hoc tap bac

Lịch làm việc tuần 26/2023

Lịch làm việc tuần 26/2023

Số kí hiệu LLV 26/2023
Ngày ban hành 23/06/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 26 (từ ngày 26/6/2023 đến ngày 02/7/2023)

 
THỨ HAI ngày 26/6/2023:  
Sáng:    
  1/  Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh tham gia học tập, nghiên cứu học phần I - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1) (Đến hết ngày 30/6/2023)
- Thời gian, địa điểm cụ thể: Theo Thông báo số 238-TB/BTCTU ngày 15/6/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
2/ 09h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Lễ Bế mạc Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2023.
- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bình Phước
 
Chiều:    
  1/ 15h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc về công tác cán bộ và sắp xếp bộ máy bên trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (Giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng Quản lý TDTT Vũ Đình Tứ chủ trì họp chuyên môn triển khai công tác tổ chức Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Phó Trưởng phòng QL TDTT Cao Thế Hải, Chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền và các thành phần khác có liên quan (Giao Phòng QLTDTT tham mưu mời).
 
THỨ BA ngày 27/6/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng QLVH dự Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.
- Địa điểm: Nhà khách T.78, số 145 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cùng dự: Chuyên viên phòng QLVH trực tiếp tham mưu.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng QLVH dự Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Nghị định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.
- Địa điểm: Nhà khách T.78, số 145 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
3/ 14h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp bàn thống nhất phương án giải quyết các kiến nghị của cử tri đối với Khu tái định cư Ga dưới Cáp treo núi Bà Rá (Giao Phòng QLDL chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Mời dự: Đại diện lãnh đạo: UBND thị xã Phước Long và Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Phước.
- Thành phần: Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai.
4/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ chủ trì họp chuyên môn giải vô địch Vovinam các lứa tuổi tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên; Đại diện Liên đoàn Vovinam tỉnh (Giao phòng QLTDTT mời), Huấn luyện viên trưởng môn Vovinam Huỳnh Minh Hải, Trưởng các đoàn tham dự giải.
 
THỨ ngày 28/6/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng QLVH dự Hội nghị đánh giá tác động về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” và Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.
- Địa điểm: Nhà khách T.78, số 145 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cùng dự: Trưởng Đoàn Ca múa nhạc Nguyễn Nguyên Nhân và Chuyên viên phòng QLVH trực tiếp tham mưu.
3/ 07h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng QLVH dự Ngày hội gia đình Việt Nam (28/6) huyện Phú Riềng năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường UBND xã Bù Nho.
 
Chiều:  
  1/ Bí thư Chi bộ Nguyễn Khắc Vĩnh
(1) 14h00 Chủ trì họp Chi ủy định kỳ tháng 6/2023 (Giao các chi ủy viên chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các chi ủy viên
(2) 14h30 Chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 6/2023 (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.
2/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước 6 tháng đầu năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường Cục Thông kê tỉnh Bình Phước.
 
THỨ NĂM ngày 29/6/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung tham gia cùng Đoàn của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đi khảo sát việc đề xuất thực hiện trưng bày hiện vật ngoài trời (Giao Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.
- Cùng đi: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tô Văn Hoàng.
2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ dự Lễ khai mạc Lớp phổ cập Bơi cho trẻ em năm 2023.
- Địa điểm: Huyện Bù Gia Mập
- Cùng dự: Phó Trưởng phòng QL TDTT Cao Thế Hải, Chuyên viên Phan Vũ Phương.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua Báo cáo Hội nghị văn hóa tỉnh Bình Phước (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
 
THỨ SÁU ngày 30/6/2023:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung -Thành viên BCĐ 515 tỉnh
(1) 08h00 Dự đón hài cốt liệt sĩ và Đội K72 về nước, kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh, đợt 2, giai đoạn XXII.
- Địa điểm: Tại Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, huyện Lộc Ninh.
(2) 10h00 Dự thắp hương tưởng niệm liệt sĩ.
- Địa điểm: Tại Nhà Tế tự, Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung - Tổ trưởng tổ thẩm định ủy quyền Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn đi thẩm định Khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ (Lâm viên Mỹ Lệ) (Giao phòng QLDL mời các đơn vị và cá nhân có liên quan).
- Địa điểm: Xã Long Hưng, huyện Phú Riềng.
- Cùng đi: Chuyên viên Nguyễn Thị Anh Thư.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng vừ thực hiện Hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: Huyện Đồng Phú
- Cùng dự: Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Nguyễn Thị Dịu.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp xem xét Tờ trình số 1816/TTr-SVHTTDL ngày 21/6/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023 thực hiện Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” (Giao Phòng Quản lý du lịch chuẩn bị nội dung, báo cáo).
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn; Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai; Chuyên viên Trần Minh Ngọc.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật triển khai tập huấn nghiệp vụ khảo sát, kiểm kê cho các Tổ chuyên môn thực hiện công tác khảo sát, kiểm kê sản văn hóa cồng, chiêng của đồng bào dân tộc S’tiêng trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Giao phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các đồng chí Tổ phó các Tổ chuyên môn được giao phụ trách tham mưu chính theo Quyết định số 1746/QĐ-BCN ngày 15/6/2023 của Ban Chủ nhiệm (Giao Phòng QLVH triệu tập).
 
THỨ BẢY ngày 01/7/2023  
Sáng:    
  1/ 07h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ dự Lễ Khai mạc giải vô địch Vovinam các lứa tuổi tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Nhà tập Đa năng trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
- Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo: Các Phòng thuộc Sở, Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Thành viên BTC Giải; Các lực lượng phục vụ và các đoàn tham dự.
1/ 07h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải dự Lễ xuất quân chương trình “Học kỳ trong quân đội” tỉnh Bình Phước lần thứ XI - năm 2023.
- Địa điểm: Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.
 
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung
(1) 14h00 Chủ trì họp Ban Giám đốc nghe Phòng Quản lý TDTT và Trung tâm HL&TĐTDTT báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung, Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ, Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Trưởng Đoàn Ca múa nhạc Nguyễn Nguyên Nhân.
(2) 15h00 Đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
- Cùng đi: Phó Giám đốc Trần Thế Anh, Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ, Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Huỳnh Thiên Tịnh.
 
CHỦ NHẬT ngày 02/7/2023:  
Sáng:    
  1/ 07h00 Giám đốc Trần Văn Chung theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Nhà Thi đấu đa năng tỉnh.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo các Phòng thuộc Sở, Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Toàn thể cán bộ công chức, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên, ca sỹ, diễn viên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Giao Văn phòng Sở và Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh theo dõi, điểm danh thành phần tham dự).
 
 

 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.  
 
(Lịch này thay giấy mời)
 
TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 
Liên kết
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 214 | lượt tải:52

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 1068 | lượt tải:222

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1288 | lượt tải:232

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 872 | lượt tải:131

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 3783 | lượt tải:269
Thống kê
  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay14,312
  • Tháng hiện tại222,315
  • Tổng lượt truy cập9,454,621
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây