03:12 ICT Thứ sáu, 21/02/2020

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 04

Thứ sáu - 18/01/2019 17:41

Tải lịch

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần lễ thứ 04 (từ ngày 21/01/2019 đến ngày 25/01/2019)

THỨ HAI ngày 21/01/2019:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc Sở (Văn phòng chuẩn bị nội dung báo cáo công tác cán bộ).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; CVP Tô Văn Hoàng.

2/ 9h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành năm 2019 và vinh danh khen thưởng các nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên có thành tích xuất sắc tại các kỳ liên hoan, hội diễn, Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018 (Văn phòng, Phòng QLVH chuẩn bị nội dung). 

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; CVP Tô Văn Hoàng; TP. QLVH Nguyễn Nguyên Nhân; TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; GĐ. TTVH tỉnh Dương Thị Thanh Vị; TĐ. CMNDT tỉnh Nguyễn Ngọc Lương; GĐ. TTHL&TĐ TDTT tỉnh Vũ Đình Tứ.

3/ Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Trưởng phòng QLVH Lò Văn Dinh dựt riển khai các văn bản hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt”.

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.

- Cùng dự: Chuyên viên Trương Xuân Thành.

Chiều:

 

 

1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung đi cùng Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với thị xã Phước Long.

- Địa điểm: Thị ủy Phước Long.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

- Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.

3/ 16h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự tiệc thân mật nhân Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Trại giam Tống Lê Chân.

- Địa điểm: Trại giam Tống Lê Chân (Hớn Quản).

4/ 17h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự tiệc thân mật nhân tổng kết công tác đảng và công tác chính trị ngành Công an.

- Địa điểm: Nhà ăn Công an tỉnh.

5/ 15h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng QLVH dự lễ công bố xã Long Hưng, huyện Phú Riềng đạt chuẩn nông thôn mới.

- Địa điểm: UBND xã Long Hưng, huyện Phú Riềng.

THỨ BA  ngày 22/01/2019:

Sáng:

 

 

1/ Bí thư Chi bộ Đỗ Minh Trung chủ trì họp.

7h30 Họp Chi ủy Chi bộ.

- 8h00 Họp Chi bộ Văn phòng Sở định kỳ tháng 01/2019.

+ Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở.

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ 11h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự tiệc thân mật nhân Hội nghị tổng kết ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2018.

- Địa điểm: Khuôn viên Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chiều:

 

 

1/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh chủ trì họp đánh giá kết quả tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018; thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh; Kế hoạch tập huấn, tham dự giải năm 2019 và phương án xã hội hóa Câu lạc bộ Bóng đá tỉnh Bình Phước (Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh chuẩn bị nội dung). 

- Địa điểm: Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

- Thành phần: TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh; chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên; Ban Giám đốc, Phòng Huấn luyện của Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh, các Bộ môn tham dự Đại hội TDTT toàn quốc, CLB Bóng đá tỉnh Bình Phước.

2/ 15h00 Toàn thể đoàn viên, thanh niên trong ngành tham gia làm vệ sinh tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

- Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

THỨ TƯ ngày 23/01/2019:

Sáng:

 

 

7h15 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì Hội nghị triển khai công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019 và vinh danh khen thưởng các nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên có thành tích xuất sắc tại các kỳ liên hoan, hội diễn, Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018 (Văn phòng phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung, chương trình).

- Địa điểm: Hội trường UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

- Mời dự: Có Thư mời riêng.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng, phó và chuyên viên các phòng thuộc Sở; Trưởng, phó và viên chức, nhân viên các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; tập thể, cá nhân được vinh danh, nhận bằng khen và cờ thi đua.

Chiều:

 

 

1/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự tiếp Đoàn các tỉnh Vương quốc Campuchia sang dự sơ kết tình hình hợp tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và chúc Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

2/ 13h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

- Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.

3/ Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện Phòng QLDL tham gia Đoàn khảo sát du lịch tỉnh Bình Phước của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh (đến hết ngày 25/01).

- Địa điểm: Theo chương trình riêng.

THỨ NĂM ngày 24/01/2019:

Sáng:

 

 

7h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 (mở rộng).

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

Chiều:

 

 

1/ 17h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự tiệc thân mật nhân Hội nghị tổng kết công tác phát thanh và truyền hình tỉnh.

- Địa điểm: Khuôn viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

2/ 13h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh tiếp tục dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 (mở rộng).

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

3/ 13h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng QLVH dự lễ công bố xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập đạt chuẩn nông thôn mới.

- Địa điểm: UBND xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập.

THỨ SÁU ngày 25/01/2019:

Sáng:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung đi công tác tại Hà Nội cũng lãnh đạo UBND tỉnh.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị tổng kết công tác di tích năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

- Địa điểm: Hội trường Ban Quản lý di tích tỉnh.

- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng, Phòng QLVH.

3/ 11h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự tiệc thân mật nhân Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của UBND huyện Chơn Thành.

- Địa điểm: Khuôn viên trụ sở UBND huyện Chơn Thành.

4/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị CBVC, tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 đơn vị Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

- Địa điểm: Hội trường Sở.

- Cùng dự: TP. QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh.

5/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLVH Nguyễn Nguyên Nhân chủ trì họp thống nhất kế hoạch tổ chức hoạt động tuyên truyền ngày Quốc tế hạnh Phúc 20/3/2019 (Phòng QLVH chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan dự họp).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Văn phòng; lãnh đạo Phòng QLVH; GĐ. TTVH tỉnh Dương Thị Thanh Vị; chuyên viên Lê Thị Hạnh.

6/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng QLVH dự lễ công bố xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú đạt chuẩn nông thôn mới.

- Địa điểm: UBND xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú.

7/ 11h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng QLVH Nguyễn Nguyên Nhân dự tiệc tất niên Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Phước.

8/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Ngọc Hoa đi cùng Đoàn của tỉnh thăm và chúc Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

- Địa điểm: Tập trung tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lúc 7h50 để cùng đi.

Chiều:

 

 

13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Văn hóa tỉnh.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng, Phòng QLVH.

 

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

 

 (Lịch này thay giấy mời)

                                                     TL. GIÁM ĐỐC

                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                    (đã ký)

                                                  Tô Văn Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 
 

---

Thắng cảnh Bình Phước