hoc tap bac

Lịch làm việc tuần 25/2024

Lịch làm việc tuần 25/2024

Số kí hiệu LLV 25/2024
Ngày ban hành 15/06/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 25 (từ ngày 17/6/2024 đến ngày 21/6/2024)

 
THỨ HAI ngày 17/6/2024:  
Sáng:    
  1/ 09h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì họp Hội ý Ban Giám đốc.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương (Báo cáo kết quả kiểm tra).
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2024.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
THỨ BA ngày 18/6/2024:  
Sáng:    
  1/ Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 23/2024, nội dung: (2) BCS đảng UBND tỉnh thông qua: (4) Dự thảo Báo cáo phục vụ xây dựng Chuyên đề 9 “Tuyên truyền giáo dục liêm chính thông qua hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật dưới góc độ quản lý nhà nước - Thực trạng và giải pháp”.
- Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp rút kinh nghiệm tổ chức Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ VII, năm 2024.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
4/ 07h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng QLVH dự Ngày hội Gia đình thành phố Đồng Xoài lần thứ X, năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
5/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa dự Ngày hội Gia đình thị xã Phước Long lần thứ XI, năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 23/2024 (tiếp), nội dung: 3) BCS đảng UBND tỉnh thông qua: (i) Các nội dung trình kỳ họp giữa năm và kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy.
- Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Ban Tổ chức triển khai công tác tuyển chọn ca khúc tiêu biểu về tỉnh Bình Phước (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật, Chuyên viên Trương Thị Mỹ Huệ.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành về việc phối hợp triển khai chuyên đề tốt nghiệp Khoa du lịch, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sứ giả văn hóa đọc, chủ đề “ Du lịch xanh - Thông minh”.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Cùng dự: Lãnh đạo phòng QLDL, Chuyên viên Phạm Thị Kim Kha.
 
THỨ ngày 19/6/2024:  
Sáng:    
  1/ Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh - Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội chủ trì họp Ban Tổ chức Ngày hội Gia đình tỉnh Bình Phước lần XIII, năm 2024 nghe Thành viên BTC báo cáo công tác chuẩn bị theo Kế hoạch 1319/KH-SVHTTDL ngày 14/5/2024 (Giao Phòng Quản lý văn hóa và các Thành viên dự họp chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định 1350/QĐ-SVHTTDL ngày 15/5/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tô Văn Hoàng; Chuyên viên Nguyễn Thị Dịu.

3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tham gia Chương trình Famtrip khảo sát, kết nối điểm đến du lịch tại Côn Đảo và các tỉnh, thành Vùng Đông Nam bộ (Từ ngày 19/6 đến hết ngày 21/6/2024).
- Địa điểm: Tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
4/ 08h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật chủ trì họp Trưởng đoàn, bốc thăm xếp lịch thi đấu Ngày hội Gia đình tỉnh Bình Phước lần XIII, năm 2024 (Giao Phòng Quản lý văn hóa chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Phó trưởng phòng Quản lý văn hóa Nguyễn Thị Ngọc Hoa; Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Cao Thế Hải - Tổ trưởng Tổ trọng tài; Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Lê Thị Hạnh, Phan Vũ Phương; Trưởng các đoàn tham gia Ngày hội.
 
Chiều:  
  1/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.  
THỨ NĂM ngày 20/6/2024:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh chủ trì họp kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ sau giám sát của Đoàn giám sát 118 (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Mời dự: Ông Trần Văn Chung - Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bà Dương Thị Thanh Vị - Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Giao Đảng vụ phối hợp Chánh Văn phòng Sở mời).
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.
2/ 07h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ làm việc với Đoàn kiểm tra về công tác bảo vệ Bí mật nhà nước (Giao Văn phòng chuẩn bị nội dung; Các phòng thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở rà soát các hồ sơ, trang thiết bị lưu trữ văn bản mật để đoàn kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị).

- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Đại diện lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thộc Sở; Chuyên viên: Trần Văn Luân, Lê Văn Núi, Nội Thị Hiếu.
3/ 07h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng QLVH dự Ngày hội gia đình thị xã Chơn Thành năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Chơn Thành.
 
Chiều:    
  1/ 14h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự họp mặt kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024).
 - Địa điểm: Khuôn viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.
2/ 15h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh thực hiện sưu tầm tài liệu, hình ảnh và hiện vật lịch sử, văn hóa các dân tộc tại tỉnh Bình Phước (Giao Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.
- Thành phần: Đại diện lãnh đạo phòng QLVH; Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nguyễn Sơn Hà; Lãnh đạo và viên chức phòng Nghiệp vụ Bảo tàng - Bảo tàng tỉnh.
 
THỨ SÁU ngày 21/6/2024:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng quý II năm 2024 (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư các Chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Bí thư Chi đoàn.
 
Chiều:    
 
1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì họp thông qua dự thảo Kế hoạch phân công triển khai thực hiện Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 14/5/2024 của UBND tỉnh (Giao Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, Trưởng các phòng thuộc Sở, Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Chuyên viên Lê Văn Năm.


* 15h30 ngày 18/6/2024 toàn thể công chức, nhân viên khối Văn phòng Sở dọn vệ sinh cơ quan.
 
  Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 
Liên kết
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 218 | lượt tải:52

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 1075 | lượt tải:223

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1292 | lượt tải:232

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 876 | lượt tải:131

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 4207 | lượt tải:269
Thống kê
  • Đang truy cập48
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm30
  • Hôm nay7,171
  • Tháng hiện tại241,885
  • Tổng lượt truy cập9,474,191
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây