hoc tap bac

Lịch làm việc tuần 44

Lịch làm việc tuần 44

Số kí hiệu LLV442021
Ngày ban hành 28/10/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 44 (từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021)
 
 
THỨ HAI ngày 01/11/2021:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp cơ quan (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; toàn thể công chức, nhân viên Khối Văn phòng Sở.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Chủ nhiệm 339 nghe Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo chính sách thu hút lao động đáp ứng yêu cầu phát triển của Doanh nghiệp.
- Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2/ 14h00 Bí thư Chi bộ Trần Thế Anh chủ trì họp chấm điểm xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa và công đoàn vững mạnh (Giao Công đoàn Văn phòng Sở chuẩn bị mội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở; Đại diện Ban Chấp hành Chi đoàn Văn phòng Sở; các UVBCH Công đoàn Văn phòng Sở.
3/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
THỨ BA ngày 02/11/2021:  
Sáng:    
  1/ 09h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự cuộc họp của Thường trực Tỉnh uỷ tiếp và làm việc với Đoàn Công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
2/  08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì họp thông qua Đề cương thực hiện các nhiệm vụ được giao của Ban Chủ nhiệm 342 lĩnh vực văn hóa (giao phòng Quản lý văn hóa chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và công chức phòng Quản lý văn hóa.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp thông qua Đề cương thực hiện nhiệm vụ được giao của Ban Chủ nhiệm 342 lĩnh vực thể thao (giao phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và công chức phòng Quản lý thể dục thể thao.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp thông qua Đề cương thực hiện nhiệm vụ được giao của Ban Chủ nhiệm 334 lĩnh vực du lịch (giao phòng Quản lý du lịch chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Tại Phòng Quản lý du lịch.
- Thành phần: Lãnh đạo và công chức phòng Quản lý du lịch.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Hội đồng sáng kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét sáng kiến năm 2021 (giao Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng hợp Sở.
- Thành phần: Thành viên Hội đồng sáng kiến Sở theo Quyết định số 2749/QĐ-SVHTTDL ngày 21/10/2021 (Ban Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Chu Văn Phong, Chủ tịch Công Đoàn cơ sở Dương Thị Thanh Vị; Chuyên viên Cao Thế Hải).
2/ 16h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
THỨ ngày 03/11/2021:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Phó Chủ nhiệm BCN 342 dự họp thông qua dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban Chủ nhiệm thực hiện Chương trình phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua Đề cương thực hiện nhiệm vụ của các Ban Chủ nhiệm 334; 339; 342 lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (giao Văn phòng Sở phối hợp với các đơn vị được phân công nhiệm vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng: Văn phòng Sở; Quản lý văn hóa, Quản lý thể dục thể thao, Quản lý du lịch; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; chuyên viên Lê Văn Núi.
 
THỨ NĂM ngày 04/11/2021:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và đề xuất phương án tổ chức Đại hội Thể dục thể thao trong tình hình mới (giao phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Trần Thế Anh; Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp góp ý dự thảo phương án thống nhất đầu mối quản lý Di tích núi Bà Rá (giao phòng Quản lý văn hóa chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa; Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý du lịch; Đại diện lãnh đạo Bảo tàng tỉnh; Chuyên viên Phạm Thị Kim Kha.
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ Sở.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh và đón chào năm mới 2022 (giao Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh; Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa; Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Nguyễn Nguyên Nhân; Phó Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Lê Thị Giang Triết; Nghệ sỹ Nhân dân Hoàng Phi Long; Viên chức, nhân viên: Phạm Thị Thanh Xuân, Thái Huy Cương.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự hội nghị UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp cuối năm 2021 HĐND tỉnh (giao phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung theo Công văn số 3452/UBND-TH ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh).
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
THỨ SÁU ngày 05/11/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 09h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp nghe các ngành Báo cáo kịch bản truyền hình chuẩn bị cho 25 năm ngày tái lập tỉnh Bình Phước (01/01/1997 - 01/01/2022).
- Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
- Cùng dự: Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Nguyễn Nguyên Nhân.
2/ 08h00 Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 14/2021 (từ ngày 05/11/2021 đến ngày 07/11/2021).
- Địa điểm: Thông qua phần mềm trực tuyến.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh:
(1) 14h00 Chủ trì họp bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý, điều hành Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
- Địa điểm: Tại Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
- Thành phần: Ban Lãnh đạo toàn thể viên chức, nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, người lao động Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
(2) 16h00 Dhọp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
   
Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong ngành nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
 
TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 
Liên kết
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 214 | lượt tải:52

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 1068 | lượt tải:222

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1288 | lượt tải:232

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 871 | lượt tải:131

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 3768 | lượt tải:269
Thống kê
  • Đang truy cập56
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay14,125
  • Tháng hiện tại221,542
  • Tổng lượt truy cập9,453,848
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây