hoc tap bac

Lịch làm việc tuần 13/2023

Lịch làm việc tuần 13/2023

Số kí hiệu LLV 13/2023
Ngày ban hành 24/03/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 13 (từ ngày 27/3/2023 đến ngày 31/3/2023)
 
 
THỨ HAI ngày 27/3/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa tham gia kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực tế mẫu phần mộ Liệt sĩ đã thi công mới (sau khi đã thống nhất chọn mẫu).
- Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Phước.
 
Chiều:    
   1Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp
(1) 14h00 Nghe Thanh tra Sở báo cáo nội dung Công văn số 921/UBND-TD ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh (Giao Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ, Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Dương Thị Thanh Vị, Đại diện lãnh đạo phòng QLVH, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trần Tấn Tâm, Chuyên viên: Nguyễn Ngọc Hồng, Phạm Thị Kim Kha.
(2) 15h30 Nghe Văn phòng báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị ký kết hợp tác 3 tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Chu Văn Phong và các thành phần khác có liên quan (nếu có giao Văn phòng thông báo).
 
THỨ BA ngày 28/3/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung
(1) 08h00 Dự họp xem xét đề nghị của Sở VH,TT&DL tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 15/3/2023 về việc chấp thuận tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu (Giao Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc Sở, Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật, Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương.
(2) 09h30 Dự họp triển khai một số nhiệm vụ thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc Sở.
2/ 10h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi làm việc với Công ty TNHH Du lịch Saco Travel: Họp bàn, thống nhất một số nội dung hỗ trợ tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch tại tỉnh Bình Phước, dự kiến diễn ra vào tháng 6/2023.
- Địa điểm: Tại Công ty TNHH Du lịch Saco Travel, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Cùng đi: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý du lịch.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Ủy viên UBND tỉnh dự Hội nghị UBND tỉnh trực tuyến với địa phương, nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2023; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; Tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 (3) Tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước quý I năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác tháng 3/2023.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ 14h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi làm việc với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group): Họp bàn, thống nhất một số nội dung hỗ trợ tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch tại tỉnh Bình Phước, dự kiến diễn ra vào tháng 6/2023.
- Địa điểm: Tại Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Cùng đi: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý du lịch.
3/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
 
THỨ ngày 29/3/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự Lễ ký kết hợp tác phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch giữa tỉnh Bình Phước với tỉnh Đắk Nông và tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025.
- Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và công chức, viên chức, nhân viên được phân công nhiệm vụ.
2/ 08h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật dự họp thông qua kết quả rà soát, tình hình chồng lấn các dự án trên quy hoạch bauxit.

- Địa điểm: Phòng họp Sở Công thương.
 
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.  
THỨ NĂM ngày 30/3/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp thông qua dự thảo Kế hoạch đầu tư xây dựng nền tản số 3D bảo tồn, quảng bá phát triển văn hóa, du lịch địa phương trên địa bàn thị xã Bình Long.
- Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã Bình Long.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung ủy quyền Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn
(1) 08h00 Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cho ý kiến chuyên môn đối với hồ sơ công nhận Điểm du lịch Suối đá Năm Thường và Điểm du lịch Sơn Long Field (giao phòng QLDL tham mưu mời tổ chức, cá nhân có liên quan và chuẩn bị nội dung)
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai và chuyên viên Phòng Quản lý du lịch.
(2) 09h00 Làm việc với liên doanh VNPT Bình Phước và Công ty Kim Khôi về việc thanh lý hợp đồng Cổng du lịch thông minh (giao phòng QLDL mời tổ chức và cá nhân có liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp Sở
- Thành phần: Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai và chuyên viên Phòng Quản lý du lịch; Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ; Chuyên viên Trần Văn Luân.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 18h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Khai mạc Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ I, năm 2023.

- Địa điểm: Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh.
 
THỨ SÁU ngày 31/3/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung theo ủy quyền của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh - Trưởng Ban Chỉ đạo: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 trên địa bàn tỉnh (Giao phòng QL TDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 và Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh, gồm các ông/bà: Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Anh Tuấn; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hồ Hải Thạch; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nông Hồng Thức; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Huỳnh Văn Minh; Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thụy Phương Thảo; Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mai Xuân Tuân.
- Thành phần: Phó Giám đốc Trần Thế Anh, Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì họp với phòng Quản lý văn hóa rà soát một số nội dung công việc.
- Địa điểm: Hội Trường Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và công chức phòng Quản lý văn hóa.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
4/ 08h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ dự Hội nghị tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.
- Địa điểm: Khách sạn Sen Việt, số 33 đường Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 
Chiều:    
  1/ 15h30 Bí thư Chi bộ Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì triển khai công tác cài đặt ứng dụng Sổ tay điện tử đảng viên (giao Văn phòng Sở, đảng vụ và đồng chí Trần Văn Luân sắp xếp Hội trường, máy chiếu).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Tất cả các đảng viên Chi bộ (Lưu ý: Đảng viên phải mang theo thẻ đảng viên, căn cước công dân để cài đặt).
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự kết nối giao thương cụm Đông Nam Bộ mở rộng; Hội thảo “Quản trị rủi ro và định hướng chiến lược trong môi trường kinh doanh mới”.

- Địa điểm: Nhà hàng Cọ Dầu, Khu du lịch Bửu Long, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 
 
  Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.  
 
(Lịch này thay giấy mời)
 
TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 
Liên kết
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 214 | lượt tải:52

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 1068 | lượt tải:222

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1288 | lượt tải:232

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 871 | lượt tải:131

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 3775 | lượt tải:269
Thống kê
  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay14,312
  • Tháng hiện tại221,893
  • Tổng lượt truy cập9,454,199
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây