08:27 ICT Thứ hai, 24/02/2020

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 01

Thứ sáu - 28/12/2018 17:06

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần lễ thứ 01 (từ ngày 31/12/2018 đến ngày 04/01/2019)

THỨ HAI ngày 31/12/2018; THỨ BA  ngày 01/01/2019:

 

Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công chức, nhân viên nghỉ Tết dương lịch năm 2019 (Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên, Phan Vũ Phương, bảo vệ Nguyễn Khắc Hải trực lễ Tết dương lịch).

THỨ TƯ ngày 02/01/2019:

Sáng:

 

 

1/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung tiếp công dân định kỳ.

Địa điểm: Phòng tiếp công dân.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp thống nhất kế hoạch hoạt động của Bảo tàng tỉnh năm 2019 (Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân.

Chiều:

 

 

1/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh kiểm tra dự án Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Stiêng Sóc Bom Bo; thăm một số hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc nghèo và làm việc với Đảng ủy một xã, huyện Bù Đăng.

- Địa điểm: Tập trung tại Văn phòng Tỉnh ủy lúc12 giờ 30 để cùng đi, phương tiện đi do Văn phòng Tỉnh ủy bố trí.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự sơ kết tình hình thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

- Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.

THỨ NĂM ngày 03/01/2019:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp thông qua Kế hoạch tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2019).

- Địa điểm: Phòng họp D - UBND tỉnh.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc với Tổ xác minh đơn khiếu nại về thống nhất giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đồng tại dự án Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh (nội dung: đối thoại với người khiếu nại).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Cùng dự: CTTr Chu Văn Phong; chuyên viên Đặng Tấn Sĩ.

3/ 8h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh chủ trì Họp trưởng đoàn hệ phong trào giải Vô địch Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 25, năm 2019 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Phước Long.

- Cùng dự: Chuyên viên Phòng QLTDTT.

Chiều:

 

 

1/ 13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp thống nhất các nội dung tham giaLễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I, nă m 2018 (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; PTP. QLVH Trần Tấn Tâm; đại diện lãnh đạo: Văn phòng, Phòng QLDL; TĐ. CMNDT tỉnh Nguyễn Ngọc Lương; chuyên viên Trương Thị Mỹ Huệ.

2/ 17h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự buổi họp mặt thân mật cuối năm cùng công chức và người lao động trong ngành Tài chính.

- Địa điểm: Khuôn viên Sở Tài chính.

3/ 13h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức giải Vô địch Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 25, năm 2019.

- Địa điểm: Thị xã Phước Long.

- Cùng đi: CVP Tô Văn Hoàng; TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; GĐ. Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Vũ Đình Tứ.

THỨ SÁU ngày 04/01/2019:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị tổng kết công tác Hội Người cao tuổi năm 2018.

- Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các Hội.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh đi cùng lãnh đạo Tỉnh ủy kiểm tra dự án khu du lịch tâm linh núi Bà Rá và làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Phước Long về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018; tình hình triển khai thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy.

- Địa điểm: Tại Thị ủy Phước Long (tập trung tại Đồi Bằng Lăng, thị xã Phước Long lúc 7 giờ 50’ để cùng đi).

Chiều:

 

 

15h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự tổng duyệt chương trình khai mạc, bế mạc giải Vô địch Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 25, năm 2019.

- Địa điểm: Tượng đài Chiến thắng Phước Long.

- Cùng dự: PGĐ Đỗ Minh Trung; CVP Tô Văn Hoàng; TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; đại diện lãnh đạo: Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh; Đoàn CMNDT tỉnh.

THỨ BẢYngày 05/01/2019:

Sáng:

 

 

1/ 9h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp chuyên môn hệ tuyển, giải Vô địch Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 25, năm 2019.

- Địa điểm: Tại Khách sạn Mỹ Lệ (thị xã Phước Long).

- Cùng dự: CVP Tô Văn Hoàng; TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; GĐ. TT HLTĐTDTT Vũ Đình Tứ; PTP. QLTDTT Ngô Hùng Vĩ.

2/ 10h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp báogiải Vô địch Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 25, năm 2019.

- Địa điểm: Tại Khách sạn Mỹ Lệ (thị xã Phước Long).

- Cùng dự: CVP Tô Văn Hoàng; TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; GĐ. TT HLTĐTDTT Vũ Đình Tứ; PTP. QLTDTT Ngô Hùng Vĩ.

3/ 10h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Lễ trao thưởng Chặng 1 giải Xe đạp Truyền hình Bình Dương mở rộng lần thứ VI năm 2019 -Cúp Tôn Đại Thiên Lộc.

- Địa điểm: Tượng đài Chiến thắng Phước Long.

- Cùng dự: TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; chuyên viên Phan Vũ Phương.

4/ Toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên làm bù ngày nghỉ 31/12/2018 (cả ngày).

Chiều:

 

 

1/ 16h30 Các Phó Giám đốc Sở dự tiệc chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng Phước Long (06/01/1975 - 06/01/2019)

- Địa điểm: Trụ sở UBND thị xã Phước Long.

2/ 18h45 Các Phó Giám đốc Sở dự Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng Phước Long (06/01/1975 - 06/01/2019)

- Địa điểm: Quảng trường 6 tháng 1 - Thị xã Phước Long.

CHỦ NHẬTngày 06/01/2019:

 

1/ 6h30 Ban Giám đốc Sở dự Lễ khai mạc giải Vô địch Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 25, năm 2019.

- Địa điểm: Tượng đài Chiến thắng Phước Long, phường Long Thủy, thị xã Phước Long.

- Thành phần: Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; thành viên các Tiểu ban theo Quyết định số 2464/QĐ-BTC ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh.

2/ 10h30 Ban Giám đốc Sở dự Lễ bế mạc giải Vô địch Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 25, năm 2019.

- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Mỹ Lệ (thị xã Phước Long).

- Thành phần: Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; thành viên các Tiểu ban theo Quyết định số 2464/QĐ-BTC ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh.

 

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

 

 (Lịch này thay giấy mời)

                                                     TL. GIÁM ĐỐC

                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                    (đã ký)

                                                  Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước