hoc tap bac

Lịch làm việc tuần 20

Lịch làm việc tuần 20

Số kí hiệu LLV202021
Ngày ban hành 13/05/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 20 (từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021)
THỨ HAI ngày 17/5/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi kiểm tra việc khắc chữ trên bia đá cụm công trình điểm dừng chân trong hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
- Địa điểm: Tại điểm X-16, ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khánh thành Công viên Suối Cam và Lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ
- Địa điểm: Công viên Suối Cam, thành phố Đồng Xoài và Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng.
- Cùng đi: Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa.
THỨ BA ngày 18/5/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung:
(1) 08h00 Kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Địa điểm: Xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng.
(2) 09h30 Kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Địa điểm: Xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng.
2/ 08h15 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công bố Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số; công bố “100% dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Phước đạt mức độ 4” trên cổng dịch vụ công Quốc gia; khai trương tổng đài giải đáp thông tin dịch vụ công 1022.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị trường Chính trị tỉnh.
3/ 09h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung Làm việc với Công ty TNHH Truyền thông và sự kiện Sunrise (TP. Hồ Chí Minh) về việc tư vấn chuẩn bị các nội dung sơ kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ 2021 tại tỉnh Bình Phước (giao phòng Quản lý du lịch chuẩn bị nội dung báo cáo và mời các thành phần liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý du lịch.
4/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Bù Đăng.
- Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc với UBND thị xã Phước Long về công tác triển khai ĐH TDTT các cấp, công tác đăng cai các hoạt động thể thao cấp tỉnh và trao đổi nội dung giao đất cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh (giao phòng Quản lý TDTT phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: UBND thị xã Phước Long.
- Thành phần: Trưởng Phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ; Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Ngô Hùng Vĩ; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Vũ Đình Tứ; Chuyên viên phòng Quản lý TDTT.
3/ 15h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung Dự họp góp ý mô hình 03 bia đá tại 03 điểm di tích trên hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia HunSen do UBND huyện Lộc Ninh trình bày.
- Địa điểm: Sảnh trụ sở UBND tỉnh.
4/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ ngày 19/5/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung:
(1) 08h00 Kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Địa điểm: Xã Phước Tín, thị xã Phước Long.
(2) 09h30 Kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Địa điểm: Phường Sơn Giang, thị xã Phước Long.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung làm việc với Ủy ban bầu cử thị xã Phước Long.
- Địa điểm: UBND thị xã Phước Long.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 15h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tiếp và làm việc với Hiệp Hội du lịch Bình Dương (Phòng Quản lý du lịch chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý du lịch.
THỨ NĂM ngày 20/5/2021:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020 (giao phòng Quản lý du lịch chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở; Lãnh đạo phòng Quản lý du lịch; Chuyên viên Nguyễn Sơn Hà.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc với UBND thị xã Phước Long về việc giao đất cho Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1176/UBND-KT ngày 06/5/2021; Điều chỉnh diện tích đất ra khỏi quy hoạch di tích lịch sử núi Bà Rá theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại buổi họp ngày 20/4/2021 (giao phòng Quản lý du lịch và Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp C, UBND thị xã Phước Long.
- Thành phần: Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai, Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ, Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Vũ Đình Tứ.
THỨ SÁU ngày 21/5/2021:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc nghe phòng Quản lý văn hóa báo cáo: Dự thảo Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Dự thảo Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (giao phòng Quản lý văn hóa chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng, Trưởng phòng QLVH Nguyễn Nguyên Nhân, Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa; Chuyên viên: Trương Xuân Thành.
2/ 09h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi kiểm tra tiến độ công trình X16.

- Địa điểm: Tại điểm X16.
3/ 08h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ họp thẩm định phương án tiếp nhận, quản lý diện tích rừng và đất lâm nghiệp Khu di tích lịch sử Tà Thiết.
- Địa điểm: Phòng họp Chi cục Kiểm lâm.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ Sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc với Phòng Quản lý TDTT và Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh về dự kiến phương án chuẩn bị cho Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022; công tác hoạt động thể dục thể thao 06 tháng cuối năm 2021 (giao phòng Quản lý TDTT và Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và công chức Phòng Quản lý TDTT; Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh.
CHỦ NHẬT ngày 23/5/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung - Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh:
 (1) 06h30 Dự Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Địa điểm: Tại Khu phố Xuân Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài.
(2) 07h00 Trực công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Địa điểm: Phòng họp G - Văn phòng UBND tỉnh.
 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
   (Lịch này thay giấy mời)
                                                     TL. GIÁM ĐỐC
                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                   (đã ký)

                                                    Tô Văn Hoàng

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 
Liên kết
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 218 | lượt tải:52

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 1074 | lượt tải:223

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1292 | lượt tải:232

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 876 | lượt tải:131

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 4205 | lượt tải:269
Thống kê
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay7,005
  • Tháng hiện tại241,719
  • Tổng lượt truy cập9,474,025
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây