hoc tap bac

Lịch làm việc tuần 12/2023

Lịch làm việc tuần 12/2023

Số kí hiệu LLV 12/2023
Ngày ban hành 18/03/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 12 (từ ngày 20/3/2023 đến ngày 26/3/2023)
 
THỨ HAI ngày 20/3/2023:  
Sáng:    
  1/ 09h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp nghe Văn phòng báo cáo một số nội dung về công tác cán bộ.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Phó Bí thư Đảng ủy Dương Thị Thanh Vị, Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Nguyên Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng, Chuyên viên: Nguyễn Thị Anh Thư, Lê Văn Núi.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh
(1) 14h00 Chủ trì họp thống nhất phương án tổ chức giải Bình Phước Marathon quốc tế lần thứ nhất năm 2023.
 - Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Mời dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, Công an tỉnh, Sở Tài chính, UBND thị xã Phước Long, UBND huyện Bù Gia Mập (Giao phòng Quản lý TDTT tham mưu mời).
- Thành phần: Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh, chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền.
(2) 16h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp triển khai công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, lãnh đạo quản lý tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
THỨ BA ngày 21/3/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng Quý I/2023 (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ trực thuộc, Chủ tịch Công Đoàn cơ sở, Bí thư Chi Đoàn.
2/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Trưởng phòng Quản lý du lịch Nguyễn Văn Oai tham gia cùng đoàn khảo sát vị trí đề xuất kêu gọi đầu tư sân gôn trên địa bàn huyện Bù Đăng (Tập trung tại Sở Xây dựng lúc 07h00).
- Địa điểm: Huyện Bù Đăng.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 11/2023 nghe Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua: Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.
- Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp Tổ giúp việc Đề án tổng thể phát triển thể lực tầm vóc Người Việt Nam giai đoạn II (2023-2030) trên địa bàn tỉnh (Giao phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở .
- Mời dự: Thành viên Tổ giúp việc theo Quyết định số 369/QĐ-SVHTTDL ngày 15/02/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Giao phòng Quản lý TDTT mời).
- Thành phần: Lãnh đạo Phòng Quản lý TDTT, Chuyên viên Phan Vũ Phương.
4/ 16h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự
họp trực tuyến định kỳ nghe báo cáo tiến độ triển khai, giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
THỨ ngày 22/3/2023:  
Sáng:    
  1/ Bí thư Chi bộ Nguyễn Khắc Vĩnh
(1) 08h00 Chủ trì họp Chi ủy định kỳ tháng 3/2023.
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các chi ủy viên
(2) 08h30 Chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 3/2023 (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị trực tuyến “Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023”.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ 08h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung ủy quyền Đảng ủy viên Trần Tấn Tâm dự tập huấn, triển khai cài đặt, sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử (Cả ngày; khi đi mang theo thẻ Đảng viên để đăng nhập và máy tính xách tay).
- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
- Cùng dự: Đảng viên Trần Văn Luân.
4/ 07h15 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh dự Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong lực lượng CAND giai đoạn 2021 - 2030; Ngày chạy Olympic vì sức khở toàn dân năm 2023.
- Địa điểm: Sân chào cờ Công an tỉnh.
 
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, các Phó Giám đốc việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh họp chuyên môn giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp Sở
- Thành phần: Chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền và Trưởng đoàn các đơn vị tham dự.
 
THỨ NĂM ngày 23/3/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua Cuộc thi sáng tác, tuyển chọn ca khúc về tỉnh Bình Phước (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Mời dự: Đại diện lãnh đạo Hội VH-NT tỉnh (Giao phòng QLVH tham mưu mời).
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Sở, Phòng QLVH, Phòng QLDL, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung: các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp góp ý dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023 - 2025.
- Địa điểm: Hội trường B, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
3/  Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung ủy quyền Trưởng phòng Quản lý du lịch Nguyễn Thanh Sơn
(1) 14h00 Làm việc với các công ty du lịch lữ hành và khách sạn 1 sao trở lên tại thành phố Đồng Xoài (Giao phòng QLDL mời và chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý du lịch.
(1) 15h00 Làm việc với các hướng dẫn viên du lịch (Giao phòng QLDL mời và chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý du lịch.
 
THỨ SÁU ngày 24/3/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 10/2023 nghe Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua: Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.
- Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Ban Tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” tỉnh Bình Phước năm 2023.

- Địa điểm: Phòng họp Ban Dân vận Tỉnh ủy.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tham gia cùng Đoàn công tác của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh Đi công tác tại Bình Thuận dự Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.
 
THỨ BẢY ngày 25/3/2023:  
Tối:    
  2/ 19h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.
- Địa điểm: Tại NovaWorld Phan Thiết (xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).
 
CHỦ NHẬT ngày 26/3/2023:  
Sáng:    
  1/ 07h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Lễ Khai mạc Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Quảng trường 23/3
- Cùng dự: Các phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể công chức, viên chức, người lao động, Huấn luyện viên, VĐV, Ca sĩ, diễn viên thuộc Sở.
2/ 11h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự chương trình họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).

- Địa điểm: Khuôn viên trụ sở Huyện Đoàn Đồng Phú.

 
 
  Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.  
 
(Lịch này thay giấy mời)
 
TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 
Liên kết
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 218 | lượt tải:52

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 1074 | lượt tải:223

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1292 | lượt tải:232

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 876 | lượt tải:131

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 4205 | lượt tải:269
Thống kê
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay7,125
  • Tháng hiện tại241,839
  • Tổng lượt truy cập9,474,145
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây