15:52 ICT Thứ ba, 15/10/2019

Trang nhất » Tin tức » Hoạt động khác

Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ năm 2018

Thứ năm - 15/03/2018 10:29
Ông Trần Văn Chung GĐ Sở VH,TT&DL phát biểu tại hội nghị

Ông Trần Văn Chung GĐ Sở VH,TT&DL phát biểu tại hội nghị

Sáng ngày 09/3/2018 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam (Di tích Tà Thiết) thuộc tỉnh Bình Phước, Cụm Thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Đông Nam Bộ tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2018.

Đến dự có ông Nguyễn Kiều Linh - Trưởng cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng đại diện lãnh đạo và tổ tư vấn của 7 Sở trong Cụm, gồm: Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Ninh Thuận. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước - Đơn vị Cụm trưởng và Bình Thuận - Đơn vị Cụm phó đồng chủ trì Hội nghị.

Sau ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Kiều Linh - Trưởng cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao thuộc Cụm Thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ thống nhất ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và phát động phong trào thi đua năm 2018 với những 9 nội dung như sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong toàn ngành về vị trí quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng;

2. Đổi mới nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua chuyên đề gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng  viên” và các cuộc vận động lớn do Đảng, Mặt trận, các đoàn thể Trung ương tổ chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các tỉnh giao năm 2018.

3. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

4. Tiếp tục triển khai và thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh; thực hiện các Chiến lược phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Chính phủ phê duyệt.

5.Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 8/12/2014 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới.  Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

6. Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa cơ sở, đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở”, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

7. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thi đua cả nước chung sức “Xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động xây dựng “Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam” đổi mới, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả, chấn chỉnh công tác bình xét, công nhận làng, bản, thôn, ấp, xã và gia đình văn hóa, công tác tổ chức lễ hội, tạo môi trường lễ hội văn minh, thân thiện. Xây dựng, ban hành, triển khai các tiêu chí chuẩn mực về đạo đức, lối sống con người Việt Nam giai đoạn hiện nay.

8. Đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, các hoạt động thể thao thành tích cao, giáo dục về đạo đức nghề nghiệp, lối sống và tính chuyên nghiệp cho các vận động viên.Chú trọng đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng đặc biệt là trong đối tượng thanh thiếu niên, học sinh vừa phát triển thể lực, tầm vóc của người dân, vừa tạo nền tảng cho phát triển thể thao thành tích cao.

9. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi về giải quyết các nhu cầu hợp pháp và chính đáng của nhân dân. Phấn đấu nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực được giao. Tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo dức công vụ.

Tại Hội nghị ông Trần Văn Chung - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước - Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2018, kêu gọi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao trong Cụm hưởng ứng tổ chức thực hiện có hiệu quả, để phong trào thi đua thực sự là động lực góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn năm 2018 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Ông Nguyễn Kiều Linh, Phó Chánh Văn phòng - Trưởng Cơ quan đại diện phát biểu tại Hội nghị

Ông Trần Văn Chung Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Bình Phước phát biểu tại hội nghị

Các thành viên Cụm Miền Đông Nam bộ ký kết giao ước

Tác giả bài viết: Thái Bảo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước