hoc tap bac

Lịch làm việc tuần 51

Lịch làm việc tuần 51

Số kí hiệu LLV512021
Ngày ban hành 16/12/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 51 (từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021)

 
THỨ HAI ngày 20/12/2021:  
Sáng:    
  1/ 09h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Giáo dục và Đào tạo trong hoạt động bảo tàng (Giao Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật; Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tô Văn Hoàng; Chuyên viên: Trần Văn Luân, Nguyễn Thị Dịu.
2/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh nghỉ phép năm 2021 (từ ngày 20/12 đến ngày 31/12/2021).
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền chủ trì họp nghe Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài báo cáo Phương án thiết kế Đường hoa Nhâm Dần năm 2022.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật; Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Huỳnh Thế Phương.
2/ 16h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với PGS, Tiến sĩ Trần Đình Thiên.
- Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
3/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
 
THỨ BA ngày 21/12/2021:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 40/2021, nội dung: Ban Chủ nhiệm Chương BCN 342 thông qua các đề án về: (1) Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư; (2) Đề án tổ chức ngày hội VH-TT-DL trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; (3) Đề án nâng cao chất lượng phong trào TDTT cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2021 - 2025; (4) Đề án nâng cao hiệu quả liên kết vùng, xây dựng các tuyến du lịch, sản phẩm du lịch (giao các phòng: QLVH, QLTDTT, QLDL chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc Sở.
2/ 
09h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân làm việc với Đoàn giám sát của Hội CCB tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch gặp khó khan do đại dịch covid-19 (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung; thông báo với các đơn vị dự họp).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Phòng Quản lý văn hóa; Phòng Quản lý du lịch; Trung tâm Văn hóa tỉnh; Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Sở theo Quyết định số 2747/QĐ-SVHTTDL ngày 21/10/2021, gồm: Các Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Chủ tịch CĐCS Dương Thị Thanh Vị; Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ; Phó trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải; Bí thư Đoàn cơ sở Trần Tấn Tâm; chuyên viên Nguyễn Thị Anh Thư.
2/ 16h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dhọp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng Quản lý văn hóa kiểm tra công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) và an táng 04 hài cốt liệt sĩ quy tập ở huyện Lộc Ninh.
- Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
- Cùng đi: Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Huỳnh Thế Phương; Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Trần Tấn Tâm
 
THỨ ngày 22/12/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 06h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh Dự Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) và an táng 04 hài cốt liệt sĩ quy tập ở huyện Lộc Ninh.
- Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
- Cùng dự: Trường phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật; Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Huỳnh Thế Phương; Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Trần Tấn Tâm.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy; Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và vệ sinh an toàn, an toàn thực phẩm.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3/ 07h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tô Văn Hoàng dự Hội nghị tổng kết công tác Hội NNCĐ Dacam/Dioxin năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.
 
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp Ban chủ nhiệm thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực, nội dung: Thông qua dự thảo Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cung ứng cho thị trường lao động trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc với phòng Quản lý TDTT về Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2022.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý TDTT.
 
THỨ NĂM ngày 23/12/2021:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua Đề án phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Chuyên viên: Lê Văn Núi.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị tổng kết toàn quốc công tác Tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.
- Địa điểm: Hội trường B, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
4/ 08h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý du lịch dự Khai mạc Hội chợ du lịch trực tuyến “Cất cánh du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu 2021”.
- Địa điểm: Thông qua hình thức trực tuyến.
 
Chiều:    
  1/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh về tổng kết hoạt động du lịch năm 2021; triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về du lịch năm 2022 (giao phòng Quản lý du lịch chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung; Lãnh đạo phòng Quản lý du lịch; chuyên viên Nguyễn Sơn Hà.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị thông tin đối ngoại tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc.
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
3/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
 
THỨ SÁU ngày 24/12/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự Hội nghị Sơ kết thực hiện công tác ISO 9001 giai đoạn 2016 - 2020.
- Địa điểm: Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ.
- Cùng dự: Chuyên viên Phạm Thị Kim Kha.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Chủ tịch Hội đồng giám định hiện vật họp Hội đồng giám định thực hiện giám định niên đại, giá trị lịch sử, giá trị văn hóa của các hiện vật do các nhà sưu tập tỉnh Bình Thuận và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiến tặng (thời gian đến hết ngày 27/12/2021; giao Bảo tàng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.
- Cùng dự: Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh về Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2022.
- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
- Thành phần: Lãnh đạo phòng Quản lý TDTT; Ban Giám đốc và lãnh đạo phòng, ban của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
3/ 16h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dhọp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
 
- 14h00 ngày 20/12/2021 toàn thể viên chức và người lao động Thư viện tỉnh dọn vệ sinh Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong ngành nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 
Liên kết
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 214 | lượt tải:52

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 1068 | lượt tải:222

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1288 | lượt tải:232

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 872 | lượt tải:131

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 3787 | lượt tải:269
Thống kê
  • Đang truy cập57
  • Máy chủ tìm kiếm29
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay14,312
  • Tháng hiện tại222,512
  • Tổng lượt truy cập9,454,818
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây