04:41 ICT Thứ sáu, 21/02/2020

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 03

Thứ bảy - 11/01/2020 11:06

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần lễ thứ 03 (từ ngày 13/01/2020đến ngày 17/01/2020)

THỨ HAI ngày 13/01/2020:

Sáng:

 

 

7h30 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2022 (phiên trù bị).

- Địa điểm: Hội trường Sở.

- Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở.

Chiều:

 

 

1/ 13h30 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2022.

- Địa điểm: Hội trường Sở.

- Thành phần: Bí thư các chi bộ trực thuộc; toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở.

2/ 16h30 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

- Địa điểm: Hội trường Sở.

- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở; Bí thư các chi bộ trực thuộc.

THỨ BA ngày 14/01/2020:

Sáng:

 

 

7h30 Phó Bí thư Đảng ủy Dương Thị Thanh Vị dự Hội nghị triển khai, học tập nghiên cứu chuyên đề 2020 Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh.

- Cùng dự: Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Chiều:

 

 

1/ 15h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Tiểu ban Văn kiện: nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của thành viên tiểu ban vào dự thảo báo cáo chính trị; việc tiếp thu, giải trình các nội dung thành viên góp ý; báo cáo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, cá nhân đối với dự thảo báo cáo chính trị; Văn phòng Tỉnh ủy thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa X.

- Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh uỷ.

2/ 12h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi cùng Đoàn của tỉnh thăm chúc Tết tại huyện Lộc Ninh.      

- Địa điểm: Tập trung tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để cùng đi (Xe của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

3/ 13h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLVH Nguyễn Nguyên Nhân dự tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

- Địa điểm: Hội trường tỉnh.

4/ 15h00 Toàn thể công chức, nhân viên Phòng QLTDTT, Phòng QLDL dọn vệ sinh cơ quan (theo Công văn số 2834/SVHTTDL-VP ngày 07/11/2019). 

THỨ TƯ ngày 15/01/2020:

Sáng:

 

 

7h15 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì Hội nghị triển khai công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 (Văn phòng phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung, chương trình).

- Địa điểm:Hội trường Sở.

- Mời dự: Có Thư mời riêng.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng, phó và công chức các phòng thuộc Sở; Trưởng, phó và viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; tập thể, cá nhân được nhận bằng khen và cờ thi đua.

Chiều:

 

 

1/ 15h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc Sở (Văn phòng chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng làm việc - Giám đốc Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; CVP Tô Văn Hoàng; PCVP Đỗ Thị Vân.

2/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn đi cùng Đoàn của tỉnh thăm chúc Tết tại huyện Hớn Quản.      

- Địa điểm: Tập trung tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy để cùng đi (Xe của Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

THỨ NĂM ngày 16/01/2020:

Sáng:

 

 

1/ 7h30 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2022.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp thông qua Dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ.      

- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.

3/ 11h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự tiếp ăn trưa Đoàn đại biểu các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia đến chúc Tết cổ truyền Canh Tý năm 2020 tại tỉnh Bình Phước .  

- Địa điểm: Nhà khách tỉnh.

4/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội thảo trực tuyến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.

Chiều:

 

 

1/ 13h30 – 14h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua bản demo Cổng du lịch thông minh tỉnh Bình Phước (Phòng QLDL chuẩn bị nội dung và mời VNPT Bình Phước dự báo cáo).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: PGĐ Đỗ Minh Trung; lãnh đạo và công chức Phòng QLDL.

2/ 15h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự tiếp Đoàn đại biểu các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia đến chúc Tết cổ truyền Canh Tý năm 2020 tại tỉnh.      

- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.

3/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự:

- 13h35 dự cùng Đoàn của tỉnh chúc Tết các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.      

- 14h00 dự Hội nghị tổng kết công tác hoạt động báo chí năm 2019.      

- Địa điểm: Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.

4/ 13h30 Phó Bí thư Đảng ủy Dương Thị Thanh Vị dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Thư viện tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2022.

- Địa điểm: Thư viện tỉnh.

5/ 15h00 Toàn thể lãnh đạo, công chức và nhân viên Khối Văn phòng Sở tham gia làm vệ sinh tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

- Địa điểm: Khu D, Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

THỨ SÁU ngày 17/01/2020:

Sáng:

 

 

1/ 7h30 TUV- Giám đốc Trần Văn Chungdự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -03/02/2020); tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu, đảng viên điển hình làm kinh tế giỏi, tích cực trong công tác xã hội từ thiện.

- Trang phục: Áo sơ mi, quần tây, cà vạt.

- Địa điểm: Hội trường tỉnh.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc với Phòng QLTDTT về tình hình triển khai nhiệm vụ quý I/2020 (Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).      

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng QLTDTT.

3/ 9h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Lan Sư Rồng tỉnh Bình Phước lần thứ I, năm 2020.      

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: CVP Tô Văn Hoàng; CTTr Chu Văn Phòng; TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; GĐ TTHL&TĐ TDTT tỉnh Vũ Đình Tứ; PCVP Đỗ Thị Vân; Phòng QLTDTT .

Chiều:

 

 

14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự gặp mặt phụ huynh vận động viên cuối năm.      

- Địa điểm: Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

CHỦ NHẬT ngày 19/01/2020:
Chiều:  
 

1/ 15h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự tổng duyệt kịch bản điều hành lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ và dâng hương viếng anh linh các liệt sĩ nhân dịp 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và đón Tết cổ truyền Canh Tý năm 2020.

- Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

- Thành phần: Lãnh đạo Phòng QLVH; GĐ. TTVH tỉnh Dương Thị Thanh Vị; TĐ. CMNDT tỉnh Nguyễn Ngọc Lương .

2/ 15h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Chương trình văn nghệ, ẩm thực, giao lưu cồng chiêng "Mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý" năm 2020.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa xã An Khương.

 

Lưu ýCác đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

 

 (Lịch này thay giấy mời)

                                                     TL. GIÁM ĐỐC

                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                   (đã ký)

                                                    Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước