hoc tap bac

Lịch làm việc tuần 26/2024

Lịch làm việc tuần 26/2024

Số kí hiệu LLV 26/2024
Ngày ban hành 22/06/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 26 (từ ngày 24/6/2024 đến ngày 28/6/2024)

 
THỨ HAI ngày 24/6/2024:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự họp UBND tỉnh thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Bình Long (mở rộng) đạt tiêu chí loại IV và Đề án đề nghị công nhận thị xã Chơn Thành (mở rộng) đạt tiêu chí loại IV.
 - Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2/ 09h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự tiếp và làm việc với Tạp chí Truyền thông và Phát triển do đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, cố vấn cao cấp làm trưởng đoàn.
- Địa điểm: Thị xã Phước Long.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo phòng QLVH; Đại diện lãnh đạo và viên chức Bảo tàng tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
4/ 07h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa dự Ngày hội Gia đình huyện Phú Riềng năm 2024.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phú Riềng.
 
Chiều:    
  1/ Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì tổng duyệt Chương trình Nghệ thuật Khai mạc và Chương trình Ngày hội Gia đình tỉnh Bình Phước lần thứ XIII, năm 2024 (Giao phòng QLVH và Trung tâm Văn hóa tỉnh chuẩn bị).
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Lãnh đạo phòng QLVH; Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Ngô Hùng Vĩ; Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Lê Thị Hạnh, Nguyễn Thị Dịu, Lê Văn Năm.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến góp ý đối với các nội dung thẩm tra của Ban dân tộc HĐND tỉnh trình tại  kỳ họp giữa năm 2024.
- Địa điểm: Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
 
THỨ BA ngày 25/6/2024:  
Sáng:    
  1/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 09h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Gia đình tỉnh Bình Phước lần thứ XIII năm 2024.
- Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh.
- Thành phần: Lãnh đạo phòng QLVH; Giám đốc Trung tâm VH tỉnh Ngô Hùng Vĩ; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh Huỳnh Thiên Tịnh; Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Lê Thị Hạnh, Nguyễn Thị Dịu, Lê Văn Năm.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì họp thông qua dự thảo Kế hoạch phân công triển khai thực hiện Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 14/5/2024 của UBND tỉnh (Giao Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Chuyên viên Lê Văn Năm.
2/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở dự họp tổ chuyên gia điều hành dự án: Đầu tư thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựn Chính quyền số, địa phương thông minh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 - 2025.

- Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.
- Cùng dự: Chuyên viên Trần Văn Luân.
 
THỨ ngày 26/6/2024:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự họp thống nhất báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Khai mạc Ngày hội Gia đình tỉnh Bình Phước lần XIII, năm 2024.
 - Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 1350/QĐ-SVHTTDL ngày 15/5/2024; Thành viên Ban Giám khảo, Tổ trọng tài, Tổ thư ký theo Quyết định số 1369/QĐ-BTC ngày 16/5/2024 và toàn thể công chức, viên chức, nhân viên Ngành Văn hóa, Thể thao và du lịch.

3/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghiệp Nghiệp vụ cao su Bình Phước.
 
Chiều:  
  1/ 14h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh làm việc với UBND huyện Bù Đăng về thống nhất danh mục, nội dung để triển khai thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng.
- Cùng đi: Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ.
2/ 16h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Bế mạc Ngày hội Gia đình tỉnh Bình Phước lần XIII, năm 2024.
 - Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 1350/QĐ-SVHTTDL ngày 15/5/2024; Thành viên Ban Giám khảo, Tổ trọng tài, Tổ thư ký theo Quyết định số 1369/QĐ-BTC ngày 16/5/2024 và toàn thể công chức, viên chức, nhân viên Ngành Văn hóa, Thể thao và du lịch.
 
THỨ NĂM ngày 27/6/2024:  
Sáng:    
  1/ 06h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh - Thành viên BCĐ DTKVPT tỉnh dự tham quan, diễn tập KVPT thị xã Bình Long năm 2024 (Cả ngày).
- Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Bình Long.
2/ Bí thư Chi bộ Nguyễn Khắc Vĩnh
(1) 08h00 Chủ trì họp Chi ủy định kỳ tháng 6/2024 (Giao các chi ủy viên chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các chi ủy viên.
(2) 08h30 Chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 6/2024 (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự kỳ họp thứ 14 (chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (Trang phục: Comple hoặc quần tây, áo sơmi, thắt cravate).
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
3/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở dự họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước 6 tháng đầu năm 2024.
 - Địa điểm: Hội trường Cục thống kê tỉnh Bình Phước.
 
THỨ SÁU ngày 28/6/2024:  
Sáng:    
  1/ 07h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự Lễ đón hài cốt liệt sĩ và Đội K72 về nước.
- Địa điểm: Tại Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:    
 
1/ 18h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự Lễ khai mạc Kỷ niệm 326 năm thành lập Thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh (1968 - 2024) và Kỷ niệm 48 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2024; các sự kiện tôn vinh vai trò của gia đình trong đời sống xã hội; Ngày hội Văn hóa - Thể thao nông thôn mới cấp thành phố lần thứ II.
- Địa điểm: Cổng chào Ngày hội trên đường Nguyễn Huệ (đoạn giao với đường Lê Lợi, Quận 1).
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.

* 15h00 ngày 28/6/2024 toàn thể công chức, nhân viên khối Văn phòng Sở dọn vệ sinh Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
 
  Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 
Liên kết
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 218 | lượt tải:52

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 1074 | lượt tải:223

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1292 | lượt tải:232

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 876 | lượt tải:131

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 4196 | lượt tải:269
Thống kê
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm21
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay6,646
  • Tháng hiện tại241,360
  • Tổng lượt truy cập9,473,666
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây