hoc tap bac

Lịch làm việc tuần 28/2024

Lịch làm việc tuần 28/2024

Số kí hiệu LLV 28/2024
Ngày ban hành 06/07/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 28 (Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 13/7/2024)
 
 
THỨ HAI ngày 08/7/2024:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt các cấp của tỉnh năm 2024.
-  Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung.
 
Chiều:    
  1/ Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
(1) 14h00 Chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Sở (Giao Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Mời dự: Đại diện: Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ (Giao Văn phòng Sở tham mưu mời).
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Bí thư Chi đoàn; Chuyên viên Lê Văn Núi.
(2) 15h30 Chủ trì Hội nghị tập thể lãnh đạo biểu quyết bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Sở (Giao Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong.
2/ 14h00 Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh ủy quyền Đảng ủy viên Trần Tấn Tâm dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối (mở rộng) lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
 
Tối:    
  1/ 19h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì tổng duyệt phần thi “Gia đình tài năng” và phần thi “Đọc sách cùng con” tham gia Ngày hội Gia đình các tỉnh miền Đông Nam Bộ.
- Địa điểm: Trung tâm VH-TT huyện Hớn Quản.
- Thành phần: Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa; Chuyên viên Lê Thị Hạnh.
 
THỨ BA ngày 09/7/2024:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về  chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Giao Văn phòng Sở chuẩn bị Hội trường, kết nối đường truyền và bố trí nhân viên giữ xe).
- Địa đểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về  chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
- Địa điểm: Hội trường Lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
3/ 07h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì buổi gặp mặt doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2024).
- Địa điểm: Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh dịch vụ Vĩnh Phúc (KM 11, Quốc lộ 14, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú).
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý du lịch.
4/ 08h00 Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh ủy quyền Đảng ủy viên Trần Tấn Tâm dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về  chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
- Địa đểm: Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
5/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa đi kiểm tra công tác tập luyện phần thi vận động “Vui chơi cùng con” gia đình thị xã Phước Long tham gia Ngày hội Gia đình các tỉnh miền Đông Nam Bộ.
- Địa điểm: Trung tâm VH-TT và Đài TT-TH thị xã Phước Long.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Thị Hạnh.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì họp Ban Giám đốc nghe Văn phòng báo cáo nội dung kiểm điểm trách nhiệm cá nhân của Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh.
 
THỨ ngày 10/7/2024:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự họp Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xây dựng NTM .
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:  
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì họp giao ban các đơn vị thuộc Sở.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, Trưởng các phòng thuộc Sở, Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Chuyên viên Đinh Quốc Thy.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 triển khai Đề án 06 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
THỨ NĂM ngày 11/7/2024:  
Sáng:    
  1/ Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
(1) 08h00 Dự họp nghe UBND huyện Bù Đăng báo cáo, thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Bù Đăng (14/12/1974 - 14/12/2024).
- Địa đểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
(2) 09h30 Dự họp báo cáo tiến độ, kết quả bước đầu triển khai Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 14/5/2024 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024 thực hiện Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” (Giao Phòng QLVH và Phòng QLDL chuẩn bị nội dung).
- Địa đểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung, Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật, Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn.
2/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh đi tham dự các hoạt động tại Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ lần thứ XIII, năm 2024 (Từ ngày 11/7 đến hết ngày 14/7/2024).
 - Địa điểm: Tại tỉnh Bình Thuận.
- Cùng dự: Phó Trưởng phòng QLVH Nguyễn Thị Ngọc Hoa; Chuyên viên Lê Thị Hạnh và các thành viên theo Quyết định số 1923/QĐ-SVHTTDL ngày 02/7/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
Chiều:    
  1/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật dự Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
- Địa điểm: Ban Dân tộc tỉnh.
3/ 16h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Ngô Hùng Vĩ dự Lễ diễu hành xe Tuyên truyền tại Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Bình Phước lần thứ XIV năm 2024.
- Địa điểm: Sân Trung tâm Văn hóa tỉnh.
 
Tối:    
  1/ 19h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự Khai mạc Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Bình Phước lần thứ XIV, năm 2024.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung; Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 1437/QĐ-SVHTTDL ngày 22/5/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Toàn thể công chức, viên chức, nhân viên, huấn luyện viên, vận động viên, ca sỹ, diễn viên ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
 
THỨ SÁU ngày 12/7/2024:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh chủ trì họp Đảng ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên BCH Đảng bộ.
2/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý II và phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2024 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý du lịch đi công tác cùng Đoàn làm phim của Đài Truyền hình Bình Dương làm phóng sự về ẩm thực du lịch (Từ ngày 12/7 đến ngày 13/7/2024).
- Địa điểm: Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.
4/ 10h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Ngô Hùng Vĩ chủ trì họp Ban Tổ chức với Ban Giám khảo để duyệt kết quả thi tại Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Bình Phước lần thứ XIV năm 2024
- Địa điểm: Phòng họp Trung tâm Văn hóa tỉnh.
 
Chiều:    
 
1/ 15h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự Bế mạc Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Bình Phước lần thứ XIV năm 2024.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Cùng dự: Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 1437/QĐ-SVHTTDL ngày 22/5/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Toàn thể công chức, viên chức, nhân viên, huấn luyện viên, vận động viên, ca sỹ, diễn viên ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
 
THỨ BẢY ngày 13/7/2024:
 
Chiều:
 
 
 
1/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung - Chủ tịch CĐCS ủy quyền  Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Huỳnh Thiên Tịnh - Phó Chủ tịch Công Đoàn cơ sở dự họp mặt các thế hệ cán bộ Công đoàn tỉnh và tuyên dương cán bộ CĐCS tiêu biểu năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
 
 
  Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.  
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 
Liên kết
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 218 | lượt tải:52

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 1074 | lượt tải:223

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1292 | lượt tải:232

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 876 | lượt tải:131

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 4205 | lượt tải:269
Thống kê
  • Đang truy cập45
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm30
  • Hôm nay7,023
  • Tháng hiện tại241,737
  • Tổng lượt truy cập9,474,043
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây