2023"
76    24/10/2023    3114    3114/KH-SVHTTDL    Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyên đề: Xây dựng và số hóa thông tin, tài liệu thuyết minh về các di tích văn hóa, lịch sử, điểm du lịch sinh thái và làng nghề truyền thống... gắn với du lịch nông thôn để tích hợp lên Cổng du lịch thông tỉnh Bình Phước
77    24/10/2023    3113    3113/SVHTTDL-DL    V/v cho ý kiến dự thảo Thông tư
78    24/10/2023    3112    3112/SVHTTDL-VP    V/v thay thế thành viên dự Chương trình đối thoại với thanh niên
79    24/10/2023    3111    3111/SVHTTDL-TDTT    V/v thuận chủ trương ký hợp đồng vận động viên
80    24/10/2023    3110    3110/SVHTTDL-TDTT    V/v thuận chủ trương thanh lý hợp đồng vận động viên
81    24/10/2023    3109    3109/TTR-SVHTTDL    Tờ trình về việc xin đăng cai tổ chức Vòng chung kết nữ Giải Vô địch Bóng chuyền quốc gia năm 2024
82    24/10/2023    3108    3108/SVHTTDL-VP    V/v góp ý về phương án xắp xếplại,xử lý nhà, đất tiếp tục sử dụng trên địa bàn thị xã Bình Long
83    24/10/2023    3107    3107/SVHTTDL-TDTT    V/v góp ý Kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cấp tỉnh năm 2024
84    24/10/2023    3106    3106/SVHTTDL-TDTT    V/v giao hữu Bóng đá với Trạm kiểm soát cửa khẩu -Lối mở Tuần Lung tỉnh Tbong Kh’mum
85    24/10/2023    3105    3105/BC-SVHTTDL    "BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của ngành Văn hóa, thể thao và du lịch"
86    23/10/2023    3104    3104/SVHTTDL-TTR    "V/v triển khai thực hiện Nghị định số 59/2023/NĐCP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở"
87    23/10/2023    3103    3103/SVHTTDL-TTR    "V/v gửi tài liệu tuyên truyền về 02 dự án luật
do Bộ Công an chủ trì soạn thảo"
88    23/10/2023    3102    3102/SVHTTDL-VH    V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về phòng chống mua bán người
89    23/10/2023    3101    3101/SVHTTDL-VP    "V/v TĐKP Tổ chức giải Vô địch
Đẩy gậy, Kéo co tỉnh Bình Phước
 năm 2023"
90    23/10/2023    3100    3100/QĐ-SVHTTDL    Quyết định bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo  (Nguyễn Anh Tuấn)
91    23/10/2023    3099    3099/SVHTTDL-VP    V/v báo cáo kết quả Tổ chức Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Phước năm 2023
92    23/10/2023    3098    3098/TB-SVHTTDL    Thông báo kết luận của GĐ.SVHTTDL Trần Văn Chung tại cuộc họp các đơn vị báo cáo giải trình và thống nhất phương án khắc phục những thiếu sót theo báo cáo của Tổ Kiểm tra Đề án số hóa Thư viện tỉnh
93    23/10/2023    3098    3098/SVHTTDL-VH    V/v góp ý dự thảo Kế hoạch
94    23/10/2023    3097    3097/SVHTTDL-VH    V/v thẩm định dự thảo Quyết định
95    23/10/2023    3096    3096/SVHTTDL-VH    Tiếp nhận thông báo đoàn người thực hiện quảng cáo của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Linh
96    23/10/2023    3095    3095/SVHTTDL-VH    Tiếp nhận thông báo thực hiện quảng cáo của Công ty TNHH SX-TM-QC-DV mạng Quốc tế H.T.D
97    23/10/2023    3094    3094/SVHTTDL-VH    Tiếp nhận thông báo thực hiện quảng cáo của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Bình Minh
98    23/10/2023    3093    3093/SVHTTDL-VH    Tiếp nhận thông báo thực hiện quảng cáo của Công ty TNHH quảng cáo Thanh Niên
99    23/10/2023    3092    3092/SVHTTDL-VH    Tiếp nhận thông báo thực hiện quảng cáo của Công ty TNHH TMDV và Quảng cáo Chơn Mỹ
100    23/10/2023    3091    3091/SVHTTDL-VP    V/v  báo cáo xin vắng dự họp ngày 24-10
101    22/10/2023    3090    3090/SVHTTDL-VP    "V/v báo cáo xin vắng
dự Hội nghị cán bộ chủ chốt"
102    21/10/2023    3089    3089/SVHTTDL-VP    CV thẩm định kinh phí cử đội tuyển tham dự giải Điền kinh quốc gia năm 2023
103    21/10/2023    3088    3088/SVHTTDL-VP    V/v TĐKP tổ chức Giải Vô địch Bóng chuyền tỉnh Bình Phước năm 2023
104    21/10/2023    3087    3087/SVHTTDL-VP    V/v góp  ý dự thảo phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đồng Xoài đến năm 2040
105    21/10/2023    3086    3086/SVHTTDL-VH    V/v góp ý dự thảo Chỉ đạo của UBND tỉnh về nông thôn mới
106    21/10/2023    3085    3085/SVHTTDL-VP    V/v  góp ý đề  xuất  điều  chỉnh  các  chỉ tiêu,  mục  tiêu  về xây  dựng  nông  thôn mới giai  đoạn  2021-2025  được  Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết địnhsố 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022
107    21/10/2023    3084    3084/SVHTTDL-VP    V/v phối hợp báo cáo hoạt động sản xuất kinh  doanh,  đầu  tư  và  hoạt  động  xuất nhập khẩu
108    21/10/2023    3083    3083/SVHTTDL-VP    V/v  góp ý dự quyết  định quy  định về quản lý và phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
109    20/10/2023    3082    3082/QĐ-SVHTTDL    Quyết định về việc thôi phân công nhiệm vụ cho viên chức (Trần Tấn Tâm)
110    20/10/2023    3081    3081/BC-SVHTTDL    "BÁO CÁO TUẦN 42 NĂM 2023
(Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 22/10/2023)"
111    20/10/2023    3080    3080/QĐ-SVHTTDL    Quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo (Ngô Hùng Vĩ)
112    20/10/2023    3079    3079/BC-SVHTTDL    "BÁO CÁO
Công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 10
Phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2023"
113    20/10/2023    3078    3078/SVHTTDL-VP    "V/v thẩm định kinh phí
hoạt động công tác thanh tra"
114    20/10/2023    3077    3077/SVHTTDL-VP    "V/v thẩm định kinh phí
tham dự Hội nghị tại Vũng Tàu"
115    20/10/2023    3076    3076/SVHTTDL-VP    "V/v phân công nhiệm vụ cho viên chức
và ký hợp đồng lao động"
116    20/10/2023    3075    3075/SVHTTDL-VP    "V/v xây dựng dự thảo quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của đơn vị"
117    20/10/2023    3074    3074/SVHTTDL-VP    V/v đề nghị hỗ trợ phòng họp Hội nghị tổng kết Nghị định 21/2015/NĐ-CP
118    20/10/2023    3073    3073/SVHTTDL-VP    V/v cử đại diện tham gia Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường tại di sản thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023
119    20/10/2023    3072    3072/QĐ-SVHTTDL    Quyết định về việc cử công chức, viên chức đi học lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng
120    20/10/2023    3071    3071/QĐ-SVHTTDL    Quyết định về việc cử công chức, viên chức đi học lớp chuyên viên
121    20/10/2023    3070    3070/QĐ-SVHTTDL    Quyết định về việc cử công chức, viên chức đi học lớp chuyên viên chính
122    19/10/2023    3069    3069/BC-SVHTTDL    "BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND
ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật
về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2023"
123    19/10/2023    3068    3068/SVHTTDL-DL    Thông báo Lớp tập huấn “Nâng cao kiến thức về du lịch  nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước”
124    19/10/2023    3067    3067/SVHTTDL-VP    Báo cáo Kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06_CP tháng 9 phương hướng nhiệm vụ tháng 10
125    19/10/2023    96    96/GM-SVHTTDL    Giấy mời tham gia giảng dạy Lớp tập huấn “Nâng cao kiến thức về du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước”
126    18/10/2023    3066    3066/TTR-SVHTTDL    "Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
về xây dựng và phát triển văn hóa, con người tỉnh Bình Phước
trong giai đoạn mới"
127    18/10/2023    3065    3065/BC-SVHTTDL    "BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác an toàn giao thông tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11"
128    18/10/2023    3064    3064/SVHTTDL-VH    Tiếp nhận thông báo thực hiện quảng cáo của Công ty TNHH MTV Xây dựng Sản xuất Thương mại Dịch vụ Cơ khí Quang Khang
129    18/10/2023    3063    3063/BC-SVHTTDL    "BÁO CÁO
Kết quả thực hiện hoạch 224/KH-UBND về thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố"
130    18/10/2023    3062    3062/SVHTTDL-VH    V/v góp ý dự thảo Thông tư
131    18/10/2023    3061    3061/SVHTTDL-VH    V/v ý kiến về chủ trương mở rộng diện tích Trường bắn Đoàn Kết, huyện Bù Đăng
132    18/10/2023    3060    3060/BC-SVHTTDL    "BÁO CÁO
Tổng kết Năm an toàn giao thông - 2023"
133    18/10/2023    3059    3059/BC-SVHTTDL    Báo cáo xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước trong giai đoạn mới
134    18/10/2023    3059    3059/SVHTTDL-VH    "V/v phối hợp, hỗ trợ thực hiện
chương trình biểu diễn nghệ thuậ"
135    18/10/2023    3058    3058/BC-SVHTTDL    "BÁO CÁO
Giải trình, tiếp thu ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết
của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước trong giai đoạn mới"
136    18/10/2023    3058    3058/SVHTTDL-VH    "V/v phối hợp cung cấp số liệu phim
truyện Việt Nam sản xuất và phim
truyện nhập khẩu"
137    18/10/2023    3057    3057/SVHTTDL-DL    "V/v cung cấp các hồ sơ có liên quan đến
công tác in ấn bộ tài liệu quảng bá du lịch"
138    17/10/2023    3056    3056/SVHTTDL-VP    V/v TĐKP Đăng cai tổ chức Giải Võ Cổ truyền các tỉnh Miền Đông Nam Bộ mở rộng, năm 2023
139    17/10/2023    3055    3055/SVHTTDL-VP    V/v thẩm định dự toán kinh phí Cuộc thi Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2023
140    17/10/2023    3054    3054/SVHTTDL-TTR    "V/v ý kiến về dự thảo Luật
Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)"
141    17/10/2023    3053    3053/BC-SVHTTDL    Báo cáo Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 10 năm 2023
142    17/10/2023    3052    3052/SVHTTDL-VH    V/v cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức
143    17/10/2023    3051    3051/SVHTTDL-VP    V/v hướng dẫn khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích cao tại Hội thi múa không chuyên toàn quốc năm 2022
144    17/10/2023    3050    3050/SVHTTDL-VP    BÁO CÁO Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh
145    17/10/2023    3049    3049/SVHTTDL-VH    Tiếp nhận thông báo thực hiện quảng cáo của Công ty TNHH FMS - DDS
146    17/10/2023    3048    3048/SVHTTDL-VH    Tiếp nhận thông báo thực hiện quảng cáo của Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu
147    17/10/2023    3047    3047/SVHTTDL-VH    Tiếp nhận thông báo thực hiện quảng cáo của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Bình Minh
148    17/10/2023    95    95/TM-SVHTTDL    Dự lễ Khai giảng Lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện, nhân viên cứu hộ môn Bơi năm 2023 (nhờ VT lấy Thư mời của đv mình)
149    16/10/2023    3046    3046/SVHTTDL-VH    V/v góp ý Dự thảo Kế hoạch Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với  bạo lực trên cơ sở giới năm 2023
150    16/10/2023    3045    3045/SVHTTDL-VH    Tiếp nhận thông báo thực hiện quảng cáo của Công ty TNHH MTV TMDV Thiên Phú Lộc (lấy bản này)
151    16/10/2023    3044    3044/SVHTTDL-VH    V/v tham gia sự kiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam năm 2023
152    16/10/2023    3043    3043/SVHTTDL-VP    V/v thẩm định kinh phí Tham gia chương trình Nghệ thuật Trao đổi suất diễn Bình Phước - Đăk Nông năm 2023
153    16/10/2023    3042    3042/SVHTTDL-VP    V/v thẩm định kinh phí thực hiện các hoạt động lĩnh vực du lịch (lần 7/2023)
154    16/10/2023    3041    3041/TTR-SVHTTDL    Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người tỉnh Bình Phước
155    14/10/2023    3039    3039/BC-SVHTTDL    Báo cáo kết quả triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển KT-XH giữa TP. Hồ Chí Minh với tỉnh Bình Phước
156    14/10/2023    3038    3038/SVHTTDL-DL    V/v tham gia tập huấn cán bộ quản lý lữ hành và hướng dẫn du lịch
157    13/10/2023    3037    3037/BC-SVHTTDL    "BÁO CÁO TUẦN 41 NĂM 2023
(Từ ngày 09/10/2023 đến ngày 15/10/2023)"
158    13/10/2023    3036    3036/BC-SVHTTDL    "BÁO CÁO
Kết quả rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện nguồn vốn Dự án 6 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2022-2023"
159    13/10/2023    3035    3035/QĐ-SVHTTDL    "QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn tham gia Chương trình nghệ thuật
trao đổi suất diễn giữa tỉnh Bình Phước - tỉnh Đăk Nông năm 2023"
160    13/10/2023    3034    3034/SVHTTDL-VH    V/v triển khai tuyên truyền về Tiêu chí Văn hóa giao thông đường bộ
161    13/10/2023    3033    3033/BC-SVHTTDL    Báo cáo xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước
162    13/10/2023    3032    3032/SVHTTDL-VH    Tiếp nhận thông báo thực hiện quảng cáo của Công ty TNHH quảng cáo Thanh Niên
163    13/10/2023    3031    3031/SVHTTDL-VH    Tiếp nhận thông báo thực hiện quảng cáo của Công Ty TNHH Kotler Việt Nam
164    13/10/2023    3030    3030/SVHTTDL-VH    "V/v tuyên truyền Đại hội XIII
Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ
2023 -2028"
165    13/10/2023    3029    3029/SVHTTDL-VH    V/v thống nhất lót đá sân di tích
166    13/10/2023    3028    3028/SVHTTDL-VP    "V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định
danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi
vị trí công tác đối với công chức, viên
chức tại cơ quan tài chính ở địa phương"
167    13/10/2023    3027    3027/SVHTTDL-VP    "V/v lập danh sách cán bộ, công chức tham
gia tập huấn nâng cao năng lực giám sát,
đánh giá thực hiện Dự án 6 thuộc Chương
trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi"
168    13/10/2023    3026    3026/BC-SVHTTDL    Báo cáo triển khai thực hiện phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
169    13/10/2023    3025    3025/BC-SVHTTDL    Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước
170    12/10/2023    3024    3024/BC-SVHTTDL    "Báo cáo kết quả khảo sát Dự án: Xây dựng và số hóa thông tin, tài liệu 
thuyết minh về các di tích văn hóa, lịch sử, điểm du lịch sinh thái 
và làng nghề truyền thống gắn với du lịch nông thôn"
171    12/10/2023    3023    3023/QĐ-SVHTTDL    Quyết định tuyển dụng nhân viên hợp đồng (Nguyễn Thị Thanh Tuyền)
172    12/10/2023    3022    3022/QĐ-SVHTTDL    Quyết định về việc cho nhân viên nghỉ việc chữa bệnh (Huỳnh Văn Huệ)
173    12/10/2023    3021    3021/QĐ-SVHTTDL    Quyết định về việc cho nhân viên nghỉ việc không lương để chữa bệnh (Vũ Thị Ngọc Hà)
174    12/10/2023    3020    3020/SVHTTDL-VH    "TỜ TRÌNH
Ban hành Kế hoạch tổ chức
tuyển chọn ca khúc tiêu biểu về tỉnh Bình Phước"
175    12/10/2023    3019    3019/BC-SVHTTDL    "BÁO CÁO
Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP
ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong
thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính"
176    12/10/2023    3018    3018/SVHTTDL-VP    "V/v cử công chức, viên chức tham gia tập
huấn trên nền tảng đào tạo trực tuyến mở
(MOOC)"
177    12/10/2023    3017    3017/QĐ-SVHTTDL    Quyết định thành lập Đoàn tham gia hoạt động sự kiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam năm 2023
178    12/10/2023    3016    3016/SVHTTDL-DL    V/v công bố Danh mục 28 điểm chụp ảnh 3600/3D vào bản đồ du lịch thực tế ảo tăng cường lên Cổng du lịch thông minh tỉnh Bình Phước năm 2023
179    12/10/2023    3015    3015/SVHTTDL-VP    V/v thực hiện công tác bàn giao
180    12/10/2023    3014    3014/SVHTTDL-VP    "V/v ý kiến theo tinh thần
Công văn số 3499/STC-GCS"
181    12/10/2023    3013    3013/SVHTTDL-VP    "V/v góp ý dự thảo Tờ trình của UBND
tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND
tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung
Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND ngày
12/7/2022 của HĐND tỉnh"
182    12/10/2023    3012    3012/SVHTTDL-VP    "V/v thẩm định kinh phí cử đội tuyển
tham dự giải Vovinam tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu mở rộng năm 2023 (Cụm thi
đua miền Đông Nam Bộ"
183    12/10/2023    3011    3011/SVHTTDL-VP    "V/v thẩm định kinh phí cử đội tuyển
Cờ tướng tham dự giải Vô địch
Cờ tướng thế giới năm 2023"
184    12/10/2023    3010    3010/SVHTTDL-VH    "V/v ý kiến thẩm định Tiêu chí số 06 – Văn
hóa đối với hồ sơ thẩm định công nhận xã
Phú Nghĩa huyện Bù Gia Mập đạt chuẩn
xã nông thôn mới nâng cao 2022"
185    12/10/2023    3009    3009/SVHTTDL-TDTT    "V/v ban hành Thư mời giải Vô địch quốc
gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao
Bà Rá” lần thứ 29, năm 2024"
186    12/10/2023    3008    3008/SVHTTDL-TDTT    "V/v mời cán bộ trợ giảng lớp tập huấn
chuyên môn cho người hướng dẫn tập
luyện, nhân viên cứu hộ môn Bơi năm 2023"
187    12/10/2023    3007    3007/SVHTTDL-TDTT    "V/v mượn dụng cụ tổ chức lớp tập huấn
chuyên môn cho người hướng dẫn tập
luyện, nhân viên cứu hộ môn Bơi năm 2023"
188    12/10/2023    3006    3006/SVHTTDL-VH    Tiếp nhận thông báo thực hiện quảng cáo của Công ty TNHH TMDV và Quảng cáo Chơn Mỹ
189    12/10/2023    3005    3005/SVHTTDL-VH    Tiếp nhận thông báo thực hiện quảng cáo của Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu
190    12/10/2023    3004    3004/SVHTTDL-VH    Tiếp nhận thông báo thực hiện quảng cáo của Công ty TNHH Xây dựng - Quảng cáo và Thương mại Xuân Bắc
191    12/10/2023    3003    3003/SVHTTDL-VH    V/v không tham gia Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống”
192    12/10/2023    3002    3002/SVHTTDL-VH    Tiếp nhận thông báo thực hiện quảng cáo của Công ty TNHH TMDV tư vấn và quảng cáo Hoàng Long
193    11/10/2023    3001    3001/SVHTTDL-TTR    "V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm
kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng
(LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và mô
phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ
pháp điển Việt Nam”"
194    11/10/2023    3000    3000/SVHTTDL-TTR    "V/v góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng
Luật Thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí (sửa đổi)"
195    11/10/2023    2999    2999/SVHTTDL-VP    "V/v bổ sung hệ số lương
 biên chế so với dự toán đầu năm"
196    11/10/2023    2998    2998/SVHTTDL-VP    "V/v thẩm định kinh phí
tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ
thanh tra chuyên ngành năm 2023"
197    11/10/2023    2997    2997/SVHTTDL-TTR    "V/v cử đại biểu tham dự Hội nghị
tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành"
198    11/10/2023    2996    2996/SVHTTDL-VP    V/v phối hợp báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
199    11/10/2023    2995    2995/BC-SVHTTDL    Báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ năm 2023 thực hiện Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” (Kỳ báo cáo từ ngày 11/9/2023 đến ngày 11/10/2023)
200    11/10/2023    2994    2994/SVHTTDL-DL    V/v thống kê, cung cấp thông tin, số liệu về cơ sở lưu trú du lịch
201    11/10/2023    2993    2993/SVHTTDL-DL    V/v giới thiệu thành viên tham gia Tổ giúp việc BCĐ cuộc vận động tỉnh
202    11/10/2023    2992    2992/QĐ-SVHTTDL    "QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh gói thầu: Đầu tư trang bị sách cho tủ sách cơ sở thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022"
203    11/10/2023    2991    2991/KH-SVHTTDL    Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023
204    11/10/2023    2990    2990/QĐ-SVHTTDL    "QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ kiểm tra máy móc, thiết bị của dự án: Đề án số hóa Thư viện tỉnh"
205    10/10/2023    2989    2989/SVHTTDL-VP    "V/v báo cáo thực hiện khắc phục
hạn chế, khuyết điểm theo kết luận số
453/KL-TTBNV ngày 24/7/2023 của
Thanh tra Bộ Nội vụ"
206    10/10/2023    2988    2988/BC-SVHTTDL    "BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015
(được sửa đổi, bổ sung năm 2019)"
207    10/10/2023    2987    2987/SVHTTDL-VP    Kế hoạch Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh Bình Phước
208    10/10/2023    2986    2986/SVHTTDL-VH    "V/v phối hợp, hỗ trợ thành lập Đoàn
tham gia sự kiện văn hóa năm 2023"
209    10/10/2023    2985    2985/SVHTTDL-VH    Tiếp nhận thông báo thực hiện quảng cáo của Công ty TNHH TMQC Tân Hoàng Long
210    10/10/2023    2984    2984/SVHTTDL-VH    "V/v tham gia cuộc thi ca khúc hữu nghị
Việt – Nhật “Tomodachi – Tình bạn”"
211    10/10/2023    2983    2983/SVHTTDL-VH    Chấp thuận Doanh nghiệp tư nhân Đoàn Ca nhạc Cải lương Hương Biển tổ chức biểu diễn nghệ thuật
212    10/10/2023    2982    2982/SVHTTDL-VH    Chấp thuận Doanh nghiệp tư nhân Đoàn Nghệ thuật Sắc Màu Thời Gian tổ chức biểu diễn nghệ thuật
213    10/10/2023    2981    2981/SVHTTDL-VH    "V/v góp ý dự thảo Thông tư của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch"
214    10/10/2023    2980    2980/SVHTTDL-VP    "V/v hỗ trợ kinh phí cho Đoàn
nghệ nhân M’nông tỉnh Bình Phước"
215    10/10/2023    2979    2979/SVHTTDL-VP    "V/v phối hợp báo cáo tình hình thực hiện
chính sách đối với đồng bào DTTS
vùng biên giới"
216    10/10/2023    94    94/GM-SVHTTDL    Dự Lễ bế mạc giải vô địch bóng chuyền U23 quốc gia
217    09/10/2023    2978    2978/SVHTTDL-VH    V/v xem xét, giải quyết kinh phíphối hợp phục vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh
218    09/10/2023    2977    2977/BC-SVHTTDL    "BÁO CÁO
Kết quả triển khai xây dựng 03 tua du lịch nội tỉnh (mẫu) theo Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh"
219    09/10/2023    2976    2976/SVHTTDL-TDTT    V/v phúc đáp Công văn số 46/VHTT ngày 25/8/2023 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bù Đốp
220    09/10/2023    2975    2975/QĐ-SVHTTDL    Quyết định v/v thành lập Ban Tổ chức Giải Vô địch Đẩy gậy, Kéo co tỉnh Bình Phước năm 2023
221    09/10/2023    2974    2974/SVHTTDL-TDTT    V/v bổ sung hồ sơ xã hội hóa câu lạc bộ Bóng đá Bình Phước
222    09/10/2023    2973    2973/SVHTTDL-TTR    V/v ý kiến dự thảo Quyết định ủy quyền cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép hoạt động vụ việc làm
223    09/10/2023    2972    2972/SVHTTDL-TTR    V/v triển khai thực hiện tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá
224    09/10/2023    2971    2971/BC-SVHTTDL    "Kết quả thực hiện giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
(Kỳ báo cáo: từ ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến ngày 06 tháng 10 năm 2023)"
225    09/10/2023    2970    2970/SVHTTDL-VP    V/v góp ý dự thảo Công văn của UBND tỉnh về rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức
226    09/10/2023    2969    2969/KH-SVHTTDL    Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn “Nâng cao kiến thức về du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước”
227    09/10/2023    2968    2968/KH-SVHTTDL    Kế hoạch tham gia " Tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực - Du lịch Bình Dương" năm 2023
228    09/10/2023    2967    2967/SVHTTDL-TTR    V/v ý kiến về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi)
229    09/10/2023    2966    2966/SVHTTDL-TTR    V/v phối hợp góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ
230    09/10/2023    2965    2965/SVHTTDL-TTR    V/v ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)
231    09/10/2023    2964    2964/SVHTTDL-TTR    V/v Ý kiến của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Thành viên UBND tỉnh đối với dự thảo Quyết định Quy định mức chi hỗ trợ đào tạo nghề dưới 03 tháng cho 26 ngành, nghề phi nông nghiệp trong lĩnh vực GDNN
232    09/10/2023    2963    2963/BC-SVHTTDL    BÁO CÁO Tình hình kết quả thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
233    09/10/2023    2962    2962/SVHTTDL-VP    V/v cử cán bộ, công chức tham gia tập huấn nâng cao năng lực giám sát, đánh giá thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền nú
234    09/10/2023    2961    2961/SVHTTDL-VP    V/v thẩm định kinh phí cử đội tuyển đitập huấn và tham dự giải Vô địch Boxingt oàn quốc năm 2023
235    09/10/2023    2960    2960/TB-SVHTTDL    Thông báo Phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức Cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ V, năm 2023
236    09/10/2023    2959    2959/SVHTTDL-VH    V/v góp ý dự thảo Thông tư
237    09/10/2023    2958    2958/SVHTTDL-TDTT    V/v chuyển trường cho vận động viên
238    09/10/2023    2957    2957/SVHTTDL-TDTT    V/v hỗ trợ trong công tác tập luyện, thi đấu của Câu lạc bộ Bóng đá Trường Tươi Bình Phước
239    09/10/2023    2956    2956/SVHTTDL-VH    V/v góp ý dự thảo Thông tư
240    09/10/2023    2955    2955/SVHTTDL-VP    V/v góp ý về phương án xắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn huyện Bù Gia Mập
241    09/10/2023    2954    2954/SVHTTDL-TDTT    "V/v thuận chủ trương
thanh lý hợp đồng vận động viên"
242    09/10/2023    2953    2953/ĐL-SVHTTDL    Điều lệ Giải Vô địch Đẩy gậy, Kéo co tỉnh Bình Phước năm 2023
243    09/10/2023    2952    2952/SVHTTDL-TDTT    "V/v báo cáo kết quả triển khai các Kế hoạch
của UBND tỉnh năm 2023"
244    09/10/2023    2951    2951/QĐ-SVHTTDL    Quyết định v/v thành lập Ban Trọng tài làm nhiệm vụ tại Giải Vô địch Đẩy gậy, Kéo co tỉnh Bình Phước năm 2023
245    09/10/2023    2950    2950/QĐ-SVHTTDL    Quyết định v/v thành lập Ban Trọng tài làm nhiệm vụ tại Giải Vô địch Bóng chuyền tỉnh Bình Phước năm 2023
246    09/10/2023    2949    2949/SVHTTDL-VH    "V/v tham mưu giải quyết kiến nghị của
Ban Liên lạc truyền thống Cục Hậu cần
Miền B2 - QK7"
247    09/10/2023    2948    2948/SVHTTDL-VH    "V/v tổ chức triển khai thực hiện Tuần lễ
hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023"
248    09/10/2023    2947    2947/BC-SVHTTDL    "BÁO CÁO TUẦN 40 NĂM 2023
(Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023)"
249    09/10/2023    2946    2946/SVHTTDL-VP    "V/v báo cáo xin vắng tham gia diễn tập
khu vực phòng thủ"
250    06/10/2023    2945    2945/SVHTTDL-VH    Tiếp nhận thông báo thực hiện quảng cáo Công ty TNHH MTV Kim Thanh Bình Phước
251    06/10/2023    2944    2944/SVHTTDL-VH    Tiếp nhận thông báo thực hiện quảng cáo của Công ty TNHH quảng cáo Thanh Niên
252    06/10/2023    2943    2943/SVHTTDL-VH    V/v phối hợp, hỗ trợ việc tổ chức tham gia sự kiện văn hóa năm 2023
253    06/10/2023    2942    2942/SVHTTDL-VP    V/v phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
254    06/10/2023    2941    2941/SVHTTDL-TTR    V/v góp ý dự thảo Kế hoạch
255    06/10/2023    2940    2940/QĐ-SVHTTDL    Quyết định v/v thành lập Ban Tổ chức Giải Vô địch Bóng chuyền tỉnh Bình Phước năm 2023
256    06/10/2023    2939    2939/SVHTTDL-TTR    V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ thông tin báo cáo của  ngành Thanh tra
257    06/10/2023    2938    2938/SVHTTDL-VP    "KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở"
258    06/10/2023    2937    2937/SVHTTDL-VP    V/v TĐKP tham gia hoạt động sự kiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam năm 2023
259    06/10/2023    2936    2936/SVHTTDL-VH    Gửi các thành viên BCĐ các ngày lễ tỉnh đóng góp cho dự thảo Kế hoạch tổ chức các ngày lễ năm 2024
260    06/10/2023    2935    2935/SVHTTDL-VH    Tiếp nhận thông báo thực hiện quảng cáo của Công ty TNHH quảng cáo Thanh Niên
261    06/10/2023    2934    2934/SVHTTDL-VH    V/v bổ sung ý kiến  góp ý dự thảo Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh (lấy bản này)
262    06/10/2023    2933    2933/SVHTTDL-VH    Tiếp nhận thông báo thực hiện quảng cáo của Công ty TNHH TMDVQC Phát triển Thông Xanh
263    06/10/2023    2932    2932/SVHTTDL-VH    V/v phúc đáp đề nghị của Công ty Cổ phần CLB Bóng đá Trường Tươi Bình Phước
264    06/10/2023    2931    2931/SVHTTDL-VH    V/v phúc đáp đề nghị phối hợp tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy
265    05/10/2023    2930    2930/SVHTTDL-VP    V/v ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 20/3/2022
266    05/10/2023    2929    2929/SVHTTDL-TDTT    V/v góp ý Kế hoạch chi tiết và Quyết định thành lập các Tiểu ban giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 29, năm 2024
267   &nb

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 132 | lượt tải:42

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 973 | lượt tải:199

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1183 | lượt tải:215

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 781 | lượt tải:120

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1854 | lượt tải:261
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập27
  • Hôm nay6,634
  • Tháng hiện tại230,191
  • Tổng lượt truy cập9,157,552

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây